Bygherre

Bygherre

Bygherrer har en naturlig interesse i at sikre omkostninger og kvalitet går hånd i hånd, da det i sidste ende der dem, der betaler regningen. Uanset om du er en privat eller offentlig bygherre er BIM lig merværdi. I kraft af de indbyggede kvalitetssikrings- og koordineringsredskaber resulterer BIM i bedre processer, økonomi – og i sidste ende – bedre projekter. Erfaringer viser, at det ikke er nok at stille krav til digitale afleveringer gennem alle faser, men for at sikre projektet holder tidsplan og pris, må man selv eller en uvildig part styre en proces, hvor rådgivernes BIM-modeller og entreprenørens FM-materiale, løbende

kvalitetssikres fra rådgivernes første faseskift og under hele projekteringen og udførelsen. Der er ingen smutveje for bygherren, men der er garanti for færre fejl og de dermed efterfølgende tvister, som ikke kun er ressourcekrævende, men som forringer bygningerne i hele deres brugstid.

BIM Equity hjælper bygherrer til at få styr på deres projekter – fra første ideudkast over projekterings og realiseringsfaserne til ibrugtagning samt drift og vedligehold.

Bram 02

Den del af BIM, som handler om at sikre kvaliteten af rådgivernes materiale har Bram Andersen helt styr på. Han er ekspert i koordinering og “automatiseret” kvalitetssikring, herunder kollisionskontrol af fag-modeller.

Kontaktoplysninger >>

OpenBIM Studio 01

OpenBIM Studio er en 3D-biograf, hvor man kan udforske BIM-projektet i 1:1. Først når man går rundt i bygningen i fuld skala finder man de kritiske fejl, og med OpenBIM Studio sker det før bygningen er opført!

Læs mere om OpenBIM Studio hér >>

FM 03

Det er ikke urimeligt at forvente en 20% besparelse på driften ved fuld implementering af et BIM-baseret FM-system. – Men det kræver også, at man er parat til at omstrukturere sin organisation!

Læs om BIM-baseret drift hér >>