BYGHERRERNES FORNEMMELSER FOR (BIM)-STANDARDER #4 – HILLERØD KOMMUNE

Vi har spurgt Aidin Irandoust, BIM specialist Hillerød Kommune Ejendomme, hvilke fil-formater, han mener, der skaber mest værdi for kommunens ejendomsforvaltning.

300.000 m2 ejendomsportefølje
Hillerød Kommune råder over 193 ejendomme med et samlet areal på ca. 300.000 m2. Hillerød er i vækst, og kommunens ejendomsafdeling er en vigtig brik i udviklingen. Bygningerne skaber rum til byens vækst og rammerne for de mange forskellige aktiviteter. Hillerød Kommunes Facilities Management organisation er placeret i Ejendomme, der har ansvaret for Hillerød Kommunes ejendomme på tværs af alle serviceområder. Ejendomme er således ansvarlige for administrationen og forvaltningen af kommunale bygninger og de tilhørende udearealer; den indvendige og udvendige vedligeholdelse af bygninger og udearealer og bygningernes tekniske anlæg samt den kommunale rengøring.

Aidin Irandoust er vores fjerde interviewperson, og vi har stillet ham de samme spørgsmål, som vi tidligere har bedt Københavns Lufthavne, DTU Campus Service og Molio om at besvare.

Q: Synes du, at man som bygherre bør kræve proprietære fil-formater eller åbne standarder?

Aidin Irandoust: ”På nuværende tidspunkt er vi nødt til at stille krav om både IFC og originalformat.” 

Q: Hvad er årsagen til at vælge åbne formater?

Aidin Irandoust: ”Vi kan ikke diktere rådgivernes værktøjer og kan derfor heller ikke stille krav om et specifikt software-format. Rådgiverne skal benytte de værktøjer, som de føler sig bedst tilpas med. Med åbne filformater kan vi udnytte systemernes interoperabilitet, som sikrer byggeprojektets parter flest mulige data med mindst mulig manuel indtastning. Ved at efterspørge åbne formater ved vi, som udgangspunkt, hvad vi får, da datamodellens struktur er standardiseret og tilgængelig. Med proprietære filformater ved vi ikke om datastrukturen ændres ved nye versioner af formatet. Vi kræver dog også originalformater, fordi ikke alle dele af de åbne filformater endnu er fuldt ud implementeret i den software, branchen benytter.”

Q: Hvilket fil-format vil du anbefale, at man som bygherre stiller krav til afleveres af rådgivere og entreprenører?

Aidin Irandoust: ”Som offentlig byg- og driftsherrerorganisation stiller vi krav om IFC, i forbindelse med vores komplekse byggeprojekter og selve afleveringen. Det er vigtigt for os, at rådgiverne arbejder med de systemer, som er IFC-certificerede, netop for at øge kommunikation mellem systemerne. Så vi stiller krav om IFC, men det er også vigtigt at efterspørge specifikke deludsnit (MVD) af IFC, som dækker vores konkrete behov, så vi hverken for få eller for mange informationer i modellerne.”

Q: Er IFC-formatet modent nok til at levere de relevante informationer til bygherrerne?

Aidin Irandoust: “Ja, IFC kan sagtens indeholde alt, hvad vi har brug for, men vi oplever, at software-producenterne stadig mangler en større implementering af IFC for at tilfredsstille alle vores behov, uden at vi selv skal indtaste og tilpasse de ønskede data i vores systemer.”

Mere om IFC?
Vil du vide mere om IFC, åbne standarder og OpenBIM? Bliv klogere på www.buildingsmart.org

 

 

 • dRofus – integreret med Revit og ARCHICAD

  dRofus er et værktøj, der forbinder bygherres behov fra de allerførste faser – prejekt – med rådgivernes process, og i stigende grad bliver dRofus brugt hos entreprenører og driftsherrer. Workflowet med dRofus kan starte hos bygherre, som designer sit bygge-program ved at sætte arealkrav på funktioner og dermed rum. Disse rum kan importeres af arkitekten… Se indlæg

 • IFC-guide til Revit og ARCHICAD

  IFC-formatet er lavet af organisationen buildingSMART (som i Danmark er slået sammen med organisationen MOLIO) og er et åbent fil-format, som man kan eksportere sit BIM-projekt i. Når man gemmer projektet som IFC, kan det åbnes i stort set alle andre BIM-programmer, og IFC-formatet er derfor optimalt til at udveksle BIM mellem rådgivere, samt til… Se indlæg

 • Mere nyt om Nordic BIM Academy – Copenhagen 2016

  Nu er der mindre end en måned til Nordic BIM Academy – Copenhagen 2016 slår dørene op til 3 dage med BIM. BIM er jo “Bygnings Informations Modeller”, som betyder, at man arbejder med byggeprojekter i 2D-tegninger, 3D-model og med en masse informationer som kan udtrækkes som mængder og data-lister – f.eks. til brug for… Se indlæg

 • BIMeye styrer informationerne i BIM…

  En af de store tendenser for BIM er, at man i stadig højere grad fokuserer på informationer og data. 3D-modellen og tegninger er stadig en stor del af BIM, men værdien af data er større end de fleste indser, især jo længere ind i byggeprocessen man kommer. En anden tendens er små web-databaser overtager arbejdsgange,… Se indlæg

 • Test selv Solibri Model Checker…

  Ét af de BIM-programmer, som giver allerstørst direkte værdi er Solibri Model Checker, da den tidligt registrerer fejl i byggeprojekter, der ellers først ville blive opdaget og rettet i en senere fase af byggeriet, hvor de afledte omkostninger er mange gange større. Det er så godt som penge i banken! Når vi spørger BIM-brugere i Danmark, peger… Se indlæg

Kommentér

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *