Københavns Universitet – Panum

KØBENHAVNS UNIVERSITET - PANUM

Case Study: Digitale Brugerprocesser

Digital brugerinddragelse sikrer offentlige investeringer

I disse år investeres der massivt i Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet i udbygningen og moderniseringen af Panum. Moderniseringsprojektet består både af nybyggeri og helhedsrenovering af udvalgte områder. Renoveringen af Panum består af et yderst kompliceret samspil mellem installationer, sammensatte bygningsdele, avanceret inventar. Samtidig skal adskillige rådgiveres arbejde koordineres, mens brugergruppers forskellige behov skal tilgodeses.

Selv med kompetente rådgivere og tæt styring fra både Bygningsstyrelsens og Københavns Universitets side er der mange fejlkilder. Fejl, der potentielt kan øge udgifterne på renoveringsprojekt betragteligt – uanset om fejlene skyldes manglende koordinering af det byggetekniske materiale eller manglende forståelse for de kommende brugeres behov. Eller, som det ofte er tilfældet: at de fremtidige brugere har vanskeligheder med at forstå rådgivernes plantegninger. Derfor er kommunikation, koordinering og formidlende brugerinddragelse nogle af de faktorer, der har afgørende indflydelse på, at projektet kommer godt i land.

 

”På vores brugermøder bruger vi mange ressourcer på at få rådgivernes og brugernes verdener til at mødes. Hvis seancer i OpenBIM Studio kan spare hele teamet for blot to møder, samtidig med at kommunikationen mellem rådgivere, brugere og bygherrer løftes og gøres mere smidig, ser jeg mange muligheder i at benytte OpenBIM Studio. Projekterne bliver bedre, samtidig med at vi sparer ressourcer”

Gert Pedersen, projektleder, Campus Service Sund

For at sikre kommunikation, vidensdeling og gennemsigtighed i projektet har Bygningsstyrelsen stillet krav om projektering i Bygnings Informations Modeller (BIM). Som noget nyt bliver disse BIM-modeller nu også brugt til at sikre, at de kommende brugere får de rigtige faciliteter. På Panum anvender projektledere, rådgivere, sundhedspersonale, BYGST og tillidsmænd nu OpenBIM Studio til at teste rumligheder og kvalitetssikre tegningsmaterialet.

”OpenBIM Studio har givet mig en langt bedre forståelse af laboratorierne. Det skal selvfølgelig overvejes, hvornår det er bedst at anvende OpenBIM Studio til brugerinddragelse. Efter min mening skal det ikke ske for tidligt, men heller ikke for sent. Det er vigtigt, at man finder balancen mellem at rådgiverne har noget brugbart at vise uden at det anvendte materiale i første omgang er for låst” 

Katrine Qvist, Bioanalytiker, Panum

Hvordan kommer man i gang?

Vil du og dine samarbejdspartnere præsentere og afprøve designforslag og teste rumligheder, farver og afstande eller oplære brugere før ibrugtagning – ja alt det, der skal fungere i dagligdagen for slutbrugerne? Så skal du invitere dit team, dine samarbejdspartnere og brugerne i OpenBIM Studio.

OpenBIM Studio gør det muligt at skræddersy brugerinddragelsen i skala 1:1. Dog er det vigtigt at man på forhånd stiller skarpt på, hvad man ønsker at teste – og ikke mindst forventningsafstemme med de involverede parter. OpenBIM Studio løfter kommunikationen og vidensdelingen mellem fagfolk og brugere. Resultatet er øget forståelse og ejerskab til projektet.

På de store sundhedsbyggeprojekter er digitale modeller et lovkrav, så fra rådgivernes side kræver det ikke meget andet end den BIM-model de i forvejen arbejder i. Når rådgiverne afleverer BIM-modellen konverteres den med enkle tiltag til et filformat som OpenBIM Studio kan aflæse. Så er man klar til at opleve en virkelighedstro udgave af byggeriet lang tid inden det er færdigt – og sikre at projektet lever op til bygherrerens og brugernes forventninger.

FAKTA OM PANUM RENOVERING : 

  • Bygherre: Bygningsstyrelsen
  • Rådgiver: MOE Rådgivende Ingeniører
  • Underrådgivere: Aarhus Arkitekter & Mikkelsen Arkitekter
  • Renoveringsareal: ca. 8.250 m2
  • Overdragelse: 2018
Jonas 02

Jonas N. Salih er dedikeret til at benytte Virtual Reality til at optimere processer i byggebranchen, som ellers bliver løst med fysiske mock-ups eller kun v.h.a. tegninger som ikke-professionelle umuligt kan tolke.

Kontaktoplysninger >>

OpenBIM Studio Mini

Der er masser af muligheder for at benytte OpenBIM Studio til mange dele af et byggeprojekt. Fra præsentationer for bygherre, validering af rumprogram, vurdering i forhold til omgivelser og meget andet.

Læs mere om OpenBIM Studio >>

Kontor 02 Mini

BIM Equity er også eksperter i IKT-ledelse, koordinering og kvalitetssikring af BIM, herunder kollisionskontrol af fag-modeller. Det kalder vi OpenBIM Lab.

Læs mere >>