Flexijet4BIMm

BIM-BASERET OPMÅLING

Intet slår fagfolk på stedet!

LEASE ELLER KØB? LÆS MERE

FLEXIJET4BIMm

Laseropmåling direkte til BIM

Arkitektur er placeret i omgivelser og renoveringsprojekter er i særdeleshed afhængig af eksisterende forhold. Når BIM-projektet skal igangsættes kan det ske på baggrund af indscannede 2D-tegninger eller 2D-CAD, men resultatet er aldrig bedre end grundlagsmaterialets beskaffenhed.

Med en laseropmåling af eksisterende forhold, starter arbejdet med skitsering og projektering på et præcist grundlag og med en mængde information på plads. Flexijet4BIMm er et system der kombinerer hardware og software: En motoriseret laseropmåler og et plugin til ARCHICAD.

Med Flexijet4BIMm opbygges BIM, som man ville have gjort på kontoret, men frem for at pege med en mus, placeres bygningsdele ved at pege med lasermåleren. En lige og lodret væg placeres f.eks. med 2 tilfældige punkter på vægen. BIM-softwaren fortsætter vægges udstrækning til den rammer tilstødende vægge og styrer højden til mellem gulv og loft. En dør placeres i væggen ved med laseren at pege på dørens sider, top og et punkt på gulvet, der angiver retningen døren slår.

I modsætning til laserscanninger, hvor man skaber pointclouds (punktskyer) med millioner af punkter – “information overload” – styres mængden af målepunkter til hvad der er vurderes nødvendigt til projektet. En lige/lodret væg kræver 2 punkter, en skrå væg 3 punkter, et cirkulær væg tre punkter – og kombinationer af disse kræver flere målepunkter alt efter hvor mange delflader der skønnes nødvendigt. – Men da modtageren af BIM-projektet oftest ønsker en simpel model, som er rettet op for små uregelmæssigheder, er Flexijet4BIMm det perfekte match.

Med Flexijet4BIMm måles kun de relevante elementer, man ønsker til det fortsatte arbejde i BIM-projektet. Det er let at udelade møblering, dele af installationer, gardiner, rod på skriveborde, lette skillevægge, m.v. der ikke giver mening for modtageren. Dette er i stærk kontrast til pointcloud-scanninger, hvor bygningens på forhånd skal ryddes til det niveau, der ønskes scannet.

Med en pointcloud-scanning er resultatet kun punkter, som derefter kan bruges til at modellere BIM-projektet, hvilket kun svarer til halvdelen af en opmåling med Flexijet4BIMm, der også indeholder modelleringen af BIM. Med fagkyndig bemanding af Flexijet4BIMm, kan relevante informationer og egenskaber tillægge bygningsdelene på stedet, som kan aflæses i resten af BIM-projektets levetid.

Flexijet4BIMm er derfor den hurtigste metode til at skabe BIM, men kun de relevante målepunkter og med de informationer og egenskaber man ønsker at tilføje til modellen.

Video:

FLEXIJET4BIMm

Flexijet4BIMm er et simpelt system, med enorm værdi, p.g.a. hastigheden hvorved opmålinger kan færdiggøres som BIM-projekt i én arbejdsgang. Ved at samle registrering og modellering til samme person på stedet, sikres modellens konsistens og at alle relevante bygningsdele, inventar, installationer, m.v. bliver en del af BIM-projektet, parat til den følgende skitsering, projektering eller drift.

Video:

BIM-BASERET OPMÅLING

BIM Equity leverer opmålinger registreret med Flexijet4BIMm og modelleret på stedet. Prisen afhænger af projektets størrelse, kompleksitet, detaljeringsgrad og til mængden af bygningsdele der skal registreres og klassificeres, samt hvilket filformat modellen skal leveres i (IFC, PLN, RVT, etc.).

KONTAKT OS

Hvis du vil vide mere om Flexijet eller opmålinger