BIMfm-konference…

BIM har været noget, som først arkitekter kastede sig over. Senere kom ingeniørerne og entreprenørene til bordet og nu ser vi også en stor efterspørgsel for BIM-baserede systemer for drift og vedligehold, som ofte går under den bredere betegnelse “Facility Management (eller bare FM).

FM Sketch A

Da BIM-baseret FM kræver både software til at modellere, en database til drifts-informationer og modeller af alle driftsherres modeller, har BIM Equity udarbejdet et samlet koncept for dette, som vi kalder BIMfm. Det kan du læse mere om hér >>

I sidste uge, afholdt vi en mindre konference om BIM-baseret FM, hvor man kunne høre lidt om hvorfor BIM kan være med til at optimere driften.

Første taler var Peter Hauch, som bl.a. er formand for Bygherreforeningens Digitaliseringsudvalg og er har været med til at skrive de (stadig) nye IKT-bekendtgørelser. Men et slogan om at “software forgår, men data består”, fortalte Peter om hvorfor det er vigtigt at fokusere på FM, hvor 90% af en bygnings totaløkonomi ligger, og det er vigtigt at sikre drifts-data, som er meget andet end projekterings-tegninger og “as built” dokumentation.

B

Der er stor forskel på bygherrer, som laver projekter, og driftsherrer, som varetager en løbende vedligeholdelse af en bygning i hele dens levetid. Det er forskellige ting der interesserer dem og helt forskellige krav de har til BIM. Men det er i følge Peter Hauch vigtigt for begge, at  de får deres viden bundet op på BIM-modeller og at disse modeller leveres i åbne fil-formater, som ikke kræver særlig software for at beholde deres værdi. – Software forgår, men data består!

LIFA Landinspektører havde også et oplæg,, hvor Martin Steen Hansen fortalte om hvordan de nu, i samarbejde med BIM Equity, har fået software til deres 3D-lasermålere (totalstationer), så de kan måle direkte til en BIM-model på stedet. Disse modeller er det optimale grundlag for et FM-system, da man får en HELT præcis model, svarende til eksisterende forhold, i den ønskede detaljeringsgrad, ønskede struktur og med de ønskede egenskaber/informationer på objekterne. Modellen levers f.eks. som IFC-fil som kan puttes direkte ind i de fleste BIM-programmer og rigtig mange FM-systemer.

Udover at kunne måle og registrere til BIM, er det jo en klassisk kompetence for landinspektører, at have stort kendskab til jura omkring arealer og BBR, hvor arelastyring jo også er en vigtig del af FM. Der kan være store beløb at spare, ved at kende de reelle kvadratmeter man lejer ud, lige som det giver mening at lade f.eks. LIFA modellere grønne og grå udearealer med p-pladser og beplantning, da der ligger store driftsomkostninger i udearealer. Som landinspektører råder LIFA over højopløselige lodfoto, så det koster ikke det store at få kortlagt sine udearealer.

A

Undertegnede, Thomas Graabæk, fik også lov til at fortælle om, hvordan vi ser mulighederne for at få glæde af BIM til drift og vedligehold.  Der blev bl.a. lagt vægt på, hvorfor vi hos BIM Equity synes det er ekstremt vigtigt, at understøtte åbne fil-formater som IFC og hvorfor ens FM-system selvfølgelig skal kunne opdatere tegningsmaterialet automatisk, og kunne både eksportere og importere IFC-filer til brug for driften.

Sidste taler var Nis Boile Christensen fra BIM Equity, der viste hvordan man det ser ud, når man arbejder med BIM-baseret drift, hvordan driftsdata trækkes ud fra BIM-projektet og kan forædles i FM-systemet, der jo i bund og grund bare er en stor database med alle de oplysninger, fotos, manualer og indscannede garantibeviser og meget, meget mere man kan ønske sig. – Der er stort set ingen begrænsning for, hvilke data FM-systemet kan rumme.

Dagen blev rundet af med spørgsmål fra salen, der bar præg af, at det jo er et stort emne at gabe over lige som enhver driftsherre har sine egne behov i forbindelse med FM-system.

Du kan se BIMfm-konferencens præsentationer, som kan downloades fra vores hjemmeside lige hér >>

Hvis det har givet dig blod på tanden til at ville teste hvordan BIM-baseret drift kan optimere din dagligdag, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os hos hér >>

 • Designprocesser, kompleks formgivning og BIM

  Ja, BIM-programmer kan være det helt rigtige værktøj til en kreativ designproces, så længe man benytter et BIM-program, hvor det er let at ændre bygningsdelenes udformning, og hvor det grafiske udtryk let kan ændres til det ønskede, da der er stor forskel på et principsnit og et 1:50 snit i projekteringen. Begge tegninger skal tydeligt… Se indlæg

 • Barrierer og potentialer for implementeringen af BIM

  I juni måned deltog jeg i flere workshops og konferencer om digitalisering af byggebranchen. Jeg finder det interessant, at der på tværs af konferencerne ser ud til at være et sammenfald i årsagerne til, at BIM og digitalisering ikke er implementeret i højere grad, end det er tilfældet.   Digitalisering i Arkitekt- og byggebranchen Første… Se indlæg

 • BIM-SEMINAR I AARHUS OG KØBENHAVN

  Så er det atter tid til at blive opdateret på en række af markedets førende BIM-programmer. Det sker, når årets udgave af BIM-seminar løber af stablen i henholdsvis Aarhus og København.   28. og 29. august danner henholdsvis Aarhus og København rammerne for BIM-seminar 2018, hvor du bliver klogere på nyhederne i en række BIM-programmer og… Se indlæg

 • Skønheden ved IFC…

  Dette blogindlæg er bare en lille test af IFC-formatet, hvis man modellerer sit projekt og eksporterer IFC-filen uden at tænke særligt over, hvad der skal til for at generere en god IFC. Her et fire vægge nogle vinduer, et hjørnevindue og en trappe, som bare er skitseret med svævende trin. For at gøre det bare… Se indlæg

 • BYGHERRERNES FORNEMMELSER FOR (BIM)-STANDARDER #4 – HILLERØD KOMMUNE

  Vi har spurgt Aidin Irandoust, BIM specialist Hillerød Kommune Ejendomme, hvilke fil-formater, han mener, der skaber mest værdi for kommunens ejendomsforvaltning. 300.000 m2 ejendomsportefølje Hillerød Kommune råder over 193 ejendomme med et samlet areal på ca. 300.000 m2. Hillerød er i vækst, og kommunens ejendomsafdeling er en vigtig brik i udviklingen. Bygningerne skaber rum til… Se indlæg

 • GRATIS WEBINAR – ARCHICAD SOM DESIGNVÆRKTØJ

  Fredag d. 22 juni kl. 13 afholder BIM Equity gratis webinar med fokus på BIM som designværktøj for bygnings-, landskabs- og indretningsarkitekter. Design er lig arkitekternes frihed til at afprøve, teste og løbende forbedre deres visioner. Derfor er et BIM-værktøj, der forstår og understøtter arkitekternes arbejdsprocesser gennem hele workflowet — også i de helt tidlige… Se indlæg

 • BYGHERRERNES FORNEMMELSER FOR (BIM)-STANDARDER #3 — Molio

  I vores interviewrække om bygherrernes foretrukne filformater giver vi denne gang ordet til Christian Lerche, Direktør med ansvar for udvikling og produktion i Molio. Som en del af deres IKT-aftaler stiller bygherrerne krav om filformater, når de modtager BIM-modeller. Kravet om fil-formater har en række konsekvenser for rådgivere, entreprenører og ikke mindst bygherrerne selv. Det… Se indlæg

 • BYGHERRERNES FORNEMMELSER FOR (BIM)-STANDARDER #2 — KØBENHAVNS LUFTHAVNE

  Bygherrerne stiller som en del af deres IKT-aftaler krav om filformater, når de modtager BIM-modeller. Kravet om fil-formater har en række konsekvenser for rådgivere, entreprenører og ikke mindst bygherrerne selv. Det handler blandt andet om samarbejde på tværs af faggrænser, muligheden for alle involverede at vælge den mest hensigtsmæssige software og på længere sigt –… Se indlæg

Kommentér

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *