BYGHERREPORTALEN SIKRER BYGHERRER BRUGBARE DRIFTSDATA


Drift og vedligehold udgør langt hovedparten af udgifterne i løbet af en bygnings samlede levetid. Selv små optimeringstiltag medfører store ressourcemæssige og procesorienterede besparelser. Derfor lancerer fm3.dk og BIM Equity nu bygherreportalen, der sikrer danske bygherrer brugbare data til drift og vedligehold ved at hjælpe dem med at stille de rigtige IKT- og BIM-krav, når de udbyder bygge- og renoveringsprojekter.

En forudsætning for at høste fordelene ved IKT og BIM til til Facility Management er, at data fra projekterings- og udførelsesfaserne overføres struktureret til driften. Hermed får bygherrer mulighed for at kvalitetssikre og validere de digitale leverancer ved afslutningen af byggeprojektet. Samtidig sikrer bygherrerne sig, at de digitale data er korrekte og i en kendt struktur, så de iboende data bliver til brugbare informationer, der kan anvendes direkte til værdioptimerende drift- og vedligeholdelsesprocesser.  Konkrete værktøjer er IKT-paradigmet og Navngivningsgeneratoren.

Læs mere på bygherreportalen >>


Hjælper bygherrer med at stille de rigtige IKT-krav
Nis Boile Christensen, FM-rådgiver hos BIM Equity, forklarer hvordan korrekt stillede IKT-krav potentielt fører til en endnu stærkere kerneforretning.

Der er mange penge at spare ved at optimere drift og vedligehold, hvor selv små tiltag fører til store ressourcemæssige og procesmæssige besparelser. IT med IKT og BIM er gode redskaber til at få styr på processerne ved Facilities Management. En forudsætning for at IKT og BIM skaber værdi efter ibrugtagelse er dog, at bygherrer på et tidligt tidspunkt stiller de rigtige krav til rådgivernes eller entreprenørenes digitale leverancer. Med bygherreportalen.dk hjælper vi bygherrer med at formulere IKT-krav, der sikrer at de har brugbare og valide bygningsinformationer, de kan anvende i deres daglige arbejde.

Preben Gramstrup, indehaver af fm3.dk, supplerer

Driftsherrer og Facility Managers savner alt for ofte valide driftsdata, der er til at finde. I ’gamle’ dage fik man overdraget en flyttekasse fuld af informationer, og var man heldig, var der også det man havde brug for. Med digital projektering skulle man umiddelbart tro, det var blevet nemmere og smartere. Det er desværre ikke altid tilfældet, fordi aftaler om driftsdata ikke aftales fra starten af et projekt, og fordi der ikke er en ensartet struktur på tværs af alle byggeriets parter. Vi har med paradigmer og værktøjer skabt en sammenhæng mellem alle faser og samtidig gjort det lettere at foretage kvalitetssikring og overførelse af data.

 

KORT OM BYGHERREPORTALEN
www.bygherreportalen.dk gør data fra bygge- og renoveringsprojekter til aktiver i driftsfasen. Målet er, at rådgive bygherrer om, hvordan de ved at stille de rigtige IKT- og BIM-krav optimerer administrationen, vedligeholdet og driften af deres bygninger. Bygherreportalen.dk er et samarbejdsprojekt mellem fm3.dk og BIM Equity.

 

 • Campus Vejle optimerer drift og vedligehold

  Indførelsen af BIM-baseret Facility Management sparer ressourcer og optimerer drift og vedligehold på Campus Vejle. Med 2.300 elever og 300 ansatte er Campus Vejle en af landets største erhvervsskoler, der udbyder en bred vifte af ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser og kursusaktiviteter. Campus Service-enheden på Campus Vejle er blandt andet ansvarlig for, at bygningerne på campusområdet har den… Se indlæg

 • BIM Equity digitaliserer 26.500 m2 bygninger på Campus Vejle

  Campus Vejle har hyret BIM Equity til at digitalisere deres eksisterende bygninger. Opgaven omfatter 26.500 m2 og indebærer både konvertering af 2D tegningsmateriale til BIM samt direkte opmåling til BIM. Med over 2.300 elever og over 300 ansatte er Campus Vejle en af Region Syddanmarks største uddannelsesinstitutioner. Campus Vejle udbyder en bred vifte af ungdomsuddannelser… Se indlæg

 • Solibri Model Checker er nøglen!

  Hvis BIM skal være mere end bare 2D-tegninger og 3D-visualiseringer er Solibri Model Checker måske nøglen til et godt BIM-workflow og måske oven i købet opstarten på at arbejde med OpenBIM, hvor projektet ikke bare er en fil i ét BIM-program, men kan skifte hænder på tværs af fagdisipliner og softwareplatforme. Solibri Model Checker er… Se indlæg

 • Renovering på Dagsordenen – Blogpost om BIM og renovering

  Thomas Graabæk har skrevet et blogindlæg om BIM-baseret renovering til #renoverdk (Renovering på dagsordenen), hvor han kridter banen op med BIM har vist sit værd på forskellige byggeprojekter. Ærgerligt nok er renovering ét af de områder, hvor man oftest hører at lige hér, giver BIM ikke mening. Det er vi bestemt ikke helt enige i!… Se indlæg

 • Virtual Reality som social oplevelse…

  I dag kan man i nyhederne læse endnu en artikel, om hvordan Virtual Reality bliver en større del af vores hverdag. Denne gang er det museer, der ser en fordel i at kommunikere på en måde, så modtageren oplever det der kommunikeres, som at “være der selv”. Man skal altså fremover på danske museer kunne gå… Se indlæg

Kommentér

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *