Points4BIMm

LEASE OR BUY? READ MORE

POINTS4BIMm

Det bedste fra begge verdener

De seneste år, er laserscanninger – de såkalte “pointclouds” eller “punktskyer” – vundet indpas i byggebranchen. Fordelen er, at man nemt og hurtigt får et væld af præcise målepunkter, som kan benyttes til den videre modellering i BIM.

En poincloud-fil kan ofte bestå af mange millioner af punkter, hvilket kan være meget omstændigt at “jonglere” rundt med i et BIM-projekt, hvor der i forvejen er megen information. Points4BIMm løser dette problem, ved at holde pointcloud-filerne ude af BIM-projektet, og alene benytte den til at udvælge de få punkter, der giver mening for modelleing i BIM. – Det betyder, at man benytter pointcloud-filen på samme måde som en Flexijet4BIMm benyttes på stedet!

Points4BIMm er altsåå alene et plugin til ARCHICAD, der importerer pointcloud-scanninger, og gør dem tilgængelige fra BIM-programmet. Points4BIMm kan modtage alle de gængse fil-formater for pointclouds og man hopper mellem målingerne uden de tynger BIM-projektet.

Fordelen ved Points4BIMm set i forhold til Flexijet4BIMm er, at har man i forvejen 3D-scanning af bygningen behøver man ikke at tage ud på stedet igen. En pointcloud-scanning kan foretages væsentligt hurtigere på stedet, da man laver hele modelleringsarbejdet hjemme på kontoret, så ønsker man ikke at være længe på stedet er dette en god løsning, f.eks. hvis man ønsker at modelleringen foregår i udlandet. En sidste fordel er, at man senere i projektforløbet kan gå tilbage til scanningen, hvis man får behov for at modellere bygningsdele, man i første omgang fravalgte. Hér skal man med Flexijet4BIMm ud på stedet igen. Modsat kan der være dele af bygningen, der ikke er med på scanningen, da det måske er i “skygge” bag andre elementer, hvilket hurtigt opdages med Flexijet4BIMm, men med en pointcloud-scanning skal man måske ud og efterregistrere på stedet.

Video Tutorial:

POINTS4BIMm

BIM er den røde tråd, der samler 2D og 3D, men som også bliver rygraden i vidensdelen gennem hele byggeprojektet. For denne vision lykkedes, må BIM ikke blive en teknisk disciplin for projektering, men skal i ligeså høj grad være en kreativ process for arkitekter og designere. Med ARCHICAD i hovedrollen, har vi lavet 5 små film om BIM for skitsering.

KONTAKT OS

Hvis du vil vide mere om Points4BIMm