De store bygherrer: Åbne Standarder sikrer samarbejde og adgang til egne data

OpenBIM øger samarbejdet på tværs af faggrænser og software-platforme, og hér spiller bygherrernes kravspecifikationer en afgørende rolle. Heldigvis er de store danske bygherrer enige om fordelene ved åbne fil-formater.

Følger man byggeriets nyhedsstrøm, opdager man, at mangelfuld kommunikation og manglende samarbejde mellem de forskellige faggrupper er blandt de største barrierer for byggeriets rejse mod bedre og optimerede projekter. Naturligvis er fil-formater ikke en universalkur, der med et snuptag løser byggeriets udfordringer og åbner porten til indfrielsen af alle potentialerne. Men ikke desto mindre spiller bygherrerne via deres kravspecifikationer en afgørende rolle med hensyn til, hvordan samarbejdet forløber – og om man udnytter BIM-potentialet fuldt ud.

Rundspørge blandt de store danske bygherrer

Hos BIM Equity har vi spurgt bygherrer fra DTU, Københavns Lufthavne, Bygherreforeningen, Bygningsstyrelsen, MOLIO, DAB og Hillerød Kommune om, hvorfor de anbefaler åbne fil-formater til deres byggeprojekter og efterfølgende drift. Tendensen er ikke til at tage fejl af.

Astrid Hall, IKT specialist fra Campus Service DTU

Astrid Hall, som er IKT specialist fra Campus Service DTU, forklarer at ”åbne fil-formater har en række fordele i forhold til licenser, interne kompetencer og udbudsprocessen. Det handler om tilgængelighed.” Årsagen er, at man med åbne fil-formater ikke er låst til en bestemt software, men frit kan vælge efter organisationens, medarbejdernes og projekternes særlige behov. Samtidig øger det konkurrence mellem udbyderne af software, hvilket resulterer i lavere priser for brugerne.

OpenBIM er vejen til optimeret samarbejde

Som en del af deres IKT-aftaler stiller bygherrerne krav til, hvilke formater de ønsker at modtage BIM i. Det er bestemt ikke ligegyldigt om bygherrerne efterspørger proprietære (software, der licenseres under eksklusive, juridiske retningslinjer) eller åbne og tilgængelige formater. Filformatet har konsekvenser for både rådgivere, entreprenører – og ikke mindst bygherrerne selv. Efterspørger bygherrerne åbne standarder i form af OpenBIM, kan de respektive faggrupper anvende de programmer, der egner sig bedst til at løse deres specifikke opgaver. Når de derefter gemmer deres arbejde i fil-formatet IFC (Industry Foundation Classes – et software-uafhængigt, åbent fil-format) medfører det, at deres samarbejdspartnere kan arbejde videre og kombinere data, modeller og bygningsinformationer på kryds og tværs.

Danmarks største bygherre, Bygningsstyrelsen, er helt klare på fordelene ved OpenBIM. De ser flere fordele og et bedre tværfagligt samarbejde: ”I Bygningsstyrelsen anvender vi det åbne dataformat IFC for digitale bygningsmodeller. For Bygningsstyrelsen som bygherre er det ikke bare et krav i IKT-bekendtgørelsen. Vi opfatter bygningsmodeller i IFC som et værdiskabende og centralt element i programmering, projektering, udførelse og drift af byggeri.

Michael Ørsted, afdelingsleder i Københavns Lufthavne

Fremtidssikring af egne data

Michael Ørsted, afdelingsleder i Københavns Lufthavne og formand for Bygherreforeningens Digitaliseringsudvalg, fremhæver fremtidssikring og rådighed over bygherrernes egne data som en vigtig årsag til, at lufthavnen efterspørger data i IFC-formatet. Ørsted er afdelingsleder i Technical Knowledge, der håndterer lufthavnens tekniske dokumentation, og er overordnet ansvarlig for udviklingen og implementering af lufthavnens BIM Strategi. Derudover er han dybt involveret i Expanding CPH, en historisk stor udvidelse af Københavns Lufthavne. Ørsted fremhæver åbne standarder som den rigtige løsning for bygherrerne og motiverer svaret med, at Fleksibiliteten i de software-løsninger man kan vælge imellem og muligheden for at fremtidssikre egne data, gør åbne standarder til klart det sikreste valg.” Adspurgt om IFC-formatet er modent nok til levere de relevante informationer til bygherrerne, svarer han. “Absolut! Det vi skal bruge som bygherre er – end of the day – en driftsmodel, og det kan IFC snildt klare, både for geometri og data.”

Mogens Bundgård Andersen, BIM- og tegningsansvarlig DAB

 

I boligforeningen DAB (Dansk Almennyttigt Boligselskab), bakker BIM- og tegningsansvarlig Mogens Bundgård Andersen op omkring brugen af IFC: ”Vi er gennem IKT-bekendtgørelserne forpligtede til at stille krav til åbne fil-formater. Derudover er vi som bygherre engagerede i at styrke udviklingen af de åbne fil-formater, som f.eks. IFC, blandt andet gennem samarbejder med MOLIO og buildingSMART.” Årsagen er, at det giver sikkerhed for bygherrerne, hvilket Mogens Bundgaard Andersen uddyber: ”I et længere perspektiv vil vi klart foretrække IFC-filer, som sikrer vi kan genbruge data i nye systemer. Det er derfor vigtigt for os, at vi til enhver tid selv kan generere IFC-filer og derved fremtidssikre vores grundlag for drift.”

Aidin Irandoust, BIM-specialist i Hillerød Kommune Ejendomme

 

IFC giver tilgængelige og standardiserede data

Aidin Irandoust, BIM-specialist i Hillerød Kommune Ejendomme, mener, at åbne fil-formater sikrer en standardiseret struktur i bygningsmodellen. ”Med åbne filformater kan vi udnytte applikationernes interoperabilitet (evne til at samarbejde), som sikrer byggeprojektets parter flest mulige data med mindst mulig manuel indtastning. Ved at efterspørge åbne formater ved vi, som udgangspunkt, hvad vi får, da datamodellens struktur er standardiseret og tilgængelig. Med proprietære filformater ved vi ikke, om datastrukturen ændres ved nye versioner af formatet.” Irandoust pointerer vigtigheden i, at bygherrer stiller krav om IFC. ”Som offentlig byg- og driftsherrerorganisation stiller vi krav om IFC i forbindelse med vores komplekse byggeprojekter og selve afleveringen. Det er vigtigt for os, at rådgiverne arbejder med de systemer, som er IFC-certificerede, netop for at øge kommunikation mellem systemerne.”

Christian Lerche, tidligere direktør i Molio

Og netop standardiserede data har en stor værdi for bygherre. ”Jeg er slet ikke i tvivl om, at bygherrer bør stille krav om både åbne og internationale fil-formater,” forklarer Christian Lerche, der er tidligere direktør for udvikling og produktion i brancheorganisationen Molio. Lerche fortsætter ”Med proprietære fil-formater risikerer man, at man ikke kan genbruge data, et problem, vi mener overvindes ved kravstillelse om åbne fil-formater. Har man flere byggesager, har man behov for ensartede data, som kan genbruges på tværs af bygherreorganisationen, og så giver det ikke mening, hvis rådgivere og udførende afleverer data i forskellige softwareformater.”

IFC er fremtiden 

Det er vigtigt for bygherrerne at fremtidssikre deres data, hvilket kræver åbne filformater. På den korte bane handler det om, at rådgivernes 3D-modeller skal benyttes af entreprenøren, mens det på den længere bane er et spørgsmål om, hvorvidt bygherrerne har adgang til driftsdata mange år ud i fremtiden. Dette er Bygningsstyrelsen helt opmærksomme på, og de forklarer: ”Vi anvender IFC af flere grunde. Blandt andet er data fremtidssikret og filer kan med stor sandsynlighed åbnes i hele bygningens levetid. Bygningsmodellerne er tilgængelige for alle parter i byggeriet, hvor fagmodeller for eksempel kan samles til fællesmodeller, der kan analyseres og kvalitetssikres på tværs af fag. Formatet giver større transparens i udførelsen og kan indeholde de nødvendige informationer til drift og vedligehold.”

Netop kommunikationen og dataudvekslingen mellem de respektive dataprogrammer er afgørende for, at IFC-formatet skaber værdi på et givent projekt. Når hele byggebranchen indgår forpligtende samarbejder på tværs af fagdiscipliner, er IFC og OpenBIM det eneste meningsgivende – og ikke mindst fremtidssikrede – udvekslingsformat. Flere og flere offentlige, såvel som private, bygherrer udbyder strategiske partnerskaber, hvor kernen netop er vidensdeling og tættere relationer mellem de involverede parter, alt imens BIM ændrer byggebranchens arbejdsmetoder. For rådgiverne handler det om at gøre det, de nu engang er bedst til, i det program, der bedst understøtter deres arbejdsprocesser. For bygherrerne er det på længere sigt et spørgsmål om ejerskab til egne data, fremfor risikoen for at de på et senere tidspunkt skal betale en software-virksomhed for adgang til deres egne bygningsinformationer.

 

 • GRATIS BIM-WEBINAR

  Tirsdag d. 11. december kl. 10 afholder BIM Equity gratis webinar med fokus på ARCHICAD som designværktøj for bygnings-, landskabs- og indretningsarkitekter. ARCHICAD er et BIM-værktøj, der forstår og understøtter arkitekternes arbejdsprocesser gennem hele work-flowet er det bedste værktøj til at udvikle kreative, bæredygtige og visionære projekter. BIM som designværktøj Tirsdag d. 11. december kl…. Se indlæg

 • Halvor Sandbu fra GRAPHISOFT Norge bliver nyt bestyrelsemedlem

  1. januar 2019 indtræder Halvor Sandbu, administrerende direktør GRAPHISOFT Norge, i BIM Equitys bestyrelse. Halvor Sandbu vil primært tilføre BIM Equity erfaringer med distribution af branchens stærkeste BIM-værktøjer. De nordiske lande er blandt verdens mest digitale. Det gælder også byggebranchen, der gennem de seneste år for alvor er begyndt at omfavne de digitale redskaber. BIM… Se indlæg

 • PRAGMATIKA 06: BIM INTERVIEW MED ТОМАС ГРААБЕК

  I anledning af Thomas Graabæks oplæg på Architecture of the Future konferencen i Kiev tidligere på efteråret, bringer Pragmatika # 06 et stort interview med Томас Граабек. Vi gengiver det her i en oversat udgave. PRAGMATIKA.MEDIA (PM): Fortæl os, hvad du talte om i Kiev? Thomas Graabæk (TG) : Jeg talte om designprocesser og ikke… Se indlæg

 • dRofus – integreret med Revit og ARCHICAD

  dRofus er et værktøj, der forbinder bygherres behov fra de allerførste faser – prejekt – med rådgivernes process, og i stigende grad bliver dRofus brugt hos entreprenører og driftsherrer. Workflowet med dRofus kan starte hos bygherre, som designer sit bygge-program ved at sætte arealkrav på funktioner og dermed rum. Disse rum kan importeres af arkitekten… Se indlæg

 • Guide: BIM-workflow med Rhino og Grasshopper

  BIM er det helt rigtige værktøj og den helt rigtige arbejdsmetode – fra første skitse til aflevering af hovedprojekt, da man samler 2D-tegninger og 3D-modeller med informationer og mængder. BIM kan sagtens være fri formgivning, organiske former og smukke, grafiske tegninger eller diagrammer. Men på nogle projekter er der behov for at arbejde kreativt med… Se indlæg

 • AMBITIØS SALES MANAGER TIL DANMARKS FØRENDE BIM-RÅDGIVER

  BIM er i rivende udvikling – og branchen har brug for din hjælp! BIM Equity søger en ambitiøs og selvmotiverende Sales Manager, der vil være med til at effektivisere den danske byggebranche.  Hos BIM Equity hjælper vi byggeriets parter med at implementere de digitale værktøjer, der i disse år revolutionerer byggebranchen. Vi har en stærk… Se indlæg

 • DANSK VIRTUAL REALITY TEKNOLOGI OPTIMERER BYUDVIKLING I SVERIGE

  Halmstad Kommune har som den første svenske kommune investeret i virtual reality-teknologi, der skal anvendes som en integreret del af kommunens byudviklings- og planlægningsprocesser. Fastighetskontoret i Halmstad har anskaffet et VR Studio, der er en 3D-biograf/CAVE (Computer Automatic Virtual Environment). Målsætningen er at skabe præcise 3D-modeller af byer, hvor den eksisterende og fremtidige bygningsmasse og… Se indlæg

 • GRATIS ARCHICAD WEBINAR

  Torsdag d. 23. august kl. 13 afholder BIM Equity gratis webinar med fokus på ARCHICAD som designværktøj for bygnings-, landskabs- og indretningsarkitekter. Et BIM-værktøj, der forstår og understøtter arkitekternes arbejdsprocesser gennem hele work-flowet er det bedste værktøj til at udvikle kreative, bæredygtige og visionære projekter. BIM som designværktøj Torsdag d. 23. august kl. 13 –… Se indlæg

Kommentér

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *