Entreprenør

Entreprenør

Entreprenørernes forhold til BIM er unikt i forhold til rådgiverne, idet de ikke selv skal skabe modellerne, men i første omgang alene sikre sig at de er korrekte. Dernæst skal de benytte de indlejrede datainformationer til at beregne pris, planlægge tid styre byggepladsen. Det giver dog mening at modellere en entreprenør-model, som er modelleret som byggeriet udføres og hvor byggepladsens midlertidige byggeri indgår. Hvis rådgiverne ikke kan levere et præcist grundlag for koordinering, kvalitetssikring, kalkulation og planlægning, er udgiften ved at lave BIM på baggrund af 2D-tegninger 5-10% af den besparelse,

som BIM garanterer entreprenøren. Besparelsen kommer gennem et dybt kendskab til byggeriet før det bygges, da dette overblik er nøglen til at eliminere risikoen.

Hos BIM Equity hjælper vi entreprenører til aktivt at bruge BIM. Forskning og erfaringer viser, at besparelsen for entreprenøren er ca. 10% af anlægsomkostningerne, der faktisk udgør 10 gange rådgivernes honorar og kun 9% af bygningens totaløkonomi. Det er mange tal, men tal som entydigt peger på, at den største og letteste gevinst ligger i at benytte BIM som grundlag for entreprenørens arbejde.

Bram 02

Bram er teknisk ekspert bl.a. i ydelser målrettet til entreprenøren. Mængder og styklister fra BIM, regel-baseret kvalitetssikring (herunder kollisionskontrol), validering af modeller og data, kalkulation i Sigma og meget mere.

Kontaktoplysninger >>

General 01

I samarbejde med Nohr-CON tilbyder BIM Equity to brede BIM-uddannelser, der fokuserer på at skabe et fuldt BIM-workflow fra første skitse til drift/vedligehold.

Læs mere om BIM-uddannelser >>

Solibri Mini 01

Vil man af med fejl rådgivernes materiale er den bedste metode at koordinere og kvalitetssikre fag-modellerne med Solibri Model Checker.

Læs om Solibri Model Checker hér >>