I en virtuel fremtid…

Hos BIM Equity har vi i de sidste år beskæftiget os indgående med Virtual Reality og lignende teknologier. Med udgangspunkt i processer for brugerinddragelse, test og analyse samt ibrugtagning,  udvikler vi Cloud-baseret software, der understøtter Virtual Reality  og med indbygget funktion for samarbejde i realtid.  Det er nu muligt at designe rum med sin finger på en berøringsfølsom skærm, og som med det samme kan afprøves i en kunstig virkelighed, hvor f.eks. fremtidige brugere kan opholde sig inde i 3D-modellen, mens den skabes! – Nej, det er ikke længere fremtid…

co-creation

Vi oplever dog ofte at teknologien kan være svær at forstå for almindelige mennesker. Det resulterer af og til i, at man tager alt der hedder noget med Virtual Reality for gode varer, udfra en ”Det må jo være dér, fremtiden er”-tankegang. Denne manglende forståelse medfører en fare for, at virksomheder investerer i ”state of the art technology”, der ikke tilfører deres arbejde og projekter nogen reel værdi. Med dette blogindlæg forsøger vi at skabe en forståelse af forskellen på nogle af de nye teknologier og tendenser, der tales meget om ved at stille skarpt på, hvor der reelt skabes værdi og hvor det mest er ”buzzwords”.

VIRTUELLE PROTOTYPER

De fleste produkter, som f.eks. biler, telefoner, sko og meget andet designes ved brug af 100-vis af prototyper, hvor man kan teste produktet i fuld skala (1:1). Det kan være et 3D-print eller en pap-model, og andre gange er det et test-produkt med fuld funktionalitet. I byggebranchen kan man ikke bygge 2-3 prototyper i fuld skala, men man bygger nogle gange ”mock-ups” af et lille udsnit af facaden eller indretningen i fuld skala og de rigtige materialer. Mock-ups er dog dyre og giver kun et lille indblik i den fremtidige bygning.

Med BIM (Bygnings Informations Modeller) designes bygningen simultant i 2D-tegninger og 3D-model. Det giver et langt bedre indblik i løsningen for professionelle rådgivere og for bygherre og brugere, som ofte ikke kan læse tegninger, men får større værdi ved f.eks. at gå rundt i en 3D-model på en iPad.

Med BIM er tegninger og model opbygget af 3D-objekter, som er opdelt efter de bygningsdele de repræsenterer, som f.eks. vægge, dæk, tage, vinduer, døre, trapper, m.v. Dette giver en form for intelligens, hvor softwaren forstår bygningen som en bygning og derfor kan simulere energiforbrug, lysindfald, skyggediagrammer, turbulens (vindforhold) og meget andet. Man kan også benytte BIM til at kvalitetssikre projektet før udførelsen ved kollisionskontrol, hvor man finder projekteringsfejl, sikrer at der overensstemmelse med rumprogrammet og meget andet. Her er BIM en kunstig (virtuel) prototype af byggeriet, som sikrer bygherre og brugere det projekt de ønsker og at det praktisk talt kan bygges uden fejl på byggepladsen.

VIRTUAL REALITY

Når man benytter 3D-modeller til at give oplevelsen af at man opholder sig inde i modellen, kaldes det Virtual Reality – en kunstig virkelighed. Benytter man 3D-modellen som virtuel prototype, giver det mening, ikke bare at gå rundt i modellen på en computerskærm eller en iPad, men at ”tage projektet på”, så oplevelsen af modellen udelukker de virkelige omgivelser.

Virtual Reality ses oftest som en 3D-brille, der adskiller billedet for hvert øje for at give en dybde-effekt, som man også kender fra spillefilm i 3D. Dette kan gøres med helt simple og billige løsninger, hvor man lægger en smartphone i en brille, da telefonens bevægelsesfølere og store skærm udgør al teknikken. Brillen tilføjer i dette tilfælde kun afstand mellem øjnene og telefonen, samt et par linser, der gør oplevelsen bedre. Bevæger man hovedet rundt, styres billedet automatisk, så man oplever af at være tilstede i modellen. De billigste versioner af dette er Google Cardboard, som koster det samme som en vaffelis i kiosken. Dyrere versioner kan fastgøres til ens hoved, så man med hænderne kan styre sin vej gennem modellen med en fjernbetjening.

Benytter man BIM som design-metode, har man allerede en 3D-model til rådighed. Med software som f.eks. BIMx, kan man med et enkelt klik overføre modellen til en smartphone, som kan kobles med Google Cardboard. Det er nemt, næsten gratis og bringer en stor værdi til uprofessionelle bygherrer, især på mindre projekter.

DSC00113

Der er stor forskel på oplevelsen i forskellige VR-briller, alt efter om det er en Google Cardboard eller en dyrere brille til smartphones. Men forskellen bliver endnu større, hvis man hopper på VR-briller, som kobles direkte til en stærk computer. Systemer som f.eks. Oculus Rift eller HTC Vive, har fået stor opmærksomhed især i forbindelse med computerspil-industrien. Disse briller giver en meget flottere oplevelse, med en langt mindre forsinkelse, hvilket gør oplevelsen af ”virkelighed” bedre. Det betyder mere end man tror. Samtidig kan computeren også kobles til bevægelses-følere, som kan se hvad man laver og tilrette perspektivet i forhold til om man sidder på hug eller hopper. Eller om man er høj, lav eller sidder i rullestol, hvilket giver god mening i forhold til at teste en virtuel prototype af et fremtidigt byggeri. De sidstnævnte systemer koster omkring kr. 10.000, og så kommer computeren oven i.

oculus-rift-and-touch-1400

Ulempen ved VR-briller er, at man er alene om oplevelsen. Man kan godt forbinde flere brugere samtidig, som i 3D-modellen repræsenteres af en ”avatar”, en kunstig person, som også ser kunstig ud. Det kan derfor hurtigt opleves mere kunstigt end virkeligt, selv om teknologien er yderst avanceret. Det ER bare svært at gengive mennesker naturligt i 3D.

VR BIOGRAFER GØR DET MULIGT AT DELE VR-OPLEVELSER

For at flere kan opleve VR sammen, er et VR-rum, som gengiver 3D-modellen på rummets indre overflader en oplagt mulighed. Dette kaldes en CAVE. I en CAVE har man 3D-briller på ligesom i biografen og en bevægelsesføler sørger for at tilrette perspektivet efter den forreste brugers placering . Det giver den forreste person en helt optimal oplevelse, men gør det faktisk muligt for alle andre i rummet at have en næsten ligeså god oplevelse. Hos BIM Equity har vi rigtig mange erfaringer med VR-rum, som vi ser som den optimale brug af Virtual Reality til brug for co-creation, brugerinddragelse, ”wayfinding”, ibrugtagelse og mange andre afprøvninger af byggeprojekter i en fase af byggeriet, hvor man stadig kan tilpasse og rette projektet uden de store økonomiske følger.

Den fulde værdi med virtuelle prototyper i byggeriet opstår ved at projektet-teamet har mulighed at arbejde med projektet i plenum og på tværs af alle involverede parter, hvilket VR Studio muliggør. Værdiskabelsen i processen er som størst i projektets indledende faser, hvor der løbende er kommunikation mellem bygherre, rådgivere, myndigheder, drift og brugere. Her er det yders vigtigt at alle har den samme forståelse for de løsninger der udarbejdes. Her er en CAVE det VR værktøj, der skaber størst værdi.

Den vigtigste faktor for at alle parter på et projekt kan deltage og drage nytte af processen med skala 1:1 virtuelle prototyper, er at alle kan være med- uanset erhvervsbaggrund, erfaring og geografisk placering på tidspunktet for projektmødet. Med VR Cloud er der mulighed at være med i projektarbejdet fra HMD, Mobil VR eller i VR Studio, alle i real-time. Dette modsat de mange, der får stukket en VR-brille i hånden og prøver VR. Hér bliver oplevelsen ofte mere en test af VR, end en test af projektet og en oplevelse af bygningen, da teknologen kommer til at skygge for essensen.

AUGMENTED REALITY

Hvor Virtual Reality er gennemprøvet teknologi, der hver dag skaber stor værdi på byggeprojekter i hele verden, er Augmented Reality stadig i sin vorden. Begrebet dækker over, at man ser virkelighedens omgivelser, men lægger en digital model ind, oveni de virkelige omgivelser. Det er altså en blanding af virkelighed og 3D-model. Et godt eksempel på dette er Pokémon spillet som var en landeplage sidste år. Hér kunne man gennem kameraet på sin mobiltelefon eller tablet se små dyr i den virkelige verden, som skulle fanges for at man fik sin belønning.

Penang, Malaysia - August 13, 2016 : Close of a man holding a smartphone with his left hand playing Pokemon Go game on the stair. On the screen of the smartphone is a Pokemon character called "Sandschrew".Der er i dag eksempler på mange løsninger til byggebranchen, hvor man gennem kameraet på sin telefon eller tablet f.eks. kan få en miniaturemodel af en lejlighed til at stå oven på sin Berlingske Søndag og drejer man avisen, drejer 3D-modellen samtidig. Dette er et godt eksempel på, at man bruger avanceret teknologi uden at skabe merværdi – udover at levere en ”gimmic”. Vil man gerne vise interesserede købere 3D-modellen af en lejlighed, er en almindelig 3D-viewer til smartphone og tablet langt lettere at manøvrere og giver et bedre fremstilling af modellen, da man slipper for at se spisebord og avis omkring modellen.

Et andet eksempel er, at man viser bygningen som 3D-model, men indsat på byggegrunden, gennem kameraet på en telefon. Det vil sige, man kan gå rundt på sin byggegrund og se det fremtidige byggeri gennem skærmen på sin telefon. Smart, hvis det ikke havde været for, at der ofte ligger eksisterende bygninger på grunden, kan være terræn i eksisterende højder, eksisterende beplantning og meget andet, som gør det umuligt at få en overbevisende oplevelse af fremtidige forhold, da alt dette fjernes, rykkes eller udbedres for at give plads til byggeprojektet.

Vores erfaring er, at Augmented Reality ikke egner sig til at kigge på fremtidig byggeri – her er det Virtual Reality man skal have fat i!

Men hvor giver Augmented Reality så mening for byggebranchen? En oplagt mulighed er for drift/vedligehold, hvor man med en gundigt detaljeret 3D-model, f.eks. vil kunne vise skjulte installationer eller farvekode rør efter f.eks. fremløb eller tilbageløb. Men dette kræver ikke blot en yderst detaljeret model, men også et indendørs positioneringssystem, som er mere præcist en GPS, der i øvrigt også kun fungerer udendørs.

Der er eksempler på Augmented Reality som designværktøj, hvor man gennem prototyper på særlige briller (f.eks. Microsoft Hololens) kan designe bygninger, som om 3D-modellen står på bordet i skala 1:100. Men dette er på ingen måde smartere end at benytte mus, tastatur og skærm som på en almindelig computer i dag. Der er dog eksempler fra bl.a. Trimble, hvor man svejser betonarmering efter 3D-modellen set gennem en AR-brille, så man slipper for at bruge tegninger. Hér er præcisionen ikke vigtig, så det er et rigtig godt eksempel. Det sammen med et eksempel fra NCC, hvor de laver tilsyn på byggepladsen med en AR-brille, og kan se BIM-projektet i 3D, og f.eks. let opdager fejl, hvor installationer er placeret forkert i forhold til rådgivernes projekterings-modeller. Men det skal nævnes, at det ikke er teknologi, som er tilgængelig i dag, men formentlig bliver det i fremtiden. Google var tidligt ude med en AR-brille, Google Glass, men som blev lanceret før brugerne var parate til at tage imod teknologien. Google trak efterfølgende produktet tilbage.

Stor værdi i BIM

Hvis man skal opsummere på ovenstående, er der en ufattelig stor værdi i at designe bygninger med BIM, som en virtuel prototype. Det er formentlig også derfor at staten stiller krav til dette på offentligt og almennyttigt byggeri. Kan modellen komme i hånden på brugerne på en telefon eller tablet, bliver den mere tilgængelig og skaber større værdi.

Benyttes Virtual Reality til at afprøve byggeprojekter fra de tidlige skitsefaser, gennem projekteringen og sammenmed rådgivere, entreprenør, bygherre og brugere bliver værdien af den virtuelle prototype langt større. Det kan gøres nemt og billigt, men investerer man i professionelle løsninger forsvinder teknologien til fordel for et større fokus på projektet, hvilket igen er værdiskabende. VR-briller giver en rigtig god oplevelse, men VR-rum giver mulighed for at projekt-teamet og brugere sammen kan benytte VR uden at det bliver for kunstigt og teknologien igen tager overhånd.

Augmented Reality har sin styrke ved produktion, tilsyn og drift og ikke i de tidlige faser under skitsering og projektering. Det er samtidig en teknologi, der efter alt at dømme får stor indflydelse på vores hverdag i fremtiden – men der er helt klart tale om en fremtid, der ikke ligger kun få år ude i fremtiden. Lige nu er Augmented Reality bedst til at fange Pokémon-dyr med sine børn.

Med en god forståelse af teknologien og grundlaget for at benytte den, sættes rådgivere, bygherrer  og brugere i stand til at fokusere på de løsninger, der understøtter ens behov. Man vil kunne investere i de metoder, som optimerer ens daglige udfordringer og ikke bare er sjove påfund, der signalerer, at ”vi er med på den nye teknologi”. Selv den mest avancerede teknologi erstatter ikke gammeldags snusfornuft.

 • BIM Workflow Guide

  BIM er rygraden i en god proces fra byggeriets første skitser til det færdige hus afleveres til brug og drift. Faktisk er dette ikke en lineær proces, men snarere cirkulær, hvor bygningen løbende omformes, transformeres og renoveres for igen at blive afleveret til brug og drift. – Uanset hvor man er i denne proces er… Se indlæg

 • Store ændringer i BIMx

  BIM er til for at blive delt! Fagrådgiverne deler filer mellem sig i IFC-format, som kan importeres til deres eget BIM-program. For at få BIM ud til entreprenører, bygherrer, kunder, håndværkere, brugere og mange andre, som ikke kan håndtere de store BIM-programmer, er BIMx den suverænt bedste løsning. BIMx er en intuitiv BIM-viewer, der viser… Se indlæg

 • Arkitekten visualiserer med Twinmotion

  Arkitekten Jens Peter Ramsager benytter Twinmotion til at visualisere sine projekter. Årsagen til valget er, at Twinmotion både giver et rigtig flot resultat, er lynende hurtigt og ikke koster det hvide ud af øjnene. Den seneste version, Twinmotino 2018, bygger på spil-motoren, Unreal, som giver endnu flottere billeder end den tidligere version, samtidig med den… Se indlæg

 • Hvorfor ARCHICAD?

  BIM Equity er tilhængere af OpenBIM. Vi er fortalere for, at man vælger det software som passer bedst til ens tegnestue, projekter, medarbejdere og ikke mindst pengepung. Der er stor forskel på, hvilket behov landskabsarkitekter, bygningsarkitekter, konstruktionsingeniører, installationsingeniører, entreprenører, bygherrer og driftsherrer har. Nogle har behov for ét program til mange faggrupper og andre kun… Se indlæg

 • The Future of Conceptual Structural Design

  I bogen “Conceptual Structural Design”, skrevet af Olga Popovic Larsen fra Kunstakademiets Arkitektskole i København, sættes der fokus på samarbejdet mellem fagrådgiverne i de tidlige projektfaser: “Bridging the gap between architects and engineers”. Hér er BIM en oplagt mulighed for at tænke konstruktionerne ind fra starten. BIM-programmerne har jo i forvejen bygningsdele som vægge, dæk,… Se indlæg

Kommentér

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *