ARCHICAD 22 er på vej!

Hvert år kommer der en ny version af ARCHICAD, og hvert år fokuserer GRAPHISOFT på de samme 4 kerneområder for udviklingen:

 • ARCHITECTURE
 • INTUITIVENESS
 • PERFORMANCE
 • INTEROPERABILITY

På godt dansk betyder det fokus på arkitektur, at programmet er nemt og intuitivt, at det reagerer hurtigt selv med store, komplekse projekter, samt at det er let at udveksle projekter på tværs af fagdiscipliner og softwareplatforme. Det er rigtig fint at holde disse mål frem, for at sikre at ARCHICAD bliver bedre på alle punkter for hver version af softwaren.

ARCHICAD er jo et “modent” program, som forlængst understøtter flere skærme, hvor man kan arbejde i perspektivisk visning uden beskæring, man kan skifte mellem visninger med “tabs” (ligesom i en internetbrowser), målsætte krumme vægge i snit, se etage-angivelser i 3D og meget, meget mere…

Med ARCHICAD 22 kommer en række nye funktioner, som måske ikke ser så vilde ud på papiret, men er rigtig store ting i ens daglige BIM-rutiner på projekterne. – Hér kommer de fleste nyheder helt i tilfældig rækkefølge.

 

FACADEDESIGN

Det handler ikke om vægge og vinduer, men om facadesystemer, der i tidligere versioner af ARCHICAD kunne styres på et grundlag af rækker og kolonner, og så efterfølgende redigeres felt for felt i 3D. Det betød masser af manuelt arbejde for de mere komplekse facader. I ARCHICAD 22 er Curtainwall-værktøjet genskabt fra bunden med den samme fleksibilitet og brugerflade, som GRAPHISOFT sidste år introducerede for trapper og værn.

Det betyder, at ARCHICAD nu selv kan beregne størrelsen af felterne efter facadens længde og ændrer den selvfølgelig, hvis facadens længde ændres. Alternativt kan ARCHICAD beregne antallet af felter, hvis man f.eks. ønsker at felterne alle skal være lige store og omkring 1.000 mm brede, så finder ARCHICAD automatisk den bedste løsning.

Det nye Curtainwall-værktøj har også indbygget skrå poster mellem felterne, og så kan man tegne et mønster helt frit og lade det gentage sig over hele facaden. Det er super nemt – man opretter bare en tom Curtainwall og så tegner opdelingerne direkte i 3D eller snit. Efterfølgende kan facade-objektet roteres om alle akser, så det passer perfekt på bygningen. Er det ikke nok, så kan Rhino og Grasshopper selvfølgelig nu komme helt ind i facade-objektet og skabe præcis den facade du drømmer om!

2D-repræsentationen af facadesystemer er også forbedret, så man bedre kan vise åbninger, som døre og vinduer, der ligger over højden af det vandrette snit. Der er et nyt visnings-princip, “Hybrid Floor Plan Projection”, som erstatter “All Symbolic” og “All Projected”, der var lidt tunge at arbejde med.

Som noget nyt kan hver enkelt del af facaden nu designes individuelt og selv komplekse søjlekonstruktioner, som er del af facadesystemet bliver automatisk tilpasset i “skæve” hjørner. Hele facadesystemet kan efterfølgende nedbrydes i enkelte elementer, som dokumentation til producenten.

Curtainwall-værktøjet dækker på denne måde langt flere facadetyper og kan bedre indgå i en design-proces, hvor samme objekt løbende tilrettes og detaljeres fra første skitse til “as built”-tegninger. – Ikke noget med at skulle slette facade–elementet og lave et nyt, som del af design-processen!

 

FLEKSIBLE PROFILER

En anden nyhed, der understøtter et bedre design-workflow er muligheden for at bruge “skræddersyede” profiler og efterfølgende trække dele af profilen, f.eks. ét materiale, længere i forhold til det sted den skal bruges. Det sker selvfølgelig uden de andre objekter, der benytter samme profil-type ændres.

Lad os tage et eksempel: Man tegner en profil af en vægtype, som består af 200 mm beton og 10 mm flisebebklædning. Profilen tildeles 4 vægge i et badrum. Efterfølgende kan man trække højden af flisebeklædningen ned til den ønskede løsning – væg for væg – selv om de alle 4 er skabt fra samme profil. Vil man rette tykkelsen af både beton og flisebeklædning i Profile Manager, så ændrer det kun tykkelsen og ikke løsningerne på de respektive vægge!

