Disruption i byggebranchen – Virtual Prototyping

2-6

Blogindlæg af Jonas N. Salih, CEO, BIM Equity

Den teknologiske udvikling ændrer med hastige skridt, hvordan vi lever og arbejder. Det gælder i høj grad også i byggebranchen, hvor digitale teknologier disrupter, hvordan vi udvikler, designer, opfører, drifter og vedligeholder vores bygninger.

Disruption er et begreb, der bliver talt rigtigt meget om lige nu. Som det er tilfældet med andre modeord, er der ligeså mange udlægninger af disruption, som der er virksomheder og artikler, der anvender og beskriver det. Min tolkning af disruption er, at det er en forandringsproces, hvor eksisterende og forældede teknologier erstattes af nye, der grundlæggende ændrer de produkter og serviceydelser virksomheder tilbyder kunder og brugere. Så lad os kikke lidt på hvad den teknologiske forandring kan betyde for byggebranchen.


Nye muligheder

Forandring stiller store krav til virksomheders omstillingsevner og har naturligvis nogle alvorlige omkostninger for de virksomheder, der med ét får hevet deres eksistensberettigelse væk under sig. Det helt klassiske eksempel er Kodak, der engang var verdensførende og i dag har tabt massivt til producenterne af Smartphones og digitale kameraer. Men der er også mange vindere i form af de nye – eller for dens sags skyld eksisterende – virksomheder, der formår at navigere i den nye virkelighed og udnytte de nye teknologier til at imødekomme deres kunders behov. I byggebranchen er BIM – eller VDC som entreprenørerne foretrækker at kalde det – den helt store forandrer, da den ikke alene medfører skift til nye projekteringsværktøjer, men også et metodeskift. Min påstand er, at de virksomheder, der ikke formår at gøre BIM til en indarbejdet del af deres arbejdsmetoder og forretningsstrategier inden for den kommende årrække står markant svagere og mister konkurrencefordele. Tager man et spadestik dybere ser jeg virtual reality som en yderst vital og interessant teknologi der vil forandre vores branche radikalt. Dette ved at byggebranchen med BIM, VDC og VR nu har mulighed at benytte skala 1:1 prototyper i processerne for planlægning, udførsel og drift.


Virtual reality og prototyper
Men først tager vi lige et skridt tilbage; Når BIM er den helt store game changer inden for byggeriet, skyldes det grundlæggende den implicitte værdiskabelse et BIM workflow bidrager med. Fra den første spæde skitse over projektering og byggepladsstyring til drift og vedligehold skaber BIM bygningsmæssig og økonomisk merværdi. I disse år tager rådgivere, udførende og bygherrer BIM til sig.

Den næste helt store forandring er muligheden at skabe prototyper. I den hensenende er byggebranchen speciel, da vores prototyper ikke kan være 1:1 fysiske modeller, men derimod er virtuelle. De virtuelle prototyper generes ud fra BIM eller 3D modeller, der med Virtual Reality (VR) bliver til skala 1:1. Lige nu sker der en rivende udvikling på området, hvor vi ser, at flere og flere af byggeriets rådgivere, entreprenører og ejendomsselskaber, der benytter sig af virtual reality til kvalitetssikring, visualiseringer, brugerinddragelse og ibrugtagningsprocesser.

Virtuelle prototyper gør det muligt at bygge og kvalitetssikre digitalt inden man går i gang på byggepladsen. Det skyldes, at man på tværs af projektets parter har mulighed at teste, analysere og optimere projektet. Dette ved at samtlige aktører er involverede i skala 1:1 projektgennemgang i den virtuelle prototype. Herved kvalitetssikres ikke alene projektet i forhold til den kommende byggeproces, men også for den efterfølgende drift. Hvor mange projekter er ikke blevet ombygget eller udbedret lige efter ibrugtagning på baggrund af driftsmæssige problemer? Problemstillinger, der ville været opdaget i den virtuelle prototype!


Skala 1:1
For at udnytte alle potentialerne ved prototyper af bygninger, landskabs- & byrumsprojekter og infrastrukturprojekter er det vigtigt at få adgang til den digitale model skala i 1:1. Hos BIM Equity har vi gennem de seneste år intensivt arbejdet med at udvikle et hardware- og softwaresystem for virtuelle protyper. Det har vi blandt andet gjort ved at tilbyde klippekort til vores OpenBIM Studio i København. OpenBIM Studio er en 3D biograf, der med udgangspunkt i BIM modellen medfører at brugere og rådgivere i plenum kan opleve projekter virtuelt i skala 1:1. OpenBIM Studio giver nogle helt unikke muligheder for at køre brugerinddragelses-, kvalitetssikrings- og ibrugtagelsesprocesser. Den virtuelle prototype formidler byggeprojekterne til brugerne på en helt anden måde end traditionelle metoder og skaber en ensartet forståelse på tværs af bygherre, rådgivere, brugere, entreprenør og drift. Det sikrer ikke blot ejerskab, men betyder også, at man ved hjælp af den virtuelle prototype har mulighed for at identificere de løsninger, der ikke vil fungere i driften.


LÆS MERE OM OpenBIM STUDIO


VR på Supersygehusene

Hospitalsbyggerier er blandt de mest komplicerede byggerier, der findes. Det stiller store krav til vidensdeling, koordinering, kvalitetskontrol mellem mange involverede parter. Her er OpenBIM Studio blevet et værdiskabende redskab, der øger både byggekyndiges og sundhedspersonalets forståelse for projektet, langt før det står færdigt. Det betyder også, at fejl opdages og rettes inden entreprenørernes maskiner er gået i gang, hvorefter det er meget dyrere at lave ændringer.

Konkret har vi haft en række projekter igennem vores virtuelle studio i København, hvor bl.a. bioanalytikere fra Panum tester og analyserer rådgivernes løsninger sammen med bygherre, myndigheder og projektorganisationen. Projektleder Gert Pedersen ser værdiskabelsen med OpenBIM Studio som en stor genvist for projektet:


På vores brugermøder bruger vi mange ressourcer på at få rådgivernes og brugernes verdener til at mødes. Hvis seancer i OpenBIM Studio kan spare hele teamet for blot to møder, samtidig med at kommunikationen mellem rådgivere, brugere og bygherrer løftes og gøres mere smidig, ser jeg mange muligheder i at benytte OpenBIM Studio. Projekterne bliver bedre, samtidig med at vi sparer ressourcer


Gert Pedersen, projektleder, Campus Service Sund


LÆS: BRUGERINDDRAGELSE PÅ PANUM

2-2
Et andet eksempel er Nyt Aalborg Universitetshospital, Region Nordjyllands nye 170.000 m2 store hospitalsbyggeri, der samler hovedparten af de funktioner, der i dag er spredt ud over forskellige lokaliteter i Aalborg. I foråret erhvervede Nyt Aalborg Universitetshospital, som det første hospitalsprojekt i Danmark, deres eget OpenBIM Studio. Projektorganisationen benytter virtuelle prototyper i skala 1:1 til at teste, afprøve, analysere og kvalitetssikre byggeriet.


LÆS: NAU OPITIMERER MED VR


Disruption resulterer i en mere effektiv byggebranche
VR er, som sagt, i rivende udvikling. Aktuelt lancerer vi vores VR Cloud-løsning med tilhørende Co-creation modul. Systemet understøtter multi-user funktionalitet, hvilket betyder at man som bygherre eller rådgiver kan afholde sessioner i skala 1:1 på tværs af lokaliteter og mellem forskellige VR platforme.

Eksempelvis kan rådgivere køre brugerinddragelsesprocesser i real-time på tværs af kloden (se illustration med eksempel fra Danmark) med bygherre eller andre medvirkende på projektet. Med VR Cloud åbnes muligheden at planlægge og gennemføre langt flere iterationer for projektet, da der via cloud-løsningen er mulighed at tilgå projektet med HMD (Head Mounted Displays, f.eks. Oculus Rift), Mobil VR via app i smartphone (iOS og Android) og lavpris VR-briller eller OpenBIM Studio. Faciliteringen forgår via app på tablet (iOS og Android) eller fra Windows-baseret touch computer (se illustration)

BIM og Virtual Reality er den forandring, der kommer til at effektivisere hele byggebranchen i en grad ingen kan forestille sig, og vi glæder os til snarest at løfte sløret for mere af vores VR-planer for det kommende år.

2-4

Følg os her på bloggen eller via vores BIM Equity Nyhedsbrev.

Sidste ord går til Patrick Macleamy, grundlægger af buildingSMART, der på Nordic BIM Academy udtalte at vi skal forandre byggeindustrien: Disrupt eller dø!


LÆS: PATRICK MacLEAMY PÅ NORDIC BIM ACADEMY 

 

 • The Future of Conceptual Structural Design

  I bogen “Conceptual Structural Design”, skrevet af Olga Popovic Larsen fra Kunstakademiets Arkitektskole i København, sættes der fokus på samarbejdet mellem fagrådgiverne i de tidlige projektfaser: “Bridging the gap between architects and engineers”. Hér er BIM en oplagt mulighed for at tænke konstruktionerne ind fra starten. BIM-programmerne har jo i forvejen bygningsdele som vægge, dæk,… Se indlæg

 • Holistisk arkitektur kræver overblik

  BESSARDs’ Studio gør en dyd ud af at være en mindre tegnestue, da det giver mulighed for at styre hele den arkitektoniske proces. BIM skaber et afgørende overblik på den holistisk orienterede tegnestue. “Digitale værktøjer genskaber arkitektens glæde til faget, når man i højere grad ser sine bygninger blive opført.” Så præcist sammenkæder Charles Bessard… Se indlæg

 • VIRTUAL REALITY OG BYUDVIKLING

  Seneste udgave af Fagbladet Teknik & Miljø bringer en artikel om VR og byudvikling. Muligheden for at gengive fremtidens bolig- eller byområder virtuelt – længe inden de er færdige – får stor betydning for måden vi arbejder med byudvikling på. VR giver nye muligheder for byudvikling Hidtidig har byggeriets parter primært anvendt VR-løsninger på byggeprojekter. Men… Se indlæg

 • Brugerinddragelse på Panum

  Over de seneste måneder har Københavns Universitet – Panum kørt brugerinddragelse i OpenBIM Studio med stor succes! Det er renoveringen af laboratorier i det eksisterende Panum, der benytter BIM Equitys 3D-biograf, OpenBIM Studio, til at gennemgå projekteringen med brugerne, mens de går gennem 3D-modeleln af deres nye laboratorier i 1:1. Det er i denne process,… Se indlæg

 • BIMcloud-teknik…

  BIMcloud er den server-løsning, som gør det muligt at samarbejde “live” mellem flere ARCHICAD- og BIMx-brugere på samme projekt, uanset om de er i samme virksomhed, på samme netværk, har fiber-opkobling eller forbinder over en mobiltelefon på byggepladsen. BIMcloud er en “private cloud”, så der er 100% styr på hvor ens data ligger og hvem… Se indlæg

Kommentér

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *