VR Studio

VR STUDIO

Virtuelle prototyper i fuld skala

OPLEV 3D-MODELLEN I 1:1

Se alt det, som du ikke ser på tekniske tegninger og smukke visualieringer

VR Studio er en helt ny måde at opleve byggeprojekter på – lang tid inden de er realiserede. VR Studio resulterer i mere kvalificerede dialog-, design- og brugerinddragelsesprocesser, der sikrer, at alle parter får ejerskab til projektet. Redskabet henvender sig til byggebranchens professionelle aktører, men er lige så relevant for ikke-faguddannede bygherrer og slutbrugere, for hvem en virkeligheds-tro oplevelse er meget mere værdifuld end flade plantegninger, regneark og visualiseringer.

Når et givent byggeri står færdigt opdager man af og til, at de løsninger arkitekter og ingeniører har udtænkt virkede meget bedre på papiret, end de gør i virkeligheden. Nogle gange er det åbenlyst, at løsningerne ikke har været afprøvet i modelstudier, simuleret i 3D eller bare tænkt ordentligt igennem. Det er først, når bygherrer og brugere overtager byggeriet, at fejlene bliver tydelige – men så er det alt for sent at ændre på de grundlæggende design-fejl. Derfor bygger man på store og dyre projekter ofte “mock-ups” – model-udsnit i fuld skala – for at sikre, at alle aktørerne forstår den foreslåede løsning. VR Studio skaber en tidlig forståelse for projektets kvaliteter og identificerer eventuelle uhensigtsmæssigheder, som rådgiverholdet har mulighed for at rette til, inden håndværkerne går i gang på byggepladsen.

VR Studio er en 3D biograf med et 180 graders view, der giver en oplevelse af, at man befinder sig inde i den færdige bygning. Det giver mulighed for at afprøve forskellige designforslag i naturtro omgivelser og teste rumligheder, farver og afstande – ja alt det, der skal fungere i dagligdagen for slutbrugerne.

VR Studio kan bl.a. anvendes til:

  • Brugerinddragelsesprocesser
  • Kvalificering
  • Projektpræsentationer
  • Analyser

VR Studio projektpræsentationer giver et realistisk indtryk, som er meget stærkere end pap-modeller og visualiseringer – og billigere end “mock-ups”. Det er en virkelighedsnær, virtuel præsentation, der sikrer, at projektets udformning er præcis, som brugerne ønsker det. Det kan anvendes til kvalificering af skitseforslag. Man kan opleve en bygnings indvirkning på et eksisterende byrum, afprøve

arbejdsgangen på en operationsstue, besøge en børnehave fra 90 cm højde eller tage et smut ind i fremtiden som kørestolsbruger på et plejehjem. Med andre ord giver VR Studio et realistisk indtryk af, hvordan dagligdagen kommer til at tage sig ud, når den givne bygning står færdig. Med VR Studio kan man også teste forskellige indretningsdesign- eller møbleringsforslag, før bygherrer, rådgivere og kommende brugere beslutter sig for en endelig løsning.

Omkostningerne ved designfejl har som bekendt store økonomiske konsekvenser. I dag medfører byggeriets stigende kompleksitet og øgede omkostningsniveau et behov for nye redskaber til at validere form, funktion og teknik for at skabe bygninger, der på alle niveauer lever op til forventningerne. VR Studio gør nu de samme digitale værktøjer tilgængelige for byggeriet, som bil- og flyindustrien i årevis har brugt til at designe, udvikle, afprøve og teste idéer og løsninger virtuelt. OpenBIM Studio er et redskab, der gør det muligt at bygge mere effektivt og billigere – uden at det går ud over kvaliteten af byggeriet.

BIM Equity faciliterer præsentationer og brugerinddragelse i VR Studio, så man glemmer teknikken og lever sig ind i projektet. BIM Equity er samtidig en kompetent medspiller, der tilbyder rådgivning, teknologi og services, der bringer projektet sikkert i mål – både hvad angår projekteringsteknik, visualisering, koordinering, kvalitetssikring og BIM-baseret drift og vedligehold. Hermed bliver projektet tænkt rigtigt fra starten og fulgt helt til dørs med fokus på at minimere fejl, forsinkelser og uforudsete udgifter undervejs – fra første skitse til drift og vedligehold.

VR Studio som service

BIM Equity leverer en fuld VR Studio oplevelse. Alt hvad vi skal bruge fra dig, er en 3D- eller BIM-model, som vi kan optimere til brug for VR Studio. Vores prissætning indregner derfor forberedelse af 3D-modellen, så prisen alene svarer til hvor lang tid I skal benytte VR Studio.

Vil du vide mere om VR Studio er du altid velkommen til at kontkate os nederst på siden…

“At opleve et projekt i 1:1 - hvor kroppen og rummet kommer med - giver en helt anden forståelse af de planlagte løsninger. Den feedback man opnår er mange gange bedre end ved præsentationer på papir eller storskærm”

Jonas N. Salih, Adm. Direktør / CEO

VIDEO:

VR STUDIO

Man skal selv opleve VR Studio, for at forstå hvilken værdi den skaber for et projekt. Dét at opleve 3D-modellen i 1:1 giver en umiddelbar indsigt i de løsninger der er udarbejdet. Teknologien sørger for at oplevelsen bliver naturtro selv om modellen måske er med lav detaljering, fordi dybdeeffekten og perspektivet opleves som virkelighed. Se vores video af VR Studio hér.

READ MORE

KONTAKT OS

Skriv til os, hvis dit projekt vil have gavn af VR Studio