Denne funktion kan bruges i et væld af situationer, hvor man nu slipper for at administrere tonsvis af forskellige profiler i Profile Manager. De nye profiler fungerer selvfølgelig også med mængdeudtræk, som baseres på de faktiske mængder i modellen og ikke bare i profilen som er udgangspunktet.

 

REGELBASEREDE BEREGNINGER

Måske den stækeste forebedring i ARCHICAD 22 er også den sværeste at bruge – og forstå! Det er nu muligt at bruge regler, kaldet “Expressions”, til at generere nye data eller beregninger, som indgår i hvert objekts data felter.

Man kan f.eks. lave en Expression i Zone-værktøjet, som tager arealet minus 12%, dividerer det med 2,8 og runde ned til nærmeste hele tal. Det vil give en beregning af hvor mange personer (som hver fylder 2,8 kvm af gulvarealet) der kan være i et rum, hvor man nedregner arealet med 12%, som er afsat til opbevaring. Nu kan person-tallet skrives i rumstemplet i hvert rum og i rum-skemaet.

Man kan også forestille sig, at man tager længden af bjælker og fratrækker 400 mm (som er den del der ligger af på væggen), runder op til nærmeste 640 mm og ganger med 78 kr, som er prisen på beklædning til bjælkerne, som leveres i stykker af 640 mm.

Eller hvis landskabsarkitekten har tegnet en asfalt-belægning som en 2D-fill, kan man lave en Expression, der ganger med 60 mm for at få voluminet af asfalt, men med endnu en Expression kan man også beregne mængden af stabilgrus og afretningslag, samt sætte priser på alle dele, både for materialer og arbejde.

Eller hvis…

 

HURTIGERE PLANVISNING

I hver version af ARCHICAD er programmet blevet hurtigere og hurtigere. Men alligevel opleves ARCHICAD af mange, som om det er blevet langsommere over de sidste mange versioner. Årsagen er, at mange modellerer i højere detaljering – nogle gange på større projekter. Når man importerer eller linker masser af DWG- og IFC-filer ind i projektet bliver det tungt og når man har mange Views og Layouts gør det også projektet langsommere. Så en udvidet brug af BIM har betydet, at mange projekter opleves langsomme, selv om programmet er levet hurtigere.

En anden årsag skal ses i, at ARCHICAD bliver bedre til at udnytte ny teknologi i vores computere. Det er f.eks. 64 bit processorer med flere processor-kerner, hvilket ikke gør ARCHICAD hurtigere hvis man har en 32-bit computer med kun én processor-kerne. Det samme med de intelligente beregninger i baggrunden, hvor snit og 3D bliver gjort klar til lynhurtig visning, mens man arbejder i plan. Men arbejder man kun i plan hele dagen, hjælper det jo ikke noget.

Men ARCHICAD 22 bringer en nyhed som vil hjælpe alle: Hurtigere visning af 2D i plan, snit, opstalt, 3D Document og i Worksheets. Især i tegninger med masser af komplekse Fills og Hatches. Det ses tydeligt når man zoomer og panorerer, og i endnu højere grad, hvis man har “Trace & Reference” slået til.

Der udover er visningen af Morphs også blevet hurtigere og bruger mindre RAM, hvilket er godt for store, komplekse projekter. Sidste bedrift fra udviklerne er at gøre det hurtigere at sende og modtage ændringer i Teamwork, når man synkroniserer med BIM Server (der fremover skifter navn) eller BIMcloud.

 

BEDRE VISUALISERING

Cinerender i ARCHICAD gør det muligt at lave hurtige visualiseringer i høj kvalitet, med den samme rederings-motor som benyttes i Cinema 4D. Med ARCHICAD 22 er der en ny “Tone Mapping”-funktion, som sørger for at dæmpe overbelyste områder og lysne de underbelyste. Det giver pænere visualiseringer især på skærmvisning, der ikke har så stor farvedybde som tryk.

Visualiseringsmotoren er generelt blevet hurtigere i “Standard Render”, så man slipper for at vente helt så længe som tidligere. Det gælder især for gennemsigtige materialer i både “Physical” og “Standard Render”. Dertil er der kommet mulighed for at lave stereografiske visualiseringer (til brbug for 3D-briller), 360°-visualisering og så kombinationen af begge.

 

FOREBDRINGER AF TRAPPER OG VÆRN

Sidste år kom der helt nye værktøjer i ARCHICAD 21 for trapper og værn, som gav mulighed for at skitsere en trappe og ændre den sideløbende med at den detaljeres under projekteringen. I ARCHICAD 22 er der et væld af små tilføjelser til de to værktøjer, der for trappernes vedkommende f.eks. handler om visning af brugshøjde, nye breaklines ved 2D-visning, automatisk nummerering af trin i snit og opstalt, mulighed for automatisk at lave spor til cykler eller afvanding i siderne, samt kotering af trin og repos. Værnene har også fået en tur, som bl.a. giver flere typer afslutninger, mulighed for at tilrette rammens profil på værn med glas eller plader, mulighed for at tilrette afslutninger grafisk i 3D og meget mere.

 

UDVEKSLING

En af de allerstørste fordele ved BIM er det tværfaglige samarbbejde, som muliggøres ved at fagrådgivere og entreprenører kan udveksle BIM på tværs af både deres fag og softwareplatforme. Nøglen til dette er det fælles, åbne fil-format, IFC, som er rbedt accepteret i næsten alle BIM-programmer og det mest gængse krav fra bygherrer.

Mulighederne for eksport af mængder og de tilhørende data er blevet mere præcis for både IFC 2.x.3 og IFC4. Det betyder, at det nu er lettere at kalkulere priser på sammensatte bygningsdeles enkeltdele og materialer. Ved import af IFC i ARCHICAD 22 kan man nu i højere grad styre hvor informationerne lander i ens projekt, hvilket bl.a. gør det lettere at bruge IFC-data til Graphic Overrides og kollisionskontrol. Man kan også “mappe” lagene ved import, så man ikke får en masse irriterende lag-navne i ens projekt.

For de knapt så nørdede, kan man nu importere IFC-filer med NURBS-geometri, f.eks. dobbeltkrumme overflader fra Rhino. I ARCHICAD 22 bliver de omdannet til Morphs eller GDL-objekter, hvor man løbende i ARCHICAD kan ændre segmenteringens finhed under objektets indstillinger.

AutoCAD-tegninger vil nok aldrig helt dø, og med ARCHICAD 22 understøttes nu også DGW og DXF 2018 fil-formaterne.

 

LIDT NYT TIL MAC OG WINDOWS

På Windows-siden er der kommet undestøttelse af 4K- og 5K-skærme med ekstra høj opløsning, som det har været i de sidste par versioner af ARCHICAD til Mac. Har man en Mac med pegefelt eller en Magic Trackpad, så kan man i ARCHICAD 22 bruge “pinch to zoom” og to fingre til at panorere. Det gør det langt mere intuitivt at bevæge sig rundt især på planer, snit og opstalter.

 

SMÅTING

Der er kommet et væld af små forbedringer, som f.eks. grafiske labels, “Rich Text” i GDL-objekter, bedre visning af sammensmeltning af vægge og en generel oprydning i Model View Options, Create Sun Study og Atribute Manager, samt at man nu logger ind med sit GRAPHISOFT ID, allerede når man åbner ARCHICAD. Så slipper man for at taste login og password senere, når man f.eks. vil downloade objekter eller uploade en BIMx model.

En af de lidt større småting er, at detaljeringsgraden af objekterne nu kan styres fra Model View Options, hvilket gør det let at skifte mellem detaljeringsgrader, men det gør det også muligt at gemme views med forskellige detaljeringsniveauer. – Den er der mange som har ventet på!

 

BIMCLOUD

En meget lille nyhed er, at den gratis BIM Server omdøbes til BIMcloud Basic, men uden der er ændringer i produktet eller prissætningen. En anden nyhed er, at BIMcloud fremover vil have sin egen opdaterings-cyklus, men små versioner 3-4 gange årligt. En af nyhederne hér til sommer er Auto Reserve, hvor BIMcloud med det samme reserverer de objekter og elementer man rører ved og frigiver dem så snart man er færdig med et sine rettelser. Koden i Teamwork er også blevet opdateret, så det nu er hurtigere at synkronisere sine ændringer til BIMcloud-serveren med “Send & Recieve”. Så ændres fakturerings-cyklussen også BIMcloud fremover faktureres 12 måneder ad gangen, og ikke som i dag, hvor det er pr. kalenderår.

 

BIMX PRESENTER

Lige som BIMcloud har BIMx sin egen opdaterings-cyklus. Hvilket betyder, at den nye version af BIMx har fået en ny præsentations-funktion, hvor man kan forebrede steder i modellen (2D eller 3D), som man hopper i mellem med en fin animation, der ligner noget man tidligere har set i Sketchup.

 

ARCHICAD / GRASSHOPPER CONNECTION

Den sidste ting til dette blogindlægget handler om integrationen til Rhino og Grasshopper, kaldet Grasshopper Conenction. Grasshopper Connection opdateres også selvstændigt fra ARCHICAD, BIMcloud og BIMx og fik i slutningen af 2017 en ordentlig overhaling, som bl.a. gør det muligt at nedbryde sammensatte bygningsdele i smådele og designe eller projektere dem i Rhino og Grasshopper.

Med ARCHICAD 22 kommer der i en funktion til GRasshopper Connection, der gør det muligt at styre det nye Curtainwall-element, både som samlet facade, facademønsteret og delelementernes udformning. Man kan også skabe et mønster af 2D-linier med Grasshopper, som så omdannes til poster i Curtainwall-værktøjet.

 

Det er i store træk alt hvad der kommer af ændringer i ARCHICAD 22. Jeg er sikker på, at der er noget til en hver smag og ethvert projekt. ARCHICAD 22 sendes efter planen på gaden i midten af juni 2018, og er en gratis opgradering til alle ARCHICAD-brugere med en aktiv serviceaftale.

BIM Equity opdaterer den danske lokalisering til ARCHICAD, som gerne skulle være klar i slutningen af august 2018. Vi glæder os som små børn til at komme i gang med den nye version 🙂

 • ARCHICAD 20 – Et frisk syn på BIM…

  Den nye version af ARCHICAD er landet, med masser af nye funktioner og muligheder. Der er som sædvanligt noget for enhver at glæde sig til, så lad os dykke direkte ned i det. Hele brugerfladen er blevet ryddet op, og væk er æstetikken fra Windows 95! Mere end 1.000 nye ikoner er designet som vektor-grafik,… Se indlæg

 • Lav dit eget pilotprojekt med landskab i BIM…

  Landskabsarkitekter har ikke været de første til at kaste sig over BIM. Måske med rette! Softwaren har enten været målrettet bygning (og især nybyggeri), har ofte været for teknisk (hvor man taster tal, frem for at tegne) og de programmer som er lavet til landskab, er generelt kun optimale til store infrastrukturprojekter. På landskabstegnestuerne er resultatet,… Se indlæg

 • Skønheden ved IFC…

  Dette blogindlæg er bare en lille test af IFC-formatet, hvis man modellerer sit projekt og eksporterer IFC-filen uden at tænke særligt over, hvad der skal til for at generere en god IFC. Her et fire vægge nogle vinduer, et hjørnevindue og en trappe, som bare er skitseret med svævende trin. For at gøre det bare… Se indlæg

 • Visualisering af nyt sygehus i Aabenraa

  Når projektledelsen på den nye udbygning af sygehuset i Aabenraa skal sikre sig, at politikere, borgere, patienter og ansatte på hospitalet får det hospital de ønsker, er brugerinddragelse en vigtig faktor. Én af elementerne i brugerinddragelse er visualisering, f.eks. med tilgang til tegninger og 3D-model på iPads og løbende opdaterede illustrationer, der gør det muligt… Se indlæg

 • Guide: BIM-workflow med Rhino og Grasshopper

  BIM er det helt rigtige værktøj og den helt rigtige arbejdsmetode – fra første skitse til aflevering af hovedprojekt, da man samler 2D-tegninger og 3D-modeller med informationer og mængder. BIM kan sagtens være fri formgivning, organiske former og smukke, grafiske tegninger eller diagrammer. Men på nogle projekter er der behov for at arbejde kreativt med… Se indlæg

Kommentér

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *