BIMfm-konference…

BIM har været noget, som først arkitekter kastede sig over. Senere kom ingeniørerne og entreprenørene til bordet og nu ser vi også en stor efterspørgsel for BIM-baserede systemer for drift og vedligehold, som ofte går under den bredere betegnelse “Facility Management (eller bare FM).

FM Sketch A

Da BIM-baseret FM kræver både software til at modellere, en database til drifts-informationer og modeller af alle driftsherres modeller, har BIM Equity udarbejdet et samlet koncept for dette, som vi kalder BIMfm. Det kan du læse mere om hér >>

I sidste uge, afholdt vi en mindre konference om BIM-baseret FM, hvor man kunne høre lidt om hvorfor BIM kan være med til at optimere driften.

Første taler var Peter Hauch, som bl.a. er formand for Bygherreforeningens Digitaliseringsudvalg og er har været med til at skrive de (stadig) nye IKT-bekendtgørelser. Men et slogan om at “software forgår, men data består”, fortalte Peter om hvorfor det er vigtigt at fokusere på FM, hvor 90% af en bygnings totaløkonomi ligger, og det er vigtigt at sikre drifts-data, som er meget andet end projekterings-tegninger og “as built” dokumentation.

B

Der er stor forskel på bygherrer, som laver projekter, og driftsherrer, som varetager en løbende vedligeholdelse af en bygning i hele dens levetid. Det er forskellige ting der interesserer dem og helt forskellige krav de har til BIM. Men det er i følge Peter Hauch vigtigt for begge, at  de får deres viden bundet op på BIM-modeller og at disse modeller leveres i åbne fil-formater, som ikke kræver særlig software for at beholde deres værdi. – Software forgår, men data består!

LIFA Landinspektører havde også et oplæg,, hvor Martin Steen Hansen fortalte om hvordan de nu, i samarbejde med BIM Equity, har fået software til deres 3D-lasermålere (totalstationer), så de kan måle direkte til en BIM-model på stedet. Disse modeller er det optimale grundlag for et FM-system, da man får en HELT præcis model, svarende til eksisterende forhold, i den ønskede detaljeringsgrad, ønskede struktur og med de ønskede egenskaber/informationer på objekterne. Modellen levers f.eks. som IFC-fil som kan puttes direkte ind i de fleste BIM-programmer og rigtig mange FM-systemer.

Udover at kunne måle og registrere til BIM, er det jo en klassisk kompetence for landinspektører, at have stort kendskab til jura omkring arealer og BBR, hvor arelastyring jo også er en vigtig del af FM. Der kan være store beløb at spare, ved at kende de reelle kvadratmeter man lejer ud, lige som det giver mening at lade f.eks. LIFA modellere grønne og grå udearealer med p-pladser og beplantning, da der ligger store driftsomkostninger i udearealer. Som landinspektører råder LIFA over højopløselige lodfoto, så det koster ikke det store at få kortlagt sine udearealer.

A

Undertegnede, Thomas Graabæk, fik også lov til at fortælle om, hvordan vi ser mulighederne for at få glæde af BIM til drift og vedligehold.  Der blev bl.a. lagt vægt på, hvorfor vi hos BIM Equity synes det er ekstremt vigtigt, at understøtte åbne fil-formater som IFC og hvorfor ens FM-system selvfølgelig skal kunne opdatere tegningsmaterialet automatisk, og kunne både eksportere og importere IFC-filer til brug for driften.

Sidste taler var Nis Boile Christensen fra BIM Equity, der viste hvordan man det ser ud, når man arbejder med BIM-baseret drift, hvordan driftsdata trækkes ud fra BIM-projektet og kan forædles i FM-systemet, der jo i bund og grund bare er en stor database med alle de oplysninger, fotos, manualer og indscannede garantibeviser og meget, meget mere man kan ønske sig. – Der er stort set ingen begrænsning for, hvilke data FM-systemet kan rumme.

Dagen blev rundet af med spørgsmål fra salen, der bar præg af, at det jo er et stort emne at gabe over lige som enhver driftsherre har sine egne behov i forbindelse med FM-system.

Du kan se BIMfm-konferencens præsentationer, som kan downloades fra vores hjemmeside lige hér >>

Hvis det har givet dig blod på tanden til at ville teste hvordan BIM-baseret drift kan optimere din dagligdag, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os hos hér >>

 • BIM-udddannelse for projektledere…

  De fleste uddannelser i BIM er enten undervisning i brugen af et specifikt program eller brede IKT-lederuddannelser. Nu introducerer BIM Equity en ny uddannelse, specifik til projektledere på tegnestuer, hvor man bruger BIM og ArchiCAD. Formålet er, at give et indblik i hvad man kan med BIM i ArchiCAD, fra skitsering og visualisering over “hardcore”… Se indlæg

 • BIG Ideas hos BIMaarhus

  BIMaarhus har for nyligt afhold et netværksmøde hos Arkitema, hvor Jakob Andreassen fra BIG, præsenterede tegnestuen og deres tilgang til BIM. Der var et kæmpe fremmøde og kantinen var helt fuld, da Jakob viste typiske projekter og “punch lines”, som beskrivelsen af BIGs arkitektur som værende “ikke revolution, men evolution”, baseret på at Darwins forskning ikke… Se indlæg

 • ArchiCAD og Scia Engineer får IFC-certificering…

  BIM er ikke bare en digital prototype af en bygning, men også den klart bedste samarbejdsplatform for udveksling af viden omkring byggeprojekter. Det eneste åbne fil-format, der kan udveksle BIM-data mellem forskellige BIM-programmer hedder IFC og er udviklet af den internationale forening BuildingSMART, som i Danmark er forenet med BIPS. Den seneste version af IFC-formatet,… Se indlæg

 • Rhino til IFC…

  Sidder du med Rhino til hverdag, men vil gerne have fordelene ved en BIM-baseret arbejdesmetode? Så skal du bare kigge hér. VisualARC har lavet et plug-in til Rhino, der lader dig eksportere din model til IFC, som kan importeres i ArchiCAD, Revit, MicroStation, AutoCAD Architecture, Vectorworks og mange andre BIM-programmer.

 • Det er i dag det sker: Nye IKT-bekendtgørelser

  De nye IKT-bekendtgørelser træder i kraft i dag. Men det er jo helligdag og påskeharerne lægger påskeæg i baghaven!?! – Ja, og det største påskeæg er gaven til bygherrerne: Fra i dag får I drifts-data leveret til jeres drift/vedligehold-system i en Bygnings Informations Model (BIM) i et standardiseret, åbent fil-format! – Nøj, tak. Det er da næsten… Se indlæg

Kommentér

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *