BIG Ideas hos BIMaarhus

BIMaarhus har for nyligt afhold et netværksmøde hos Arkitema, hvor Jakob Andreassen fra BIG, præsenterede tegnestuen og deres tilgang til BIM.

IMG_8681

Der var et kæmpe fremmøde og kantinen var helt fuld, da Jakob viste typiske projekter og “punch lines”, som beskrivelsen af BIGs arkitektur som værende “ikke revolution, men evolution”, baseret på at Darwins forskning ikke viste, at den stærkeste vinder, men den der er bedst til at tilpasse sig sine omgivelser.

Med det portfolio BIG har af store, flotte og altid spændende projekter, er det interessant at høre om tankerne bag deres formsprog, hvor projektets historie som regel er grundlaget for bygningens design.

IMG_8683

Hidtil har næsten alle projekter været skitseret og projekteret i programmerne Rhino (3D) og AutoCAD (2D), men det er ved at ændre sig drastisk, fortæller Jakob Andreassen.

“Også hos BIG er der en fornemmelse af, at der måske er noget at hente ved at bruge BIM”

Jakob Andreassen, BIM-anager hos BIG

Et af de grundlæggende argumenter for BIM er, som Jakob udtaler, at “ved BIM flyttes arbejdet til en fase, hvor den samlede omkostning falder og kvaliteten af konceptet stiger”, men det er i dag ikke alle der har fået øjnene op for potentialet i BIM, hvor Jakob ser at, “det er i virkeligheden i drifts-fasen at vi kommer til at se den virkelige gavn af BIM”, og uddyber det med, at “der kommer helt sikkert en behov for BIM til driftsherrer. Der er ingen tvivl om, at det er her pengene ligger for alle os, der kommer til at arbejde med dette i fremtiden. Når der kommer cases på hvor meget en bygherre har sparet på BIM-baseret drift, vil BIM blive efterspurgt af alle bygherrer.”

Men det er ikke drift og vedligehold, der har fået BIG til at hoppe med på BIM-vognen. “BIM vil gøre det lettere for konceptuelle tegnestuer at lave flere intterationer”, siger Jakob Andreassen og fortsætter, “bygninger bliver i stigende grad ikke bygget, men samlet. Vi bliver med BIM bedre til at tænke i komponenter, hvilket er svært at få arkitekterne overbevist om, ikke behøver at være ensbetydende med, kun at kunne arbejde med kedelige kasser.”

IMG_8685

BIG Ideas <+> BIG BIM

Dette er også en af årsagerne til, at BIG har dannet en udviklingsafdeling, BIG Ideas, ledet af en af tegnestuens partnere, Jakob Lange.  Forskningscenteret skal udnytte potentialet mellem mulighederne i bl.a. Rhino, Grashopper og BIM.

Et godt eksempel på hvordan programmerne kan supplere hinanden, er projektet “Cité du Corps Humain”, hvor krumme glasfacader skåret af skrå tagformer fungerer rigtig godt alene i BIM. De dobbeltkrumme solafskærmningspaneler er designet i Rhino og Grashopper, så hvert panel er unikt og udformet optimalt i forhold til solens bane over bygningen. Til denne design er Rhino/Grashopper det bedste værktøj.

Skærmbillede 2014-03-28 kl. 08.42.56

Cité du Corps Humain. Images by BIG

Dokumentering & projektering

Jakob Andreassen har arbejdet som BIM-manager hos BIG i et år, med det mål at implementere Revit på tegnestuen. Flere projekter er allerede projekteret i Revit. “Som BIM-mand vil jeg gerne i gang med BIM tidligst muligt i projektforløbet”, fortæller Jakob. Kunsten er, at overføre modellen fra Rhino til BIM, hvilket er et workflow, der har været afprøvet på flere måder på de forskellige projekter. På ét projekt, eksporterede en ekstern konsulent i New York, enkelte objekter (f.eks. dæk) fra Rhino til Revit. “Men kæden hopper af, når man udskifter dækket i Revit, og alle vælge, vinduer, søjler og hvad der ellers er koblet til dækket eksploderer”, forklarer Jakob og viser samtidig en film af, hvor fantastisk det ser ud, når man i Grashopper “skruer” på forskellige knapper og en bygning med et halvt hundrede etager ændrer form som modellervoks på en varm sommerdag.

I BIGs projekt, Vancouver House, linkede de Rhino-modellen ind i Revit og modellerede projektet på ny, dog på et rigtig godt “underlag”. I det første Revit-projekt i New York blev modellen lavet som BIM, men detaljer blev stadig tegnet i AutoCAD og linket ind på “Sheets” i Revit. Det viser, at de konceptuelle tegnestuer, stadig har svært ved at finde det helt rigtige workflow for BIM fra skitse til projektering.

Med hensyn til samarbejde mellem forskellige rådgiver-teams, er det lykkedes at benytte Revit Server til at håndtere projekter i både Vancouver og Calgary, via et ekstra plugin fra Clarity, som hindrer at projekterne “crasher”, hvis svartiderne bliver for lange. Det fungerede så godt, at det næsten er som om, alle arbejder med en lokal server.

På Amager Resource Center, brugte BIG BIM-modellerne, til at samle fagrådgivernes mange filer i lige så mange forskellige filformater i programmet Navisworks. System-leverandørene benytter i flere tilfælde egenudviklet software til projekteringen, hvilket faktisk har fungeret fint. Navisworks benyttes mest til visuel kollisionskontrol af modellerne og BIG har selv modellerer selve skibakken profil, som importeres fra Rhino.

LEGO-house er det andet store projekt der i København kører BIM i Revit. Rhino-modellen er linket ind i Revit (via DWG-filer) og samtidig er Revit-modellen linket tilbage i Rhino, så designarkitekterne har et opdateret materiale at designe videre på. Arbejdet er fordelt 50/50 mellem Rhino og Revit. Som eksempel er den interne trappens atriummet et Rhino-objekt importeret direkte i Revit, da den konstant re-designes og alligevel i sidste ende bliver leveret som systemleverance. På projektet laves der visuel kvalitetssikring både i 2D og 3D i Revit.

På Revit-projekterne hos BIG, har de ikke opnået mange af fordelene, som BIM kan levere. “Det vil kræve, at arkitekterne kommer i gang med BIM”, siger Jakob Andreassen og fortsætter “vi tror ikke på at ét program dækker næsten alle behov, men tværtimod at andre mindre programmer fungerer bedre for os.” Revit har tilsyneladende skuffet i forhold til hvad mange tegnestuer blev lovet, da de skiftede fra 2D i AutoCAD til BIM med Revit. “Mange arkitekter synes det er for “bokset” og “kasset”. Vil man have hurtige itterationer, kræver det andre programmer. Derfor tester vi nu ArchiCAD”, udtaler Jakob.

BIG kører i øjeblikket to projekter i ArchiCAD. “Når vi vælger ArchiCAD, er det bl.a. fordi der er krav til BIM på mange af vores projekter. Efter at have teste ArchiCAD blev vi så glade for det at vi købte en række licenser”, siger Jakob og tilføjer, “det er som om, arkitekter har lettere ved at tilegne sig programmet og det er lettere at få grafikken til at se ordentlig ud.”

“Selv om vi alle startede “from scratch” med ArchiCAD, kom vi allerede efter et par uger til et godt resultat, bl.a. med grafikken, som ofte er den store udfordring i andre BIM-programmer”

Jakob Andreassen, BIM-manager hos BIG

På Blåvand Bunkermuseum har én arkitekt – med én dags kursus – lavet myndighedsprojekt alene og helt uden problemer. Processen var et tæt samarbejde mellem modeller i både Rhino og ArchiCAD. Det er årsagen til, at BIG har valgt at køre ArchiCAD på tegnestuen i København, fortæller Jakob, “for at få arkitekterne til at arbejde på en BIM platform så tidligt som muligt.”

Skærmbillede 2014-03-28 kl. 12.00.20

Blåvand Bunkermuseum. Images by BIG.

Historien bag Jakob Andreassens arbejde med BIM går helt tilbage til 2007, hvor Jakob arbejdede på en mellemstor københavnsk tegnestue, der skulle vælge BIM-platform.  “Hér anbefalede jeg Revit, selv om jeg allerede på det tidspunkt bedst kunne lide ArchiCAD. Men jeg valgte Revit, da jeg forventede at det ville være lettere at få gennem ledelsen, og fordi Autodesk lovede mere end de senere har kunne holde”, siger Jakob og på spørgsmål omkring fordelene ved at rådgiverne alle arbejder i samme software, svarer han, “vi får pt. meget lidt ud af, at være på samme platform som ingeniørerne på vores Revit-projekter, så vi ser større muligheder ved et fælles fil-format som IFC, og de muligheder det åbner for frit valg af værktøj for alle parter.”

“OPEN BIM er en idé, vi hos BIG har “committet” os til, da det må være en hver tegnestues ret, at bruge de værktøjer de vurderer bedst”

Jakob Andreassen, BIM-manager hos BIG

Der findes plugins så man kan få Rhino direkte ind i ArchiCAD som BIM-objekter, fortæller Jakob, “og jeg ved at det er noget GRAPHISOFT arbejder på at gøre bedre. Jeg håber de er bedre til at leve op til deres løfter.”

BIM på konceptuelle tegnestuer

Der er ingen tvivl om, at det er en kompleks størrelse, at implementere BIM på i en stor virksomhed, og især på de konceptuelle tegnestuer er der så mange krav til hurtigt at kunne formgive, designe og visualisere, hvilket ofte er vigtigere, end at effektivisere tegningsproduktionen.

Det kan derfor give mening at finde de værktøjer og de metoder, som understøtter tegnestuens DNA bedst, og som giver den nødvendige frihed til at tænke arkitektur først og teknik bagefter. BIG er i den sammenhæng unikke i, at stille høje krav til at softwaren understøtter deres arbejdsmetoder.

 • Videoer og anden ballade…

  Hos BIM Equity arbejder vi målrettet på, at få BIM til at give værdi i byggebranchen. Det lyder jo som en “no brainer”, men der er virkelig mange steder, hvor BIM i sig selv ikke giver overskud på bundlinien. – Det er ikke godt nok! Når vi kigger hos arkitekterne – hvor implementeringen af BIM… Se indlæg

 • BIM-udddannelse for projektledere…

  De fleste uddannelser i BIM er enten undervisning i brugen af et specifikt program eller brede IKT-lederuddannelser. Nu introducerer BIM Equity en ny uddannelse, specifik til projektledere på tegnestuer, hvor man bruger BIM og ArchiCAD. Formålet er, at give et indblik i hvad man kan med BIM i ArchiCAD, fra skitsering og visualisering over “hardcore”… Se indlæg

 • ArchiCAD og Scia Engineer får IFC-certificering…

  BIM er ikke bare en digital prototype af en bygning, men også den klart bedste samarbejdsplatform for udveksling af viden omkring byggeprojekter. Det eneste åbne fil-format, der kan udveksle BIM-data mellem forskellige BIM-programmer hedder IFC og er udviklet af den internationale forening BuildingSMART, som i Danmark er forenet med BIPS. Den seneste version af IFC-formatet,… Se indlæg

 • Program for BIPS-konference…

  Så er programmet ved at være på plads for den kommende BIPS-konference. Det er et anderledes koncept i år, da det kun er en én-dags konference og alting handler om det nye klassifikations-system, CCS, som er udviklet af Cuneco, der er en del af BIPS. CCS-klassifikation er et system, der kan være med til at… Se indlæg

 • Den Store BIM-dag…

  BIM er en revolution for alle parter i byggeprocessen! GRAPHISOFT Sverige afholder et eftermiddags-arrangement d. 16 april, hvor alle kan komme og høre om hvordan hele branchen har stor gavn af BIM: “BIM berører allerede i dag alle parter i bygge- og anlægsbranchen. Og det interessante er, at BIM ikke bare vokser blandt arkitekter, men… Se indlæg

Kommentér

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *