Rådgivning

RÅDGIVNING

Vi ser projektet og ikke kun teknikken

Rådgivning handler ikke kun om viden og evnen til at videre give den. Det handler i høj grad om tillid til personerne bag og til den tilgang virksomheden har til emnet.

I byggebranchen har der altid været et stort behov for rådgivning, Hvor rådgiverne oftest er arkitekter og ingeniører, men dertil kommer bl.a. bygherrerådgivere og IKT-rådgivere. – De sidste er rådgivere for rådgiverne.

Med krav og ønsker om effektivisering ved hjælp af styrket IKT, VDC, BIM og CAD, men leverancer i 2D, 3D, 4D og 5D, der omhandler tegninger, modeller, kalkulation og planlægning, er der nok at tage stilling til.

Mange store spillere arbejder på at ensrette digitaliseringen og det digitale samarbejde, herunder BIPS, CUNECO og BuildingSMART, som skaber fælles formater som  IFC og CCS, der skaber struktur for udveksling af data.

BIM bliver på denne måde i mindre grad software til udarbejdelse af tegninger og 3D-modeller, og i højere grad en data-struktur for vidensdeling på tværs af fag og software. Det er det vi kalder OpenBIM, og det som er virkelig værdiskabende i byggeprocessen.

Kender man ikke til teknikken bag BIM og de andre IKT-værktøjer kan man let stå med “skægget i postkassen”, når projektet først er i gang, og der bliver uenighed om de aftalte leverancer. Det er set så mange gange, at de fleste i byggeriet har anderkendt, at der er brug for kyndig rådgivning, et klart aftalegrundlag og evt. en uvildig trediepart til at koordinere og kvalitetssikre gennem hele projektforløbet. Det lyder dyrt, men er en forsvindende del af prisen for de fejl og dårlig planlægning byggeriet i dag er plaget af.