Barrierer og potentialer for implementeringen af BIM

I juni måned deltog jeg i flere workshops og konferencer om digitalisering af byggebranchen. Jeg finder det interessant, at der på tværs af konferencerne ser ud til at være et sammenfald i årsagerne til, at BIM og digitalisering ikke er implementeret i højere grad, end det er tilfældet.

 

Digitalisering i Arkitekt- og byggebranchen
Første eksempel er fra en workshop på BLOX om “Digitalisering i Arkitekt- og Byggebranchen” afholdt af Erhvervsministerietog DAC (Dansk Arkitektur Center) for at styrke dansk arkitektur som eksportvare. Én af barriererne for en øget eksport menes nemlig at være manglende digitalisering, herunder implementering af BIM. Og det er ret interessant, at DAC i deres research blandt andet kommer frem til, at

 • Det tværfaglige arbejde i værdikæden er altafgørende for processen, og digitale værktøjer skal ses
  som et middel til større samarbejde i de tidlige stadier af et projekt
 • Åbne digitale platforme giver bedre muligheder for at arkitekten kan vælge digitale værktøjer efter
  behov
 • Der er behov for en holdningsændring blandt de mere traditionelle tegnestuer ved blandt andet at
  tydeliggøre/visualisere de (økonomiske) gevinster, der er ved at bruge nye digitale værktøjer

(Kilde: Researchnotat: Digitaliseringens konsekvenser for arkitekter. Udarbejdet af Dansk Arkitektur Center for Erhvervsministeriet i november/december 2017)

Behov for en holdningsændring mod OpenBIM
Der er altså brug for en holdningsændring, så aktørerne i byggebranchen indser, at de digitale værktøjer ikke bare giver en direkte gevinst til virksomhederne, som implementerer dem, men at de også fører til et bedre tværfagligt samarbejde, der er en forudsætning for at styrke arkitekturen og branchen generelt. Et af midlerne er åbne digitale platforme (OpenBIM)!

Pointen stod endnu skarpere workshoppen, hvor deltagerne blevet stillet overfor en række af de problemer, som Erhvervsministeriet og DAC identificerer som grundlæggende for den manglende digitalisering.

Billedet herover viser, at nogle af udfordringerne er:

 • Store udbydere har monopol på standardprogrammer
 • Digitale redskaber bruges […] ikke til styrke det tværfaglige samarbejde
 • Arkitekternes kreativitet forringes af eksterne krav om brug af specifikke værktøjer
 • Mindre arkitekthuse har ikke midler til at investere i nye digitale værktøjer

Det er tydeligt, at et defacto-monopol blandt BIM-softwareleverandørerne til byggebranchen, driver prisen op, så de mindre tegnestuer har svært ved at implementerer BIM. Samtidig lægger specifikke softwarekrav bånd på arkitekternes kreativitet, da nogle af de programmer der stilles krav til, ikke er egnet til en designprocess, men i høj grad er skabt til dokumentation af projekteringen – med ét værktøj til både arkitekter og ingeniører. Sidste pointe er igen, at disse programmer ikke styrker tværfagligt samarbejde. Her er der stedet for brug for OpenBIM.

I researchnotatet nævnes flere positive eksempler på, hvordan rådgivere kan blande Rhino og Grasshopper med BIM og om IFC-baseret samarbejde på tværs af fagdiscipliner. Modsat konstateres det også, at:

“De store udbydere af digitale platforme som Bips og AutoDesk har monopol på en stor del af markedet og udbyder standardprogrammer. Det betyder, at brugerne er tvunget til at arbejde i en bestemt skabelon med nogle bestemte værktøjer, når platformene bruges. Fordelen ved programmerne er, at værktøjerne let kan håndteres af alle parter i projektet. Ulempen er, at de ikke giver rum til selv at vælge værktøj alt efter projekt, hvilket bliver en barriere for kreativitet. Særligt arkitektvirksomhederne nævner dette som en stor barriere. Derimod er valgfriheden større ved åbne standarder. […] Dette er den typiske holdning blandt de rådgivende virksomheder.”

Designprocesser – fremfor dokumentationsevner – efterspørges på det globale marked
Udover at det er en sørgelig konstatering, er det også ærgerligt, at defacto-monopoler og mangel på OpenBIM står i vejen for en øget arkitektur-eksport, som sandsynligvis kunne udvides fra kun at gælde de allerstørste danske tegnestuer til også at inkludere de mindre og mellemstore arkitektvirksomheder. Det var på workshoppen tydeligt, at det ikke er evnen til at dokumentere projekteringen eller “jonglere” med BIM-data, danske arkitekter og ingeniører skal eksportere. Derimod er det rådgivernes særlige tilgang til skitsering, konceptuel tankegang, kreativ problemløsning, kombineret med vores evner til at tænke ud af boksen, lave anderledes løsninger, udvikle idéer på baggrund af utallige iterationer, samt at koble vores nordlige æstetik og funktionelle tilgang sammen – altså designprocessen – der efterspørges på det globale marked.

Det blev også bemærket at landskabsarkitekter og entreprenører ikke er kommet langt nok med den digitale omstilling endnu, men at det kun er de største virksomheder i disse brancher, der er i gang.

Digitalt barometer
En anden konference jeg deltog på i juni var MOLIOs lederkonference, “Digitalt barometer“, med fokus på, hvordan digital omstilling i byggeriet er en ledelsesopgave. Udgangspunktet for konferencen var en større spørgeskemaundersøgelse, hvor man havde kortlagt, hvor de største barrierer for omstillingen ligger:

Barrierne omfatter bl.a.:

 • Manglende digital kultur
 • Manglende digitale kompetencer
 • Samarbejdsformerne i byggeriet
 • Manglende standarder
 • For stor investering

Uddannelse og digital mentorordning
Når branchen generelt mangler digital kultur og kompetencer, er det jo heldigvis noget, som der let kan ændres på. Det kan være med større fokus på BIM som designværktøj på arkitektskolerne og ved at udbrede kendskabet til en bredere palette af softare-platforme under uddannelsen af bygningskonstruktører. Der var til konferencen forslag om unge, digitale mentorer, der kan hjælpe de ældre medarbejdere med at få styr på de nye redskaber, hvilket både er en nem og billig løsning.

OpenBIM og IFC er svaret
Med hensyn til manglen på samarbejde og standarder, er OpenBIM i mine øjne igen svaret. BuildingSMART, som står bag IFC-formatet, leverer også en håndfuld andre internationale standarder for strømlining af tværfagligt samarbejde i byggeriet. Det er f.eks. en IDM (Information Delivery Manual), som fortæller parterne præcis hvilken information, der skal udveksles på et stade af byggeprocessen. I Danmark ligger buildingSMART under Molio, der er den største leverandør af danske standarder for byggebranchen..

Digitalisering er nødvendig for at være konkurrencedygtig
Et anden gennemgående holdning var, at nye digitale værktøjer er en stor investering – især for de mindre tegnestuer. Men samtidigt er det vigtigt at acceptere, at investeringen i digitale værktøjer løbende bliver en større og større del af virksomhedernes regnskaber. De som vælger ikke at følge med, vil ikke være konkurrencedygtige i fremtiden. Det gælder ikke kun byggebranchen, men også banker, taxa-selskaber, rejsebranchen og underholdnings-institutioner med TV- og musik-branchen i forreste række.

Når det er sagt, bliver mange digitale værktøjer løbende billigere og erstatter mange af de udgifter man tidligere har haft til bl.a. blyanter, papir, kopiering, model-materiale, parallellinealer, tegnemaskiner, forsendelser og opbevaring af tegninger i A0-format. I dag er der masser af forskellige programmer at vælge imellem på markedet, og mange af dem kan integreres, som f.eks. Rhino og Grasshopper, der kan integreres med både Tekla og ARCHICAD. Med OpenBIM bliver valg af software en beslutning, hver tegnestue kan træffe i forhold til deres opgavetyper, medarbejder-sammensætning og økonomiske råderum. Da DanskeARK i starten af 2018 havde medlemstilbud (klik og klik) på BIM-software, var det nemt at sammenligne liste-priserne. Skal man investere i én “flydende” netværkslicens, koster de første 3 år kr. 94.300 for Revit og kr. 62.120 for ARCHICAD. Priserne er uden moms, og begge programmer kommer som del af en software-pakke med flere programmer, som gør det svært at sammenligne prisen for Revit eller ARCHICAD alene. Fjerde år er prisforskellen større (kr. 31.500 for Revit og kr. 7.660 for ARCHICAD), og afspejler forskellen  leje-pris overfor prisen på serviceaftale. Kigger man på rene 3D-programmer, er det muligt at erhverve Rhino, Sketchup og formZ for en brøkdel af, hvad BIM-programmerne koster. Grasshopper, BIMx, Tekla BIMsight og BIM Server er tilmed helt gratis, da udviklerne tjener deres penge på andre programmer! Det betyder altså meget for prisen, hvilke programmer man vælger at sammensætte til sit behov.

Oplæg på Build 4.0 om BIM som designværktøj
Den sidste konference jeg deltog i, var BUILD 4.0 hos Teknologisk Institut. Hér var jeg selv oplægsholder og lagde vægt på, hvordan man kan benytte BIM som et kreativt og konceptuelt designværktøj, og ikke kun til at dokumentere projekteringen. Det var som lavpraktisk modsvar på alle de øvrige oplæg om droner, virtual reality, robot-teknologi, 3D-print, CDE (Common Data Environmet) og alle de andre buzzwords, som måske ikke er forkerte, men muligvis heller ikke relevante for hvordan vi som branche kommer i gang med omstillingen til de digitale værktøjer, som vil kunne gøre en forskel på tegnestuernes bundlinie og som kan gøre dansk arkitektur til en eksportvare til gavn for os alle.

 • Lær at mestre Rhino, Grasshopper, ARCHICAD og GDL

  I maj og juni 2019 tilbyder BIM Equtiy to kurser, som til sammen giver det nok mest avancerede workflow for at opbygge et BIM-projekt. Vi har fået David Kjøller til at undervise i de avancerede værktøjer, som han har benyttet både under sit Ph.D.-projekt “Parametrisk designs potentialer i det kreative og udførende led – udvikling… Se indlæg

 • Dansk islæt på GRAPHISOFT Key Client Conference ´19

    Morten Bilde, associeret partner og BIM-specialist hos JUUL|FROST Arkitekter, er keynote speaker på GRAPHISOFT Key Client Conference, der løber af stablen til juni i Las Vegas. Reimagine! er undertitlen på årets GRAPHISOFTs Key Client Conference, der finder sted fra d. 3. – 5. juni på Caesars Palace i Las Vegas. Titlen dækker over behovet… Se indlæg

 • Autodesk anbefaler IFC fremfor deres egne fil-formater…

  For nyligt afholdt buildingSMART en konference, hvor Autodesks Director of AEC, Uwe Wassermann, blandt andet udtalte, at udveksling med IFC-formatet giver bedre samarbejde og effektivitet, end udveksling med f.eks. Autodesks egne fil-formater, herunder Revit-filer. Det kan man læse i dette blogindlæg. “Only with open standards like IFC can we deepen our collaboration and make it as efficient… Se indlæg

 • NordicBIM.net: Ny nordisk BIM-portal ser dagens lys

  På NordicBIM.net finder du (stort set) alt, hvad der er værd at vide om BIM. Portalen opdateres løbende med nye artikler, tips og tricks samt anmeldelser. Formålet NordciBIM.net er at tage temperatuen på og dele viden om BIM i de nordiske lande. På portalen bliver der løbende publiceret artikler, tips og tricks og anmeldelser fra… Se indlæg

 • BIM Equity går WebiAmok

      De kommende måneder er der mulighed for at blive opgraderet i ARCHICAD, Solibiri Model Checker, Bluebeam og Twinmotion. Tjek hvilke gratis webinarer, du kan deltage i. Bluebeam Webinar – fredag d. 29. marts kl. 10 Bluebeam giver dine PDF et intellingensboost og får dine tegninger, planer og dokumenter til at fungere smartere. Bluebeam… Se indlæg

 • 7 fordele ved ARCHICAD’s licenspolitik…

  GRAPHISOFT har en helt unik tilgang til deres licenspolitik, som adskiller sig fra, hvad man ellers kan støde på, når man vil investere i BIM-software. Det er en fair licenspolitik, hvor man sparer mere, jo flere licenser man har, jo længere man har dem, og man er selv herre over, hvordan man ønsker sin licens…. Se indlæg

 • LE34 og BIM Equity indgår strategisk partnerskab

  LE34, Danmarks største landinspektørfirma, og rådgivervirksomheden BIM Equity indgår strategisk partnerskab om opmåling og 3D-modellering af eksisterende ejendomme. I takt med at digitalisering, 3D-modellering og BIM bliver mere og mere udbredt i byggebranchen, får flere og flere øjnene op for værdien af præcise digitale modeller. Gennem de seneste år har LE34 og BIM Equity opmålt… Se indlæg

 • Gå-hjem-møde: BIM for landskabsarkitekter

  Torsdag d. 7. marts inviterer BIM Equity Gå-hjem-møde om BIM for landskabsarkitekter. Kom og bliv klogere på, hvordan du som landskabsarkitekt gør BIM til en naturlig del af dit arbejde. BIM er i rivende udvikling og flere og flere af byggeriets parter får øjnene op for fordelene ved BIM. BIM giver også god mening for… Se indlæg

Kommentér

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *