BIM giver mere præcise mængder!

Et af de steder, BIM skaber allermest er i forbindelse med mængdeudtræk, ofte i forhold til udbud og tilbudslister. Men det er vigtigt at holde tungen lige i munden, hvis man skal have gode mængder fra BIM, for ikke at tale om risikoen for at levere forkerte mængder. Hér er 7 gode råd, som sikrer gode mængder fra BIM:

Skærmbillede 2017-04-10 kl. 00.55.14

1. BIM er hurtigere end at måle på tegninger

Der er ingen tvivl om, at det er langt hurtigere at udtrække mængder fra BIM, end at måle på 2D-tegningerne. Selv hvis projektet ikke er modelleret i BIM, er det hurtigere både at modellere og udtrække mængder end at måle på tegninger. En tysk rundspørge blandt kalulatører spurgte til, hvor lang tid det ville tage at opgøre mængder udfra tegninger på et test-projekt, hvortil svarene landende på omkring en uges arbejde. Samtidig vurderede man, at det ville tage ca. 2 dage at modellere og udtrække mængder på samme projekt. Altså under halvt så langt tid på både at modellere og udtrække mængder end at måle på tegninger!

2. Modellen er mere præcis end tegninger

En BIM model er altid en forsimpling af virkeligheden, og der er altid dele af projektet som ikke er modelleret. Er det entreprenøren som modellerer, vil detaljeringsgraden ofte være højere, end hvis rådgiverne modellerer og f.eks. inkludere stilladser, forskallinger og sikkerhedsværn. Alligevel er det aldrig alt der bygges som er repræsenteret i modellen. Det er det jo for den sags skyld heller ikke i tegningsmaterialet.

Skærmbillede 2017-04-10 kl. 00.38.42

Hos CG Jensen modelleres med høj detaljeringsgrad, bl.a. for at sikre kvaliteten af mængdeudtræk

Alligevel er BIM-projektet mere præcist end tegninger, bl.a. fordi geometrien er tredimensionel, så mængderne afspejler hvad der er modelleret. Modellen viser altså også de områder, der ikke er direkte repræsenteret på planer eller snit, og computeren regner ikke forkert (med mindre grundlaget er defineret forkert af burgeren). En sidste årsag er, at modellen ikke er skaleret, som printede tegninger i sagens natur altid vil være. Måler man på tegninger er det derfor bedre at måle digitalt med f.eks. AutoCAD, ARCHICAD, Revit eller Bluebeam.

Det kræver derfor erfarne kalkulatorer at omsætte mængderne til en tilbudsliste, da man skal tage højde for hvad mængderne repræsenterer og især hvad de ikke repræsenterer. Men dette er dog i mindst ligeså høj grad gældende for opgørelse af mængder fra 2D-tegninger.

3. God modelleringsteknik øger præcisionen

Det er vigtigt, at man tænker i mængder, mens modellen opbygges, frem for kun at sikre pæne tegninger. Ved at lade komplekse bygningsdeles materialer skære hinanden, så trægulvet trækkes tilbage for betondelen af væggen, men ikke gips-delen, vil mængderne blive 2-3% mere præcise. Går vinduerne til gulv, vil gulvets og rummets areal forøges, hvilket nogle gange skal inkluderes i mængderne.

Skærmbillede 2017-03-15 kl. 12.45.42

Går et vindue til gulv, øges gulvets og måske rummets areal

4. Træk mængderne fra IFC-eksporten

Der kan være forskel på at mængderne, når opgjort fra BIM-programmet, som man modellerer i. F.eks. er der ca. 0,5 – 1,5% forskel på mængderne i Revit og IFC-filen, som er det fil-format, som de fleste bygherrer kræver til aflevering og udbud. Hvis IFC-filen udleveres sammen med udbud, bør mængderne derfor være udtrukket af IFC-filen, som man f.eks. kan i Solibri Model Checker. I dette program, er det også muligt at specificere hvilke mængder man ønsker udtrukket, mere detaljeret end i de almindelige BIM-programmer.

5. Check modellen før du trækker mængder

Mængdeudtræk fra BIM er aldrig mere præcist end modellen man trækker mængderne fra. Det er derfor en rigtig god idé, at checke kvaliteten af modellen (eller modellerne) før man trækker mængderne. Det kan være der er dobbeltgeometri (f.eks. to søjler placeret præcist oven på hinanden eller to vægge som overlapper), hvilket vil give for store mængder. Det kan også tænkes at fejl (f.eks. søjler som stopper ved underkant nedhængt loft og ikke rammer betondækket) giver for små mængder. En sidste mulighed er, at hvis der er projekteringsfejl (f.eks. døre som åbner op i søjler, vinduer som er højere end nedhængt loft, installationer som ikke passer i skakter), vil projektet skulle rettes og mængderne vil dermed ændres. Alt dette kan også checkes i f.eks. Solibri Model Checker.

Skærmbillede 2017-04-10 kl. 00.42.42

Projekterinsfejl vil medføre ændringer, som også vil have indflydelse på mængderne

6. Undervurder ikke værdien af klassifikation

I BIM er alle bygningsdele altid klassificeret, så man f.eks. kan se søge efter døre, trapper, tage, vinduer, etc. Det er derfor vigtigt, at alle bygningsdele er klassificeret korrekt. Et typisk eksempel er, at der er en masse små vægstykker i projektet, hvis man har brugt væg-værktøjet til at modellere håndlister. Løsningen er at klassificere håndlisterne som værn, frem for vægge, og så er problemet løst.

Er der krav om en klassifikationsstandard, som f.eks. SfB, DBK, CCS, BIM7A, Uniclass, forvaltningsklassifikation eller andet, vil det være langt lettere at udtrække mængder (og derfor med færre fejl), hvis klassifikationen er påført BIM-projektet korrekt. Er en trappe f.eks. klasificeret som vægge, vil det skabe fejl i mængderne og tilbudslisterne. Hvilken klassifikationsstandard man vælger er dog uden den store betydning.

7. Sørg for at overholde opmålingsreglerne

Ofte vil projektet IKT-specifikationer definere hvordan mængder opgøres. Dette er de såkaldte opmålingsregler. Opgøres vinduers størrelse efter vinduets størrelse eller vindueshullets størrelse? Det er selvfølgelig vigtigt, at man overholder de opmålingsregler, der er valgt på projektet.

Ring til en ven!

Hos BIM Equity har vi stor erfaring med BIM-baseret mængdeudtræk, bl.a. fra hospitalsprojekter, registreringsopgaver og ved modellering af BIM på baggrund af 2D-tegninge. Vi er med til at definere IKT-specifikationer og er nogle gange også med som rådgiver i de retssager, der alt for ofte følger større byggeprojekter.

2-93

Eksempel på opmåling ved hjælp af 3D-scanning (pointclouds), hvor præcision og detaljering kan være ekstrem høj

Vi deler gerne ud af vores viden, så tag fat i os, hvis du vil have konkret rådgivning om opgørelse af mængder på dit projekt. Du kan få fat i os hér >>

 • Bluebeam gør PDF’er intelligente

  Bluebeam er et fantastisk værktøj til at gøre PDF’er mere anvendelige. Selv i en verden, hvor BIM handler om 3D-modellen og dens egenskaber, er 2D-tegninger stadig en grundlæggende del af byggeriet. Tegninger er let forståelige, lette at håndtere og indeholder en masse informationer, gemt i stregtykkelser, linietyper, skraveringer, farver, tekst, målekæder, revisionsskyer, tegningshoveder og meget… Se indlæg

 • Modelcheck gør dit BIM-projekt hurtigere…

  Nogle gange bliver BIM-projekter tunge og langsomme. Det er dels fordi, man med BIM arbejder i en stor database, men også fordi man ofte gemmer for meget unødvendigt materiale og nogle gange fordi, man har opbygget projektet og modellen på en uhensigtsmæssig måde. Hos BIM Equity laver vi modelcheck som en service, hvor vi gennemgår BIM-projektet og… Se indlæg

 • Hvorfor Solibri?

  BIM Equity er tilhængere af OpenBIM. Vi er fortalere for, at man vælger det software som passer bedst til ens virksomhed, projekter, medarbejdere og ikke mindst pengepung. Der er stor forskel på, hvilket behovet hos forskellige faggrupper og i forhold til hvilke opgaver man løser på et givent projekt. Der er mange forskellige valgmuligheder, når man... Se indlæg

 • Beregning af gulvarealer ved lave vinduer

  Når BIM skal benyttes til at udtrække mænger er gulvarealer og etagemetre ofte den lavest hængende frugt. – Men hvordan opgøres arealerne, når vinduer går til gulv? Svaret er: “Det kommer an på så meget!”   Men i forhold til ARCHICAD vil programmet automatisk medregne arealet i vinduerne, efter hvor stor karmdybden er og hvor… Se indlæg

 • BIM Workflow Guide

  BIM er rygraden i en god proces fra byggeriets første skitser til det færdige hus afleveres til brug og drift. Faktisk er dette ikke en lineær proces, men snarere cirkulær, hvor bygningen løbende omformes, transformeres og renoveres for igen at blive afleveret til brug og drift. – Uanset hvor man er i denne proces er… Se indlæg

Kommentér

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *