Driftsherre

Driftsherre & Facility Manager

90% af en bygnings totaløkonomi relaterer sig til drift og vedligehold – så selv en mikroskopisk procentvis besparelse i driftsbudgettet repræsenterer et stort beløb i kroner og ører. BIM-baseret Facility Management giver mulighed for at styre drifts- og vedligeholdsopgaver via et system, der prioriterer planlagt vedligehold og giver plads til at uddelegere akut opståede opgaver. I takt med at FM-systemets data præciseres, bliver det tydeligt hvor organisationens struktur kan optimeres, så man ud over besparelser opnår bedre vedligeholdte bygninger,

mere tilfredse brugere og servicemedarbejdere, som får lov til at bruge deres fagkompetencer, frem for at være ”altmuligmænd”.

Hos BIM Equity hjælper vi driftsherrer til at opnå op til 20% besparelser på det årlige driftsbudget. De frigivne midler kan i stedet for bruges til at løfte bygningernes standard, mens både brugere og medarbejdere slipper for de mange utilfredsstillende oplevelser, der opstår når et givent budget ikke tillader et tilfredsstillende vedligeholdelsesniveau.

Nis 02

Nis Boile Christensen er ansvarlig for BIM-baseret drift og vedligehold, samt opmåling. Nis ved alt om hvordan man høster “de lavest hængende frugter” for facility management.

Kontaktoplysninger >>

General 03

Servicemedarbejdere sidder ikke bag et skrivebord hele dagen. BIMx Pro gør det muligt at få tegninger, 3D-model og egenskabsdata med sig på en mobiltelefon eller tablet.

Læs mere om BIMx >>

FM 03

Datatilgængelighed, vailiditet og proces. Læs det omfattende blogindlæg omkring hvordan et BIM-baseret FM-system skaber værdi.

Læs om BIM-baseret drift >>