Prototyping

Visuel kommunikation til byggebranchen

Oplev din virtuelle prototype i fuld skala

LEASE OR BUY? READ MORE

PROTOTYPING

Den udvikling der er sket indenfor 3D/BIM i byggebranchen er gået hånd i hånd med spilleindustrien, hvor man nu mødes ved at 3D/BIM-filer kan benyttes på spil-baserede platform. Dette i combination med 3D-enheder som OpenBIM Studio og 3D-briller, gør det muligt at skabe skala 1:1 visninger genereret fra 3D/BIM-projektet. Resultatet heraf er virtuelle prototyper i skala 1:1.

Det er detaljeringsgraden af 3D/BIM projektet der afgør niveauet for den virtuelle prototype i skala 1:1 visningen. For at opnå fuld effekt af fuld-skala i projektet, er det derfor vigtigt at benytte sig af 3D/BIM så tidligt som muligt i projektfasen.

Benyttelse af skala 1:1 går derfor parallelt med BIM-processen og skaber værdi gennem hele projektet. Vel at mærke, i delprocesser hvor BIM på nuværende tidspunkt ikke tilfører værdi til design, udførsel, ibrugtagning og drift af bygningen.

OpenBIM Studio 01 LIlle

Den optimale oplevelse til at opløfte dine projekter. Læs om OpenBIM Studio hér >>

OpenBIM Studio 05 Lille

Et lidt mindre OpenBIM Studio, der let kan afmonteres og flyttes til en ny lokation. Læs mere om OpenBIM Cube hér >>

Navitas bim equity

Kom på besøg hos Navitas og oplev OpenBIM Studio. Kontakt os få tidsbestilling