ARTIKEL: BYGHERRER TABER STORE BELØB PÅ MANGLENDE DRIFTSDATA

Årets første udgave af Teknik og Miljø bringer en artikel af initiativtagerne til Bygherreportalen om, hvordan bygherrer kan optimere drift og vedligehold ved at fokusere på strukturerede digitale data.

Langt hovedparten af en bygnings samlede omkostninger stammer fra drift og vedligehold. Det betyder også, at der er mange penge at spare ved at effektivisere driften via digitalisering – forudsætningen er, at bygherrerne stiller de rigtige krav til rådgivernes digitale afleveringer og entreprenørenes driftsinformationer. Der er mange penge at spare ved at arbejde strategisk med BIM i et samlet work flow, der starter i præ-design-fasen, videreføres i projekterings- og udførelsesfasen og integreres i drift og vedligehold.

IKT-krav sætter standarden for driftsdata
Men driftsherrer og Facilities Managers savner ofte valide driftsdata, der er struktureret, så de er til at finde rundt i. I ’gamle’ dage fik man overdraget en flyttekasse af informationer, og var man heldig, var indholdet også det man havde brug for. Digital projektering giver nye muligheder for at drifte en bygning på en nemmere, smartere og mere bæredygtig facon. Men det kræver en fælles forståelse for, at en værdiskabende, digital byggeleverance afhænger af konkrete og entydige krav til hvordan man anvender BIM og IKT, samt at alle involverede parter føder BIM-værdikæden med de korrekte informationer. Som bekendt er ingen kæde stærkere end det svageste led.

Når bygherrer stiller krav, driver de udviklingen
Heldigvis har offentlige bygherrer mulighed for at påvirke rådgiverne gennem de IKT-krav de stiller til rådgivernes digitale modeller og entreprenørernes driftsdata. Ved at udarbejde et klart IKT-paradigme og tilhørende drejebøger for IKT-processer, der entydigt beskriver klare og strukturerede krav til rådgivere og entreprenører sparer bygherrer potentielt mange penge. BIM skaber grundlaget, men forudsætter at samtlige involverede parter tænker i helheder og i hele bygningens levetid: Vejen til økonomisk bæredygtige byggerier går i høj grad gennem de driftsmæssige besparelser.

Ovenstående er en forkortet udgave af ”Bygherrer taber stort på dårlige driftsdata”, der er publiceret i Teknik & Miljø nr. 01 / 2018.

Du kan læse hele artiklen her >> 

Besøg Bygherreportalen her >> 

KORT OM Teknik og Miljø
Teknik & Miljø udgives af KTC, foreningen for de tekniske direktører, chefer, afdelingsledere og forsyningschefer. Bladet bliver produceret af TechMedia.

 • BYGHERREPORTALEN SIKRER BYGHERRER BRUGBARE DRIFTSDATA

  Drift og vedligehold udgør langt hovedparten af udgifterne i løbet af en bygnings samlede levetid. Selv små optimeringstiltag medfører store ressourcemæssige og procesorienterede besparelser. Derfor lancerer fm3.dk og BIM Equity nu bygherreportalen, der sikrer danske bygherrer brugbare data til drift og vedligehold ved at hjælpe dem med at stille de rigtige IKT- og BIM-krav, når… Se indlæg

 • Campus Vejle optimerer drift og vedligehold

  Indførelsen af BIM-baseret Facility Management sparer ressourcer og optimerer drift og vedligehold på Campus Vejle. Med 2.300 elever og 300 ansatte er Campus Vejle en af landets største erhvervsskoler, der udbyder en bred vifte af ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser og kursusaktiviteter. Campus Service-enheden på Campus Vejle er blandt andet ansvarlig for, at bygningerne på campusområdet har den… Se indlæg

 • dRofus – integreret med Revit og ARCHICAD

  dRofus er et værktøj, der forbinder bygherres behov fra de allerførste faser – prejekt – med rådgivernes process, og i stigende grad bliver dRofus brugt hos entreprenører og driftsherrer. Workflowet med dRofus kan starte hos bygherre, som designer sit bygge-program ved at sætte arealkrav på funktioner og dermed rum. Disse rum kan importeres af arkitekten… Se indlæg

 • Renovering på Dagsordenen – Blogpost om BIM og renovering

  Thomas Graabæk har skrevet et blogindlæg om BIM-baseret renovering til #renoverdk (Renovering på dagsordenen), hvor han kridter banen op med BIM har vist sit værd på forskellige byggeprojekter. Ærgerligt nok er renovering ét af de områder, hvor man oftest hører at lige hér, giver BIM ikke mening. Det er vi bestemt ikke helt enige i!… Se indlæg

Kommentér

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *