IKT-ledelse

IKT-LEDELSE

Vi sikrer dit projekt får gevinsten ved BIM

Ofte går gode BIM-intentioner fra alle parter fløjten, når andre problemer skal løses på projektet. Det gælder for rådgivere, entreprenør og bygherre, som alle er medskyldige, når de fælles mål ikke nås. – Det er jo ingen som er interesseret i at bygge en dårlig bygning eller at den forventede pris eller afleveringsdato ikke holder.

Det kræver fokus, at holde styr på at de tekniske arbejdsgange fungerer efter hensikten, så BIM er med til at spare tid, fjerne fejl, danne overblik over mængder, så man undgår irriterende konsekvenser af manglende IKT-ledelse, som f.eks. fejl på byggepladen og mangler i tilbudslister. Begge dele er noget som rådgiver teamet kan blive gjort til ansvar for efterfølgende!

Med god IKT-ledelse sikres, at aftalegrundlaget – herunder IKT/CAD/BIM-aftaler – sætter barren til et realistisk niveau, hvor alle projektets parter kan være med, samtidig med man høster fordelene ved bl.a. BIM uden værdiløst ekstraarbejde.

Dette kræver, at IKT-lederen har fokus på samarbejdsprocessor, som valideres med workshop fra starten, så parterne langsom bliver vandt til at udveksle, koordinere, kvalitetssikre og rette fejl fra samarbejdets start. Dette giver et gnidningsfrit samarbejde og væsentlig større værdi af kvalitetssikringen.

IKT-lederen er en ressource, der skal sikre bedst muligt samarbejde, men også en part, der har rapporteringspligt til bygherre, som jo skal sikre den nødvendige fremdrift i projektet. Det er altså en rolle der kræver diplomatiske evner!

IKT-lederen har et meget tæt samarbejde med projekteringsledelsen og vil i de sidste faser fokusere på at sikre et godt drift-materiale til bygherres/driftsherres FM-system.

BIM Equity bistår gerne som IKT-leder eller med hjælp til projektets IKT-ledelse. Det kan være med sparring omkring CAD/BIM-aftaler og – manualer, til workshops omkring samarbejde på tværs af faggrænser – måske på tværs af softwareplatforme. Vi er stærke i at gå efter bolden i form af de lavest hængende frugter for værdiskabelse på projektet og på at undgå ekstra arbejde for rådgiverne og ekstraarbejder hos entreprenøren.

Tag gerne fat i os, hvis du vil høre mere om god IKT-ledelse og hvordan BIM Equity kan være med til at sikre BIM bliver en samarbejdsplatform på dit projekt.

Thomas 02

Thomas Graabæk har mange års erfaring med IKT-ledelse og implementering af BIM. Det handler om, at sørge for at forudsætningerne er på plads fra starten for at resultatet bliver godt. Metoden er dialog, åbenhed og transparens, så BIM kommer til at give mening for alle parter.

Kontaktoplysninger >>

Bram 02

Bram Andersen har stor erfaring med koordinering og kvalitetssikring, samt udveksling af IFC, som jo er en del af nøglen til et godt projektmateriale. Den tekniske viden gør Bram til en stor ressource for IKT-lederen.

Kontaktoplysninger >>

Nis 02

Nis Boile Christensen tænker altid driftsdata, hvilket er hvor den største gevinst ved BIM og IKT-ledelse er. Det handler om, at bygherre meget tidligt i forløbet definerer sine succeskriterier for den efterfølgende drift.

Kontaktoplysninger >>