Landskabsarkitekt

Landskabsarkitekt

I takt med at bygge-, byrums- og landskabsprojekter bliver mere komplicerede, opstår der øgede krav til videndeling og koordinering på tværs af faggrupper. Her er de indbyggede koordinerings-, skitserings- og projekteringsredskaber i BIM en uundværlig hjælp også for landskabsarkitekter. På det strategiske niveau udvider BIM forretningsgrundlaget og gør det muligt for landskabsarkitekter at udføre LAR- og jordberegninger, skygge- og vindanalyser. Derudover er der et potentiale i at automatisere mængdeberegninger samt indarbejde drift, pleje og vedligehold på et tidligt tidspunkt i processen.

På projekter hvor landskabsarkitekturen er en del af et større byggeprojekt, sikrer BIM, at landskabsarkitekternes arbejde fra starten bliver tænkt med ind i projektet.

En af de helt store gevinster ved at landskabsarkitekter designer og projekterer i BIM-programmer er, at landskabsudviklingen bliver en integreret del af den samlede udviklings- og realiseringsproces. Det fører naturligt til et tættere samarbejde mellem landskabsarkitekter og de øvrige aktører, så landskabsarkitekturen får den rolle, den vitterligt fortjener.

JFA01art tilpasset

På Flyvestation Værløse anvender JUUL | FROST Arkitekter BIM til både bygninger og landskaber. 360 graders integrationen af BIM medfører, at det interne samarbejde mellem bygnings- og landskabsarkitekter og de eksterne samarbejdspartnere styrkes.

Læs interview med JFA om hvordan BIM styrker samarbejdet her >>

RIBE

“Metoden skal kunne omfavnes af alle landskabsarkitekter – unge såvel som erfarne – for at sikre, at tegnestuens høje standarder for arkitektonisk kvalitet kan videreføres i fremtidens BIM-projekter.” Schønherr er i gang med en proces, hvor  traditionel projektering i stigende grad afløses af nye BIM-metoder.

Læs ”Om overfladen og det usynlige design” her >> 

land4-for-archicad-dependencies-between-spot-levels-shown-960x580-1

Med LAND4 til ARCHICAD er kotering, håndtering af XYZ-data og udvikling af terræn ikke længere en udfordring i BIM. Det af LAND Software udviklede add-on betyder, at ARCHICAD blevet et endnu mere attraktivt BIM-værktøj for landskabsarkitekter.

Bliv klogere på LAND4 her >> 

Video:

LAND4 add-on til ARCHICAD

LAND4 for ARCHICAD imødekommer landskabsarkitekternes arbejdsprocesser og gør det nemt og enkelt at arbejde med BIM.