Lidt om Revit Server, BIM Server og BIMcloud: Nu bliver det langhåret!

Samarbejde er “king”, og hvem kan overhovedet bygge huse helt alene. Jo mere viden man deler, jo bedre projekter. Jo tidligere fag-konsulenterne deler BIM-modellerne, jo bedre grundlag for dialog og jo bedre løsninger. BIM er bare noget man deler! (Ikke helt ulig kønssygdomme)

For nylig blev jeg introduceret for et helt nyt produkt, BIMcloud, som bedst kan forstås, hvis den sammenlignes med andre alternativer, som f.eks. Revit Server og BIM Server. Dette skal vi nok komme til, men først og fremmest er det vigtigt at forstå, hvad BIMcloud ikke er.

foto 1

BIMcloud er ikke en “public cloud”, hvor man får gratis eller billig lagerplads i skyen, som DropBox og Google Drive. Det er heller ikke de programmer vi er vandt til er installeret på computeren, bare i en neddroslet web-versioner, der køres fra en internet browser.

BIMcloud er en “private cloud”, som giver nye muligheder for at koble parterne på et projekt tættere sammen. “Private”-delen betyder, at det er en service, som virksomheden selv sætter op på deres egne servere eller på “hostede” servere hos f.eks. Amazon, Google, Microsoft Azure, Rack Space eller andre. Fordelen ved den hostede løsning er, at man let kan skalere til mere lagerplads, mere RAM eller flere processorer på sin virtuelle server. Virtuelle servere betyder, at der i virkeligheden står en hulens masse fysiske computere, der er koblet sammen til én kæmpe server. Dette kaldes et “cluster”, som via software kan opdeles i en masse mindre virtuelle servere, som så kan indstilles til kun at udnytte en begrænset del af hvad der fysisk er til rådighed. Dette er en yderst effektiv måde, at administrere og udnytte moderne servere på. Ændres indstillingerne på de virtuelle servere, har man pludselig en meget større server, og modtager formentlig også en meget større regning. Med BIMcloud vælger man altså selv om man vil benytte virksomhedens egne fysiske servere eller om man vil have en hosted løsning på virtuelle servere. Begge dele betegnes som en “private cloud”, da hvert system sættes op alene til én virksomheds behov.

Sammenligner man med Revit Server, kan man ikke rigtig kalde det for en “private cloud”, da det ikke er et system, som er beregnet til, at man kobler på via internettet, fra et mobilt modem på byggepladsen, fra hjemmet eller fra en medrådgivers kontor. Revit Server kræver, at alle der kobler på er på samme internet-domain, altså samme adresse på internettet. Man skal altså helt være på det samme lokale netværk i samme bygning. Dette kan dog omgås ved at benytte VPN-opkoblinger, hvor Revit Server tror alle er på samme lokale netværk, selv om nogle principielt kan være opkoblet fra den anden side af jorden. BIM Server fra GRAPHISOFT er lidt mere fleksibel, og kræver at man – ligesom med Revit Server – installerer softwaren på sin egen fysiske server, men BIM Server er ligeglad med, hvordan brugerne kobler sig på, så længe serveren ikke er gemt bag en Firewall, der lukker for al adgang til serveren udefra. BIM Server fungerer med HTTP- og HTTPS-protokollen, som vi kender fra almindelige hjemmesider på internettet.

Data og netværk

Som om det ikke allerede er super langhåret, så bliver det nu værre, da vi skal tale lidt om “Delta-data”. En server kan arbejde med forskellige former for data. Revit Server er filbaseret, og sender hele tiden BIM-filerne mellem servere der synkroniseres. Det vil sige, at alle central-filerne ligger på flere computere og konstant synkroniseres mellem dem. BIM Server fungerer anderledes, da alle data ligger i en database på serveren, og alene ændringerne i data sendes over netværket. Det vil sige at hvis en væg flyttes, er det kun koordinaterne – og ikke hele objektet eller endnu værre hele filen – som sendes til serveren. “Delta-data” betyder data alene med forskellen mellem to versioner koordineres. Dette gør, at datamængden på BIM Server er væsentlig lavere end på Revit Server, og derfor fungerer BIM Server praktisk talt lige godt om man er på et hurtigt lokalt netværk eller på en langsom mobil opkobling.

IMG_9098

Viktor Varkonyi , GRAPHISOFTs CEO, forklarer forskellene på serversturkturen i BIM Server (venstre) og Revit Server (højre)

En anden forskel på BIM Server og Revit Server er, at Revit Server hele tiden checker, om nogen har “taget” et objekt, som så ikke kan tages af andre. På BIM Server skal man reservere et objekt for at kunne redigere det, så det er kun når nogen reserverer objektet, at der sendes data over netværket. Med Revit Server anbefales det, at man downloader data om morgenen og først uploader sine ændringer ved fyraften, for at undgå at den store data mængde skal belaste netværket mere end højst nødvendigt. Med BIM Server anbefales det, at man sender/modtager ændringer til serveren så ofte som muligt, da der så kun er helt små data mængder som sendes. Den sidste løsning betyder også, at de andre på projektet, har et bedre grundlag at arbejde på. Der er altså store forskelle på, hvordan Revit Server og BIM Server belaster netværket med data. BIMcloud er en videreudvikling af BIM Server, og sender dermed kun den samme lave datamængde, som BIM Server.

P.g.a. datamængden der sendes og at Revit Server hele tiden checker, hvem der tager hvilke objekter, er der stor risiko for, at der kommer små forsinkelser i netværkshastigheden, kaldet Latency. Når dette sker er der stor sansynlighed for at Revit Server stopper eller låser nogle objekter, som derefter ikke kan låses op igen. Det eneste at gøre er så, at dele projektet igen. Derfor anbefaler man, at arbejde på meget hurtige lokale netværk, når man benytter Revit Server, og helst have serveren på samme lokale netværk. Vil man gerne dele projekter mellem flere kontorer, skal disse først og fremmest have samme internet-domain, hvilket praktisk talt betyder, at de skal være filialer af samme firma. Derudover skal man sikre, at den fysiske afstand mellem kontorerne og serveren ikke er for stor. Jeg har hørt om amerikanske projekter, hvor to kontorer har placeret Revit Server midt mellem kontorerne, for at afstanden blev mindst muligt. En sidste ting er, at man har brug for særlig software – accelleratorer – som koster mere end et halvt hundrede tusinde kroner. Disse accelleratorer er bl.a. fra firmaet Riverbed. Her kan du læse et uddrag af Riverbeds egen beskrivelse:

“Professionals worldwide use Revit Architecture building information modeling software in their design of buildings […]. However, architects productivity and collaboration is very often reduced because of the size of the files they need to get the job done, and the poor quality of the networks they use for transferring these files. Much of the work is done by working teams distributed across far distances, adding latency to the network […]. Riverbed® significantly optimizes Revit Architecture data in distributed enterprises, to enable faster file access and more collaboration […].In recent tests, Riverbed Steelhead appliances reduced the time to transfer Revit Architecture data […]. Data transfer time was dramatically reduced from more than 68 minutes to under 15 minutes”

BIM Server og BIMcloud har ikke disse problemer, da de kun sender Delta-data og ikke checker objekternes status hele tiden. Da BIMcloud er tænkt til de helt store virksomheder og helt store projekter, er det oven i købet muligt, at opsætte en proxy-server på hvert kontor, så data downloadet til kontoret kun downloades én gang, selv om flere brugere vil tilgå de samme data. Dette gør ikke systemet mere driftsikkert, men er alene med til at øge download-hastigheden.

IMG_9103

Sammenligning af BIM Server (venstre) og BIMcloud (højre)

En anden løsning på disse problemer med “latency”, som Autodesk anbefaler, er at samle alt på én kæmpe fysisk server – både Revit Server og alle arbejdsstationerne – også lade alle brugerne arbejde på “tynde klienter”, som er computere uden anden indmad, end hvad der skal til for at vise skærmbilledet fra hoved-serveren (mainframe computeren). Det er ikke en optimal løsning, for selv om Revit Server nu ikke crasher p.g.a. ventetider på netværket, vil de samme ventetider gøre, at der er bittesmå forsinkelser mellem man bevæger musen og at det registreres i BIM-programmet. Det betyder, at man hele tiden “snapper” forkert og ikke kan arbejde hurtigt uden at tage højde for forsinkelserne.

Rettigheder for brugerne

På store projekter med mange brugere fra mange forskellige virksomheder, er det nødvendigt at styre hvem der har lov til at gøre hvad. Det kaldes “bruger-rettigheder”. Modsat Revit Server har både BIM Server og BIMcloud rettighedsstyring bygget ind i kernen af server-softwaren. Det betyder, at man kan oprette lige så mange “roller” som man har lyst, og til hver rolle bestemmer man hvad denne type medarbejder må kunne med modellen. Det kan f.eks. være at nogle kun må kunne se uden at ændre, andre må ændre noget, nogle må ændre alt, mens igen andre kun kan lave mark-up til kvalitetssikring. Dette fungerer på BIM Server og på BIMcloud bliver det endnu smartere, da man kan trække brugerne direkte fra “Active Directory” via LDAP (deres login til intranettet) og kan placere dem i “mapper”, som automatisk tildeler dem de relevante roller. – Igen smart til store projekter, delt mellem store virksomheder, da dette giver optimal sikkerhed.

Mere sikkerhed

Den sidste vigtige del af en god server-løsning er backup. Med Revit Server, skal man selv sætte et backup-system op på serveren, som sikrer man altid kan genskabe relevante data.  Det kan man købe masser af forskellig software til. BIM Server og BIMcloud har en mere integreret backup-løsning, som består af tre niveauer:

 • Der tages backup, med et brugerbestemt interval som gemmes i et brugerbestemt antal versioner, så man let kan “rulle tiden tilbage” til før man lavede fejlen.
 • Der gemmes en “Solo-fil” i original-format med et brugerbestemt interval i et brugerbestemt antal versioner, som man kan åbne direkte i BIM-programmet, selv om serveren ikke er tilgængelig.
 • På brugerens computer ligger en backup af det åbne projekt, som automatisk startes igen, hvis arbejdsstationen er gået ned uden at sende/modtage data fra BIM Server eller BIMcloud.

Det er sikkerhed! – Og selvfølgelig skal man også sikre sin fysiske server mod tyveri, brand, vandskade, m.v.

Kommunikation

But there is one more thing! Der er add-ons til Revit Server som giver den samme funktionalitet, som det indbyggede besked-system i BIM Server og BIMcloud. Det fungerer ved, at man kan sende beskeder til andre brugere, f.eks. med ønsker om hvad de skal foretage sig. Disse beskeder kan kobles til objekter eller typiske arbejdsopgaver i BIM-programmet, som f.eks. “print disse tegninger” eller “flyt denne søjle”, som så fører modtageren til det relevante sted i projektet og gør parat til den ønskede opgave. Det fungerer så godt, at jeg kender tegnestuer, hvor medarbejderne kommunikerer over besked-systemet i BIM Server, selv om de sidder i samme bordgruppe og hele tiden taler sammen. – Der er intet der slår objektbaseret kommunikation.

Se denne video af BIM Server, som viser workflowet rigtig fint, selv om videoen er mange år gammel:

BIM Server blev introduceret i 2009 sammen med ArchiCAD 13, og er ikke blevet ændret stort siden dengang. Med behovet for en “enterprise”-løsning for BIM Server, er BIMcloud blevet skabt og har fungeret alene på det japanske market siden ArchiCAD 17 udkom i 2013. I år introduceres BIMcloud for resten af verden som del af ArchiCAD 18, der lanceres hen over sommeren 2014. – Det skal blive spændende at se, hvilken forskel det vil komme til at gøre for samarbejdet mellem de store fag-rådgivere på de store projekter…

Læs også om BIMcloud hos AECbytes hér >>

 • Designprocesser, kompleks formgivning og BIM

  Ja, BIM-programmer kan være det helt rigtige værktøj til en kreativ designproces, så længe man benytter et BIM-program, hvor det er let at ændre bygningsdelenes udformning, og hvor det grafiske udtryk let kan ændres til det ønskede, da der er stor forskel på et principsnit og et 1:50 snit i projekteringen. Begge tegninger skal tydeligt… Se indlæg

 • Barrierer og potentialer for implementeringen af BIM

  I juni måned deltog jeg i flere workshops og konferencer om digitalisering af byggebranchen. Jeg finder det interessant, at der på tværs af konferencerne ser ud til at være et sammenfald i årsagerne til, at BIM og digitalisering ikke er implementeret i højere grad, end det er tilfældet.   Digitalisering i Arkitekt- og byggebranchen Første… Se indlæg

 • BIM-SEMINAR I AARHUS OG KØBENHAVN

  Så er det atter tid til at blive opdateret på en række af markedets førende BIM-programmer. Det sker, når årets udgave af BIM-seminar løber af stablen i henholdsvis Aarhus og København.   28. og 29. august danner henholdsvis Aarhus og København rammerne for BIM-seminar 2018, hvor du bliver klogere på nyhederne i en række BIM-programmer og… Se indlæg

 • Skønheden ved IFC…

  Dette blogindlæg er bare en lille test af IFC-formatet, hvis man modellerer sit projekt og eksporterer IFC-filen uden at tænke særligt over, hvad der skal til for at generere en god IFC. Her et fire vægge nogle vinduer, et hjørnevindue og en trappe, som bare er skitseret med svævende trin. For at gøre det bare… Se indlæg

 • BYGHERRERNES FORNEMMELSER FOR (BIM)-STANDARDER #4 – HILLERØD KOMMUNE

  Vi har spurgt Aidin Irandoust, BIM specialist Hillerød Kommune Ejendomme, hvilke fil-formater, han mener, der skaber mest værdi for kommunens ejendomsforvaltning. 300.000 m2 ejendomsportefølje Hillerød Kommune råder over 193 ejendomme med et samlet areal på ca. 300.000 m2. Hillerød er i vækst, og kommunens ejendomsafdeling er en vigtig brik i udviklingen. Bygningerne skaber rum til… Se indlæg

 • GRATIS WEBINAR – ARCHICAD SOM DESIGNVÆRKTØJ

  Fredag d. 22 juni kl. 13 afholder BIM Equity gratis webinar med fokus på BIM som designværktøj for bygnings-, landskabs- og indretningsarkitekter. Design er lig arkitekternes frihed til at afprøve, teste og løbende forbedre deres visioner. Derfor er et BIM-værktøj, der forstår og understøtter arkitekternes arbejdsprocesser gennem hele workflowet — også i de helt tidlige… Se indlæg

 • BYGHERRERNES FORNEMMELSER FOR (BIM)-STANDARDER #3 — Molio

  I vores interviewrække om bygherrernes foretrukne filformater giver vi denne gang ordet til Christian Lerche, Direktør med ansvar for udvikling og produktion i Molio. Som en del af deres IKT-aftaler stiller bygherrerne krav om filformater, når de modtager BIM-modeller. Kravet om fil-formater har en række konsekvenser for rådgivere, entreprenører og ikke mindst bygherrerne selv. Det… Se indlæg

 • BYGHERRERNES FORNEMMELSER FOR (BIM)-STANDARDER #2 — KØBENHAVNS LUFTHAVNE

  Bygherrerne stiller som en del af deres IKT-aftaler krav om filformater, når de modtager BIM-modeller. Kravet om fil-formater har en række konsekvenser for rådgivere, entreprenører og ikke mindst bygherrerne selv. Det handler blandt andet om samarbejde på tværs af faggrænser, muligheden for alle involverede at vælge den mest hensigtsmæssige software og på længere sigt –… Se indlæg

Kommentér

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *