Nyt Aalborg Universitetshospital optimerer løsninger for byggeri og drift med OpenBIM Studio

OpenBIM Studio 03Som det første supersygehusprojekt i Danmark anvender Nyt Aalborg Universitetshospital virtuelle prototyper til at teste, afprøve, analysere og kvalitetssikre byggeriet.

Nyt Aalborg Universitetshospital er Region Nordjyllands nye 170.000 m2 store hospitalsbyggeri, der samler hovedparten af de funktioner, der i dag er spredt ud over forskellige lokaliteter i Aalborg. Ambitionen er, at hospitalet skal være et af landets førende sygehuse, der markerer sig inden for forskning, uddannelse og udvikling og patientbehandling.

Som de øvrige igangværende sygehusbyggerier er Nyt Aalborg Universitetshospital et yderst kompliceret og ressourcekrævende projekt. Sygehusbyggerier skal honorere omfattende krav til logistik, funktionalitet og helende arkitektur, og det stiller store krav til informationsudveksling, koordinering og kvalitetssikring af rådgivergruppernes fagspecifikke input.

OpenBIM Studio – vidensdeling, kvalitetssikring og koordinering i 1:1
På byggerier af denne størrelse stiller det offentlige som bygherre en række IKT-krav (Informations- og kommunikationsteknologi), der medfører, at projekterne udvikles som BIM-projekter. Som det første hospitalsbyggeri i Danmark tager Nyt Aalborg Universitetshospital skridtet videre og anvender nu OpenBIM Studio for at optimere vidensdeling og kvalitetssikre byggeriet.

OpenBIM Studio er en 3D biograf, der med udgangspunkt i rådgivernes digitale modeller muliggør en lang række optimeringsprocesser. Virtual reality prototyper i fuld skala giver mulighed for co-creation, brugerinddragelse, kvalitetssikring, koordinering, kvalitetskontrol, wayfinding, ibrugtagning samt inddragelse af myndigheder og borgere.

BIM Equity forhandler OpenBIM Studio og administrerende direktør Jonas N. Salih glæder sig til at følge, hvordan Nyt Aalborg Universitetshospital optimerer deres kvalitetssikringsprocesser.

Danmark har en stærk tradition for at lave demokratisk og brugervenlig arkitektur, hvilket også afspejler sig i vores sundhedsbyggerier. Men inden man har en færdig bygning, stiller udviklingen og byggeriet af superhospitalerne store krav til vidensdeling, koordinering og kvalitetskontrol mellem de mange mange involverede parter. OpenBIM Studio er et redskab, der sætter mennesker i centrum og løfter vidensdelingen på sygehusbyggerier ved at få rådgivere, bygherrer og udførende til at kommunikere i et fælles sprog. Jeg glæder mig til at følge, hvordan OpenBIM Studio optimerer byggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital frem mod færdiggørelsen i 2020

Region Nordjylland er bygherre på Nyt Aalborg Universitetshospital, der forventes indviet i 2020.

Læs mere på om NAU på www.nau.rn.dk

Læs mere om OpenBIM Studio på www.openbimstudio.dk

  • dRofus – integreret med Revit og ARCHICAD

    dRofus er et værktøj, der forbinder bygherres behov fra de allerførste faser – prejekt – med rådgivernes process, og i stigende grad bliver dRofus brugt hos entreprenører og driftsherrer. Workflowet med dRofus kan starte hos bygherre, som designer sit bygge-program ved at sætte arealkrav på funktioner og dermed rum. Disse rum kan importeres af arkitekten… Se indlæg

  • 3D-visualiseringsmodel af Fase 2 af Akutsygehuset i Aabenraa

    BIM Equity har på baggrund af udbudsmaterialet for udbygningen af Akutsygehuset i Aabenraa modelleret en 3D-visualiserings- og tilsynsmodel af den nye sengebygning.  Visualiseringsmodellen skal blandt andet anvendes til brugerinddragelsesprocesser og giver de ansatte mulighed for at lære deres kommende arbejdsplads at kende og kvalificere projektet på et tidligt tidspunkt. Udbygningen af Akutsygehuset i Aabenraa er… Se indlæg

  • Disruption i byggebranchen – Virtual Prototyping

    Blogindlæg af Jonas N. Salih, CEO, BIM Equity Den teknologiske udvikling ændrer med hastige skridt, hvordan vi lever og arbejder. Det gælder i høj grad også i byggebranchen, hvor digitale teknologier disrupter, hvordan vi udvikler, designer, opfører, drifter og vedligeholder vores bygninger. Disruption er et begreb, der bliver talt rigtigt meget om lige nu. Som… Se indlæg

Kommentér

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *