Opmåling

OPMÅLING & REGISTRERING

BIM-baseret lasermåling

OPMÅLING EFTER DINE KRAV

Levering af projekteringsklare modeller

BIM Equity udfører BIM-baserede laseropmålinger, hovedsageligt til brug for skitsering, projektering eller drift/vedligehold. Opmålingen afleveres som BIM-projekt i IFC-format eller som Revit- eller ARCHICAD-fil, så modtageren kan arbejde direkte med projektet uden yderligere bearbejdelse. 

Med en BIM-baseret opmåling bliver geometrien oftest rettet op, så rådgiverne lettere kan arbejde med modellen efterfølgende. Det er dog muligt at vælge hvilke områder af en bygning man ønsker rettet op, samt omfanget af opretningen. Samme princip gælder for detaljeringsniveauet og mængden af indmålte bygningsdele som kan “skræddersyes” efter modtagerens behov.

Vi benytter et opmålingssystem, Flexijet4BIMm, som gør det muligt at opbygge modellen på stedet – direkte i BIM-programmet – ved hjælp af en lasermåler, som er koblet trådløs til computeren. På store opgaver kobles flere computere sammen, så hele opmålings-teamet samtidig kan måle ind i samme model. På denne måde vælger BIM-kompetente fagpersoner undervejs, præcis hvordan BIM-projektet skal udformes.

En stor del af BIM er jo informationerne i hvert objekt. Med arkitekter og bygningskonstruktører som opmålere, er det muligt at lægge informationer ind i modellen om bygningsdelendes beskaffenhed, materialer og installationers type. I nogle tilfælde lægges f.eks. information om et rør fører koldt eller vamt vand – og i hvilken retning. Det er viden der også skaber værdi for drift og vedligehold.

På grund af den store bredde i, hvor meget der skal registreres på stedet, kan prisen på en opmåling variere meget. Derfor giver vi altid en fast pris på opmålinger udfra en grundig besigtigelse af bygningen og en dialog omkring hvordan modellen skal benyttes efterfølgende. Ved flere opgaver for samme kunde, er det muligt at få en fast kvadratmeterpris for hver opmåling, f.eks. for typehuse eller en butikker.

Går man efter “de lavest hængende frugter”, så koster det ikke meget at få opmålt vægge, dæk, tage, vinduer, døre, trapper og hovedkonstruktioner (ARK + KON), mens installationer (MEP) – især over nedhængt loft – kan blive en bekostelig affære. Men som så meget andet, så er det ofte dét som er dyrt at registrere, der efterfølgende giver den største værdi for rådgiverne.

BIM Equity har stor erfaring med BIM fra første skitse til drift og vedligehold, og deltager gerne i en analyse af hvordan man får mest for pengene ved en BIM-baseret opmåling/registrering. Vi kan udføre opmålingen sammen med rådgiverne, hvis det er fordelagtigt og vi forhandler også hardwaren og softwaren, der gør det muligt.

En sidste mulighed for komplekse digitaliseringsopmålinger, er at kombinere lasermåling på stedet med digitalisering fra 2D-tegninger, via vores partner, Aidea, på Filippinerne. Det gør det muligt at give den bedste pris på en stor opmåling, hvor tegningsmaterialet er af svingende kvalitet.

“BIM-baseret opmåling er ikke bare at stille en laser-scanner op og trykke på en knap. Hos BIM Equiyt er det fag-personer, der bygger et præcist BIM-prjekt ud fra kundens ønsker, så man sikrer sig, at de relevante data er tilstede i modellen”

Nis Boile Christensen, ansvarlig for FM & Digitalisering

CASE:

NYDAN BYG

Som arkitekt er tegningsgrundlag en nødvendighed. Er ens proces BIM-baseret giver det mening at skabe et validt grundlag i BIM, hvor detaljeringsgraden afspejler projekterings-behovet. BIM Equity leverer BIM-baserede laser-opmålinger i alle skalaer og detaljeringsniveauer, fra parcelhuse til installationstunge laboratoriebygninger.

CASE:

BUTIKSOPMÅLING

Butikker bliver ofte ombygget og hér tæller hver centimeter. Tidsplanen for skitsering, projektering og opførelse er superstram, og der er ikke plads til fejl på baggrund af mangelfuldt tegningsgrundlag.

BIM Equity laver butiksopmålinger på fast pris, hvor vi afleverer et BIM-projekt med præcis de bygningsdele i den detaljeringsgrad du ønsker.

Marinebiologisk

Reference:

MARINEBIOLOGIS LABORATORIUM

Kunde: Bygningsstyrelsen

Download PDF >>

KU

Reference:

KU BYGNING 1-35

Kunde: Københavns Universitet

Download PDF >>

Campus V 01

Reference:

CAMPUS VEJLE FLØJ J

Kunde: Campus Vejle

Download PDF >>

KONTAKT OS

Skriv til os, hvis du vil høre mere om BIM-opmåling