dRofus – integreret med Revit og ARCHICAD

dRofus er et værktøj, der forbinder bygherres behov fra de allerførste faser – prejekt – med rådgivernes process, og i stigende grad bliver dRofus brugt hos entreprenører og driftsherrer.

Workflowet med dRofus kan starte hos bygherre, som designer sit bygge-program ved at sætte arealkrav på funktioner og dermed rum. Disse rum kan importeres af arkitekten til brug for volumen-afprøvning og de første rummelige skitser. Arkitektens bygningsdesign vil ændre nogle rumkrav, og når arkitekten opdaterer rum-programmet i dRofus, kan bygherre løbende holde styr på projektet og godkende ændringerne.

Bygherre kan hele tiden checke, at bygningens design ligger indenfor rum-programmets krav og f.eks. følge med i brutto/netto-faktoren. dRofus laver automatisk en log-fil med alle ændringer til projektet, hvilket er vigtig dokumentation for bygherre.

I takt med arkitekten skitsering kan bygherre stille mere udførlige krav til rum og funktioner. Det kan f.eks. være antal personer i hvert rum, antal arbejdsstationer, mængden af løst og fast inventar, samt krav til ventilation og VVS. Når installationsingeniøren overtager projektet, er det altså tydeligt, hvilke installationer, der skal være i hvert rum og alle armaturer og aggregater synkroniseres med databasen i dRofus.

Det betyder, at dRofus bliver et logisk sted at trække informationer til brug for tilbudsgivning, men også hvor entreprenøren kan aflevere en præcis liste over alle bygningens tekniske installationer, løst og fast inventar. Med alle den data ét sted, er dRofus et oplagt sted, at driften kan finde informationer om bygningen de vedligeholder. Opdaterer servicemedarbejderne løbende informationerne i dRofus vil driftsdatabasen være brugbar i mange år frem.

Dette er årsagen til, at dRofus er brugt på alle større byggerier i Danmark, som f.eks. sygehuse og laboratorier, samt i stigende grad offentlige bygninger som f.eks. rådhuse, skoler og børnehaver. Større professionelle bygherrer – f.eks. nordiske lufthavne – har også fået øjnene op for dRofus, som skaber værdi for bygherre gennem hele processen fra skitse til drift.

dRofus er netop lanceret i version 2.1. Den største nyhed er, at plugins til de nye versioner af både Revit 2019 og ARCHICAD 22, hvor man til ARCHICAD nu også understøtter synkronisering af data fra Hotlinked Modules og til Revit introducerer automatisk synkronisering. Udover plugins til Revit og ARCHICAD, er det også muligt at importere og eksportere IFC, da OpenBIM er et ufravigeligt krav på store, komplekse projekter og fra offentlige bygherrer. Et ofte overset fil-format i BIM-sammenhænge er Excel, som dRofus selvfølgelig også håndterer med ynde.

Som del af Nemetschek-familien, har dRofus også fået nyt grafisk design på hele brugerfladen, ligesom Solibri Model Checker, Bluebeam og ARCHICAD har fået i løbet af de seneste år. Men i modsætning til sine søster-programmer til Mac og Windows er dRofus et web-baseret program, som lever i browseren.

Hidtil har dRofus været tiltænkt bygherrer, og derfor har prissætningen være baseret på projektets størrelse. Når alle data til driften ligger i dRofus, vil databasen fortsat give stor værdi efter byggeriets ibrugtagning, hvorfor prisen falder til en brøkdel og ligesom antallet af brugere. Med et større fokus på direkte, 2-vejs synkronisering med rådgivernes BIM-værktøjer, sigter dRofus i fremtiden på at blive arkitektens og ingeniørens data-bank, hvor alle relevante informationer om alle igangværende projekter findes på ét sted. Det afføder en helt ny prissætning efter virksomhedernes antal af medarbejdere, hvilket medfører at alle tegnestuens medarbejdere altid har adgang til dRofus på alle projekter.

Se interview fra BIMcommunity med Rolf Jerving, CEO i dRofus, hvor han fortæller om den nye retning virksomheden har taget med dRofus:

dRofus er et stærkt bud på, hvordan man kan få mere ud af at dyrke I’et i BIM – altså informationerne. Med større viden og mere transparens i projektforløbet vil bygningernes kvalitet øges, mens risikoen for budgetoverskridelser og forsinkelser mindskes. – Endelig får bygherre altså et værktøj, til at opnå de fordele, som BIM har lovet lige fra begyndelsen!

 • BIMeye styrer informationerne i BIM…

  En af de store tendenser for BIM er, at man i stadig højere grad fokuserer på informationer og data. 3D-modellen og tegninger er stadig en stor del af BIM, men værdien af data er større end de fleste indser, især jo længere ind i byggeprocessen man kommer. En anden tendens er små web-databaser overtager arbejdsgange,… Se indlæg

 • IFC-guide til Revit og ARCHICAD

  IFC-formatet er lavet af organisationen buildingSMART (som i Danmark er slået sammen med organisationen MOLIO) og er et åbent fil-format, som man kan eksportere sit BIM-projekt i. Når man gemmer projektet som IFC, kan det åbnes i stort set alle andre BIM-programmer, og IFC-formatet er derfor optimalt til at udveksle BIM mellem rådgivere, samt til… Se indlæg

 • BIM – Geometri eller data

  BIM betyder ”Bygnings Informations Modeller”, hvilket jeg forstår som 3D-modeller beriget med informationer. Nogle benytter i stedet oversættelsen ”Bygnings Informations Modellering”, hvilket understreger, at værdien ligger i processen og ikke i selve output. Måske bør ordet ”Bygning” endda erstattes med ”Bygge”, så man i større omfang også inddrager landskab, anlæg, infrastruktur og (by-)planlægning. Når man starter… Se indlæg

 • ARCHICAD 23 på vej…

  Denne tid af året er tiden hvor sløret løftes for hvad fremtiden bringer på helt kort sigt i forhold til GRAPHISOFT og deres produkter. I år fremviser GRAPHISOFT at ARCHICAD stadig har fokus på at kunne modellere uden begrænsninger i 3D, og samtidig ændre og detaljere modellen, mens tegningsmaterialet opbygges og informationer og mængder udtrækkes…. Se indlæg

 • Arbejde med opmåling og pointclouds…

  BIM Equity og LE34 har sammen leveret registrering, opmåling og 3D-modellering af BIM-projektet til renoveringen af Lindegaarden – en firelænget, stråtækt bindingsværksgård fra 1789. Gården renoveres for tiden af arkitekt Stein Hagen for Bondebylauget i Kongens Lyngby nord for København. Læs mere om projektet hér >> LE34 har kombineret traditionelle terrestriske laser-skannere, med håndholdte scannere, der benytter… Se indlæg

Kommentér

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *