BIMfm-konference…

BIM har været noget, som først arkitekter kastede sig over. Senere kom ingeniørerne og entreprenørene til bordet og nu ser vi også en stor efterspørgsel for BIM-baserede systemer for drift og vedligehold, som ofte går under den bredere betegnelse “Facility Management (eller bare FM).

FM Sketch A

Da BIM-baseret FM kræver både software til at modellere, en database til drifts-informationer og modeller af alle driftsherres modeller, har BIM Equity udarbejdet et samlet koncept for dette, som vi kalder BIMfm. Det kan du læse mere om hér >>

I sidste uge, afholdt vi en mindre konference om BIM-baseret FM, hvor man kunne høre lidt om hvorfor BIM kan være med til at optimere driften.

Første taler var Peter Hauch, som bl.a. er formand for Bygherreforeningens Digitaliseringsudvalg og er har været med til at skrive de (stadig) nye IKT-bekendtgørelser. Men et slogan om at “software forgår, men data består”, fortalte Peter om hvorfor det er vigtigt at fokusere på FM, hvor 90% af en bygnings totaløkonomi ligger, og det er vigtigt at sikre drifts-data, som er meget andet end projekterings-tegninger og “as built” dokumentation.

B

Der er stor forskel på bygherrer, som laver projekter, og driftsherrer, som varetager en løbende vedligeholdelse af en bygning i hele dens levetid. Det er forskellige ting der interesserer dem og helt forskellige krav de har til BIM. Men det er i følge Peter Hauch vigtigt for begge, at  de får deres viden bundet op på BIM-modeller og at disse modeller leveres i åbne fil-formater, som ikke kræver særlig software for at beholde deres værdi. – Software forgår, men data består!

LIFA Landinspektører havde også et oplæg,, hvor Martin Steen Hansen fortalte om hvordan de nu, i samarbejde med BIM Equity, har fået software til deres 3D-lasermålere (totalstationer), så de kan måle direkte til en BIM-model på stedet. Disse modeller er det optimale grundlag for et FM-system, da man får en HELT præcis model, svarende til eksisterende forhold, i den ønskede detaljeringsgrad, ønskede struktur og med de ønskede egenskaber/informationer på objekterne. Modellen levers f.eks. som IFC-fil som kan puttes direkte ind i de fleste BIM-programmer og rigtig mange FM-systemer.

Udover at kunne måle og registrere til BIM, er det jo en klassisk kompetence for landinspektører, at have stort kendskab til jura omkring arealer og BBR, hvor arelastyring jo også er en vigtig del af FM. Der kan være store beløb at spare, ved at kende de reelle kvadratmeter man lejer ud, lige som det giver mening at lade f.eks. LIFA modellere grønne og grå udearealer med p-pladser og beplantning, da der ligger store driftsomkostninger i udearealer. Som landinspektører råder LIFA over højopløselige lodfoto, så det koster ikke det store at få kortlagt sine udearealer.

A

Undertegnede, Thomas Graabæk, fik også lov til at fortælle om, hvordan vi ser mulighederne for at få glæde af BIM til drift og vedligehold.  Der blev bl.a. lagt vægt på, hvorfor vi hos BIM Equity synes det er ekstremt vigtigt, at understøtte åbne fil-formater som IFC og hvorfor ens FM-system selvfølgelig skal kunne opdatere tegningsmaterialet automatisk, og kunne både eksportere og importere IFC-filer til brug for driften.

Sidste taler var Nis Boile Christensen fra BIM Equity, der viste hvordan man det ser ud, når man arbejder med BIM-baseret drift, hvordan driftsdata trækkes ud fra BIM-projektet og kan forædles i FM-systemet, der jo i bund og grund bare er en stor database med alle de oplysninger, fotos, manualer og indscannede garantibeviser og meget, meget mere man kan ønske sig. – Der er stort set ingen begrænsning for, hvilke data FM-systemet kan rumme.

Dagen blev rundet af med spørgsmål fra salen, der bar præg af, at det jo er et stort emne at gabe over lige som enhver driftsherre har sine egne behov i forbindelse med FM-system.

Du kan se BIMfm-konferencens præsentationer, som kan downloades fra vores hjemmeside lige hér >>

Hvis det har givet dig blod på tanden til at ville teste hvordan BIM-baseret drift kan optimere din dagligdag, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os hos hér >>

 • Tilmeld dig Nordic BIM Academy – Copenhagen 2018

  Den 20. – 22 marts starter den internationale konference Nordic BIM Academy – Copenhagen 2018, hvor du kan blive klogere på hvordan man optimerer tværfagligt samarbejde i byggebranchen via digitale værktøjer. Betyder det BIM? Ja, det betyder BIM, men med fokus på process og udveksling af viden på tværs af fag-discipliner og softwareplatforme, fremfor at… Se indlæg

 • Gratis opgradering til Artlantis

  Artlantis er er visualiseringsprogram, som udmærker sig ved at lave super flotte renders, være nemt at bruge, med stort bibliotek af “staffage” (planter, mennesker, transportmidler, møbler, m.v.), virker til både Mac og Windows, har plugins til bl.a. Revit, ARCHICAD og Sketchup og koster næsten ingenting. – Nævnte jeg, at det laver super flotte renders?!? Nå,… Se indlæg

 • Bibliotek med ekstra overflader…

  Som del af serviceaftalen på ARCHICAD får man adgang til et bibliotek med mere end 500 materialer til rendering, såkaldte “texture maps”, som giver mulighed for at tilrette sine visualiseringer med retvisende materialer, uden at skulle opbygge hvert materiale fra bunden. Materialerne i biblioteket har “bump maps”, som giver en virkning af relief i bl.a…. Se indlæg

 • BIM EQUITY ØNSKER ALLE EN GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR

  Vi takker vores kunder og samarbejdspartnere for et godt 2017, hvor endnu flere af byggeriets aktører fik øjnene op for BIM som en integreret del af byggeriets digitale udvikling. De varmeste jule- og nytårshilsner fra alle os hos BIM Equity – vi ses i 2018.

 • Bluebeam gør PDF’er intelligente

  Bluebeam er et fantastisk værktøj til at gøre PDF’er mere anvendelige. Selv i en verden, hvor BIM handler om 3D-modellen og dens egenskaber, er 2D-tegninger stadig en grundlæggende del af byggeriet. Tegninger er let forståelige, lette at håndtere og indeholder en masse informationer, gemt i stregtykkelser, linietyper, skraveringer, farver, tekst, målekæder, revisionsskyer, tegningshoveder og meget… Se indlæg

 • arbejder du bim baseret

  Analyse: BIM og dets anvendelse i Danmark 2017

  BIM Equity har oktober 2017 foretaget en analyse af BIM og dets anvendelse i Danmark. Den kan på mange måder sammenlignes med den store BIM analyse vi foretog i 2016. Den kan du læse her>> I år har undersøgelsen  indeholdt måling på brugen af visualisering og Virtual Reality. Visualisering er blevet væsentligt mere tilgængeligt gennem… Se indlæg

 • Direkte udveksling af 3D-modeller mellem Revit og ARCHICAD

  Den amerikanske ARCHICAD-forhandler, BIM6x, har udgivet et gratis plugin til ARCHICAD, som gør det muligt at importere og eksportere filer direkte til Revit i RVT- eller RFA-format. Man kan læse mere om plugin’et og downloade direkte fra BIM6x’s hjemmeside >> Udover, at det helt åbenlyst gør det muligt at åbne Revit-filer i ARCHICAD, betyder det… Se indlæg

 • BYGHERREPORTALEN SIKRER BYGHERRER BRUGBARE DRIFTSDATA

  Drift og vedligehold udgør langt hovedparten af udgifterne i løbet af en bygnings samlede levetid. Selv små optimeringstiltag medfører store ressourcemæssige og procesorienterede besparelser. Derfor lancerer fm3.dk og BIM Equity nu bygherreportalen, der sikrer danske bygherrer brugbare data til drift og vedligehold ved at hjælpe dem med at stille de rigtige IKT- og BIM-krav, når… Se indlæg

Kommentér

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *