IKT-bekendtgørelserne

IKT-BEKENDTGØRELSERNE

Offentligt krav til digitalt byggeri

Der har i Danmark været krav om brug af IT, BIM og fælles standarder for offentligt byggeri, bl.a. gennem Det Digitale Byggeri’s 5-10 bygherrekrav. Den 1. april 2013 trådte de nye IKT-bekendtgørelser i kraft, som nu vil have store konsekvenser for rigtig mange danske rådgivere, bygherrer og driftsherrer.

Læs bekendtgørelserne hér om offentligt og alment byggeri.

De nye bekendtgørelser rammer nu en større del af byggeriet, da alt offentligt og offentligt støttet byggeri og renovering med en samlet entreprisesum på over kr. 5 mio. (eks. moms) er omfattet, ligesom almentnyttigt byggeri og renovering med en samlet entreprisesum over kr. 20 mio. (eks. moms) og er underlagt de nye IKT-bekendtgørelser.

Der stilles stadig krav om projektweb, digitalt udbud, digital aflevering og digitale mangellister, men nu er der også nye krav til brugen af Bygnings Informations Modeller (BIM), der bl.a. omfatter:

  • Objekt-baserede modeller gennem hele byggesagen inkl. konkurrencer.
  • Objekterne skal klassificeres, navngives, kodes og identificeres efter bygherres ønsker.
  • Relevante drifts-data skal påføres objekterne.
  • Udveksling og aflevering af BIM og drifts-data skal altid være i IFC-format.

På trods af BIM har været et offentligt krav siden 2007 er der stadig mange rådgivere, der ikke har taget disse systemer til sig og stadig laver konkurrencer i “gammeldags” 3D-programmer (som f.eks. SketchUp og Rhino) og projektering i 2D-CAD (som f.eks. AutoCAD), hvilket betyder, at man ikke kan få gavn af alle de fordele og den sikerhed en BIM-baseret arbejdsmetode giver.

På samme måde er der stadig ikke mange byg- og driftsherrer, der baserer deres drift og vedligehold på de BIM-projekter, de med god ret kan forvente af deres rådgivere. Med et BIM-baseret drift/vedligehold-system, kan man importere drifts-data gennem BIM-modellen og på denne måde sikre en grafisk kontrol af oplysningerne, da man kan se hvilke objekter i modellen informationerne hører til.

For at drift/vedligehold-systemet kan arbejde med rådgivernes modeller uanset hvilken softvære de er udarbejdet i, er det uhyre vigtigt, at systemet har en stærk IFC-oversætter. Samtidig er det essentielt, at drift/vedligehold-systemet kan synkronisere med BIM-modellen, således at de ændringer man laver i driften automatisk “slår igennem” på BIM-projektet På denne måde er modellen altid opdateret og bør kunne eksporteres til rådgiverne, igen gennem IFC-filer, der kan åbnes i et hvert BIM-program.

Der er meget få BIM-baserede drift-systemer på markedet, der kan både importere og eksportere IFC-filer, som de nye IKT-bekendtgørelser lægger op til. BIM Equity er forhandler af ArchiFM, der netop arbejder med BIM-baseret drift og vedligehold på denne måde.
Du kan læse mere om ArchiFM hér >>

Når man taler om drift-systemer er de aldrig bedre end de informationer (eller modeller) der er lagt ind i databasen. Derfor lægger de nye IKT-bekendtgørelser vægt på, at bygherre skal stille krav til hvilke informationer der er brug for til driften og i hvilken struktur de skal afleveres. Disse krav inskriver man i noget der kaldes en IDM.

Det er ikke altid at drift/vedligehold-systemet skal opbygges på baggrund af nybyggeri, hvor man kan stille krav til de projekterende rådgivere. Den største del af nye drift-systemer skal benyttes på eksisterende bygninger, hvilket stiller store krav til effektiv digitalisering, som overholder samme krav som dokumentationen af nybyggeri. Hos BIM Equity kan vi levere drifts-modeller i BIM-format (f.eks. IFC) baseret på eksisterende 2D-tegninger (f.eks. indscannede håndtegninger eller 2D-CAD (DWG) eller baseret på en registrering og opmåling. Vi benytter lasermåling direkte til BIM via Flexijet 4 Architects, som sikrer en hurtig opmåling, der kan importeres direkte i alle BIM-kompatible systemer.

Læs mere om digitalisering som service hér >>

De nye IKT-bekendtgørelser er en gave for rådgivere, bygherre og driftsherre, hvis man ved hvordan man skal drage nytte af dem, frem for at se det som “endnu en bureaukratisering af byggeriet, der kun er fordyrende og ødelæggende for kreativiteten”. Derfor har BIM Equity specialiseret sig i at rådgive bygherre og driftsherre i de nye IKT-bekendtgørelser. I samarbejde med os lærer du hvordan de nye IKT-bekendtgørelser kan bruges til at gøre din virksomhed mere profitabel.

Thomas 02

Thomas Graabæk har mange års erfaring med Det Digitale Byggeri og IKT-bekendtgørelserne, og har bl.a. undervist i projektering i arkitektforeningen. Samarbejde og OpenBIM er en passion, som skinner igennem!

Kontaktoplysninger >>

Karl 02

Karl Abromeit er uddannet BIM-koordinator med mange års erfaringer fra store internationale projekter. IKT-bekendtgørelser og -aftaler er en kernekompetence.

Kontaktoplysninger >>

Nis 02

Nis Boile Christensen tænker – præcis som IKT-bekendtgørelserne – altid udfra hvordan man opnår de bedste forhold for Facility Management samt drift og vedligehold. Tag kontakt og få kompetent sparring.

Kontaktoplysninger >>

KONTAKT OS

Skriv til os, hvis du har spørgsmål eller ønsker hjælp til at møde IKT-krav på dit projekt