ARTIKEL: BYGHERRER TABER STORE BELØB PÅ MANGLENDE DRIFTSDATA

Årets første udgave af Teknik og Miljø bringer en artikel af initiativtagerne til Bygherreportalen om, hvordan bygherrer kan optimere drift og vedligehold ved at fokusere på strukturerede digitale data.

Langt hovedparten af en bygnings samlede omkostninger stammer fra drift og vedligehold. Det betyder også, at der er mange penge at spare ved at effektivisere driften via digitalisering – forudsætningen er, at bygherrerne stiller de rigtige krav til rådgivernes digitale afleveringer og entreprenørenes driftsinformationer. Der er mange penge at spare ved at arbejde strategisk med BIM i et samlet work flow, der starter i præ-design-fasen, videreføres i projekterings- og udførelsesfasen og integreres i drift og vedligehold.

IKT-krav sætter standarden for driftsdata
Men driftsherrer og Facilities Managers savner ofte valide driftsdata, der er struktureret, så de er til at finde rundt i. I ’gamle’ dage fik man overdraget en flyttekasse af informationer, og var man heldig, var indholdet også det man havde brug for. Digital projektering giver nye muligheder for at drifte en bygning på en nemmere, smartere og mere bæredygtig facon. Men det kræver en fælles forståelse for, at en værdiskabende, digital byggeleverance afhænger af konkrete og entydige krav til hvordan man anvender BIM og IKT, samt at alle involverede parter føder BIM-værdikæden med de korrekte informationer. Som bekendt er ingen kæde stærkere end det svageste led.

Når bygherrer stiller krav, driver de udviklingen
Heldigvis har offentlige bygherrer mulighed for at påvirke rådgiverne gennem de IKT-krav de stiller til rådgivernes digitale modeller og entreprenørernes driftsdata. Ved at udarbejde et klart IKT-paradigme og tilhørende drejebøger for IKT-processer, der entydigt beskriver klare og strukturerede krav til rådgivere og entreprenører sparer bygherrer potentielt mange penge. BIM skaber grundlaget, men forudsætter at samtlige involverede parter tænker i helheder og i hele bygningens levetid: Vejen til økonomisk bæredygtige byggerier går i høj grad gennem de driftsmæssige besparelser.

Ovenstående er en forkortet udgave af ”Bygherrer taber stort på dårlige driftsdata”, der er publiceret i Teknik & Miljø nr. 01 / 2018.

Du kan læse hele artiklen her >> 

Besøg Bygherreportalen her >> 

KORT OM Teknik og Miljø
Teknik & Miljø udgives af KTC, foreningen for de tekniske direktører, chefer, afdelingsledere og forsyningschefer. Bladet bliver produceret af TechMedia.

 • BYGHERREPORTALEN SIKRER BYGHERRER BRUGBARE DRIFTSDATA

  Drift og vedligehold udgør langt hovedparten af udgifterne i løbet af en bygnings samlede levetid. Selv små optimeringstiltag medfører store ressourcemæssige og procesorienterede besparelser. Derfor lancerer fm3.dk og BIM Equity nu bygherreportalen, der sikrer danske bygherrer brugbare data til drift og vedligehold ved at hjælpe dem med at stille de rigtige IKT- og BIM-krav, når… Se indlæg

 • Campus Vejle optimerer drift og vedligehold

  Indførelsen af BIM-baseret Facility Management sparer ressourcer og optimerer drift og vedligehold på Campus Vejle. Med 2.300 elever og 300 ansatte er Campus Vejle en af landets største erhvervsskoler, der udbyder en bred vifte af ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser og kursusaktiviteter. Campus Service-enheden på Campus Vejle er blandt andet ansvarlig for, at bygningerne på campusområdet har den… Se indlæg

 • ARCHICAD 23 på vej…

  Denne tid af året er tiden hvor sløret løftes for hvad fremtiden bringer på helt kort sigt i forhold til GRAPHISOFT og deres produkter. I år fremviser GRAPHISOFT at ARCHICAD stadig har fokus på at kunne modellere uden begrænsninger i 3D, og samtidig ændre og detaljere modellen, mens tegningsmaterialet opbygges og informationer og mængder udtrækkes…. Se indlæg

 • Arbejde med opmåling og pointclouds…

  BIM Equity og LE34 har sammen leveret registrering, opmåling og 3D-modellering af BIM-projektet til renoveringen af Lindegaarden – en firelænget, stråtækt bindingsværksgård fra 1789. Gården renoveres for tiden af arkitekt Stein Hagen for Bondebylauget i Kongens Lyngby nord for København. Læs mere om projektet hér >> LE34 har kombineret traditionelle terrestriske laser-skannere, med håndholdte scannere, der benytter… Se indlæg

 • IFC-guide til Revit og ARCHICAD

  IFC-formatet er lavet af organisationen buildingSMART (som i Danmark er slået sammen med organisationen MOLIO) og er et åbent fil-format, som man kan eksportere sit BIM-projekt i. Når man gemmer projektet som IFC, kan det åbnes i stort set alle andre BIM-programmer, og IFC-formatet er derfor optimalt til at udveksle BIM mellem rådgivere, samt til… Se indlæg

Kommentér

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *