BIM Equity bliver del af stort EU-forskningsprojekt

ENCORE er et EU-finansieret forskningsprojekt, der skal udvikle nye metoder til dataindsamling til brug for energi-renoveringer af eksisterende bygninger. BIM Equity er en del af et pan-europæisk konsortium, der gennem de næste tre år skal udvikle en ny dataindsamlingsmetode, der gør det muligt at optimere anvendelsen af BIM i forbindelse med renoveringsprojekter.

Klimaudfordringerne gør det nødvendigt at udvikle nye metoder til at minimere den globale CO2 udledning. Byggebranchen er et oplagt sted at sætte ind, idet hele 40% af EU’s samlede CO2 udledning og over 50% af EU’s elforbrug kommer fra vores bygninger. På trods af, at der er gang i byggeriet herhjemme og i store dele af Europa, udgør 30 år gamle bygninger 90% af bygningsmassen i EU. Da nye og renoverede bygninger bruger 20% mindre energi sammenlignet med ældre bygninger, er der en stor klimamæssig gevinst ved at energirenovere eksisterende bygninger. Med de metoder og den hastighed, der renoveres med i dag, vil det tage over 50 år at renovere de eksisterende bygninger.

ENCORE optimerer anvendelsen af BIM til renovering
Det skal det EU-finansierede ENCORE-projekt ændre på. ENCORE står for ENergy aware BIM Cloud Platform in a COst-effective Building REnovation Context, og projektet gennemføres de næste tre år af et konsortium, der udover BIM Equity består af 10 andre private virksomheder, offentlige organisationer og universiteter fra 8 europæiske lande. EU støtter projektet med 41,7 millioner kroner, og målet er at udvikle en ny metode til at optimere dataindsamling omkring forskellige aspekter af bygningers energiforbrug, miljø- og klimaskærmmæssige sammensætning. Der skal indsamles data på aspekter som blandt andet det lokale vejrmiljø, bygningernes materialesammensætning, u-værdier og geometri samt deres aktuelle energiforbrug. Disse informationer skal sammenstilles og anvendes til at udvikle BIM-modeller, der simulerer bygningens fremtidige energiforbrug ved forskellige renoveringstiltag.

Projektets centrale fokus er at gøre selve dataindsamlings- og visualiseringsprocessen lettere at forstå for bygherren, samtidig med at alle de kritiske data er til rådighed for arkitekten og entreprenøren.

Nis Bolie Christensen, ansvarlig for digitalisering og FM hos BIM Equity, præciserer:

Vi har i dag en masse teknologiske udfordringer, når vi skal indsamle relevante og nøjagtige data omkring eksisterende ejendomme forud for et renoveringsprojekt. ENCORE skal resultere i en drejebog for, hvordan man kan indsamle, sammenstille og visualisere bygningsdata på en let og tilgængelig måde.

Turbo på europæiske renoveringsprojekter
Nis Boile Christensen forsætter:

Der er et kæmpe økonomisk, socialt og ikke mindst klimamæssigt potentiale i at renovere den eksisterende bygningsmasse. Det er også helt oplagt at anvende BIM, inklusive opmålinger, generering af egenskabsdata og VR, til at sætte turbo på de mange renoveringsprojekter, der skal gennemføres i de kommende år. BIM Equity indgår i et stærkt konsortium med offentlige og private aktører fra blandt andet Tyskland, Schweiz, Italien, Spanien og Portugal, og vi glæder os til at bidrage med en ny BIM-baseret tilgang til renoveringsprojekter. I første omgang handler det om at optimere og udvikle nye metoder for dataindsamling, der efterfølgende danner grundlag for udviklingen af BIM-modeller.

BIM Equity bidrager med ekspertviden omkring opmåling og generering af punktskyer, BIM, åbne filformater (OpenBIM og IFC), egenskabsdata, Virtual Reality og Augmented Reality, samarbejdsløsninger i “skyen” og udformning af brugerfladen til det færdige renoveringsværktøj.

FAKTA
ENCORE — ENergy aware BIM Cloud Platform in a COst-effective Building REnovation Context — er et treårigt EU-finansieret forskningsprojekt, der skal udvikle en ny metode til at indsamle data på eksisterende bygninger. BIM Equity er projektets danske partner, mens de øvrige deltagere er ATB: Institut für angewandte Systemtechnik, Università delle Marche, University of Zagreb, University of la Laguna, ISTI-CNR, ETH Zürich, Junta de Extremadura, Laurentia, SPA, SmartGateways og RTD Talos. ENCORE har modtaget støtte fra Den Europæiske Unions Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram under tildelingsaftale No 820434. ENCORE er indledt primo 2019 og forventes afsluttet februar 2022.

 • ARCHICAD 23 på vej…

  Denne tid af året er tiden hvor sløret løftes for hvad fremtiden bringer på helt kort sigt i forhold til GRAPHISOFT og deres produkter. I år fremviser GRAPHISOFT at ARCHICAD stadig har fokus på at kunne modellere uden begrænsninger i 3D, og samtidig ændre og detaljere modellen, mens tegningsmaterialet opbygges og informationer og mængder udtrækkes…. Se indlæg

 • Lær at mestre Rhino, Grasshopper, ARCHICAD og GDL

  I maj og juni 2019 tilbyder BIM Equtiy to kurser, som til sammen giver det nok mest avancerede workflow for at opbygge et BIM-projekt. Vi har fået David Kjøller til at undervise i de avancerede værktøjer, som han har benyttet både under sit Ph.D.-projekt “Parametrisk designs potentialer i det kreative og udførende led – udvikling… Se indlæg

 • Autodesk anbefaler IFC fremfor deres egne fil-formater…

  For nyligt afholdt buildingSMART en konference, hvor Autodesks Director of AEC, Uwe Wassermann, blandt andet udtalte, at udveksling med IFC-formatet giver bedre samarbejde og effektivitet, end udveksling med f.eks. Autodesks egne fil-formater, herunder Revit-filer. Det kan man læse i dette blogindlæg. “Only with open standards like IFC can we deepen our collaboration and make it as efficient… Se indlæg

 • Arbejde med opmåling og pointclouds…

  BIM Equity og LE34 har sammen leveret registrering, opmåling og 3D-modellering af BIM-projektet til renoveringen af Lindegaarden – en firelænget, stråtækt bindingsværksgård fra 1789. Gården renoveres for tiden af arkitekt Stein Hagen for Bondebylauget i Kongens Lyngby nord for København. Læs mere om projektet hér >> LE34 har kombineret traditionelle terrestriske laser-skannere, med håndholdte scannere, der benytter… Se indlæg

 • IFC-guide til Revit og ARCHICAD

  IFC-formatet er lavet af organisationen buildingSMART (som i Danmark er slået sammen med organisationen MOLIO) og er et åbent fil-format, som man kan eksportere sit BIM-projekt i. Når man gemmer projektet som IFC, kan det åbnes i stort set alle andre BIM-programmer, og IFC-formatet er derfor optimalt til at udveksle BIM mellem rådgivere, samt til… Se indlæg

Kommentér

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *