Pilotprojekter

PILOTPROJEKTER

Prøv metoden før du investerer...

Indrømmet: En tegnestues omstilling fra 2D til BIM eller udskiftningen af ét BIM værktøj med et andet kan virke som en omfattende opgave. Foretager man omstillingen i et hug, er der risiko for at man kommer ud for nogle udfordringer, samtidig med at klienten venter på sit projekt. Men hvordan undgår man at implementere BIM forkert? En mulighed er at lave et Pilotprojekt med BIM Equity. Et pilotprojekt fjerner en stor del af usikkerheden, når tegnestuen vælger at gå i en ny retning med hensyn til software.

Når man skifter til ny software, kræver det investeringer i licenser, uddannelse og konsulenthjælp. Distribu­tørerne lover, at det nye software kan det samme, som det eksisterende – og mere til. Typisk vælger en tegnestue udelukkende at investere i et antal software-licenser og uddanne en håndfuld nøglemed­arbejdere, og så kaster tegnestuen sig ud i at arbejde med de nye værktøjer.

Men det er nok kun på papiret, at dette bliver til en succes. Derfor foreslår vi en anden strategi, når man ønsker at implementere nye programmer og arbejdsmetoder på større tegnestuer. Vi kalder det “pilotprojek­ter”.

Pilotprojekter indebærer, at tegnestuen udvælger et projekt, der optimalt set står lige overfor at skulle gå ind projekteringsfasen. Det mest hensigtsmæssige er, at projektet ikke er for stort, men det må gerne være underlagt en stram tidsplan. Når projektet og projekterings-teamet er udvalgt, kan pilotprojektet starte. For at optimere overgangen til et nyt BIM-software, ser forløbet således ud.

Umiddelbart før projekteringsopstart kommer hele projekterings-teamet på et tre-dages kursus, som tegnestuen betaler.

Samtidig med kurset, udarbejder BIM Equity et projekt-specifikt “whitepaper”, som beskriver hvordan man bedst modellerer og strukturerer det aktuelle projekt i BIM. Dagen efter kurset afsluttes installerer BIM Equity softwaren på projekt-teamets arbejdsstationer, og BIM-server styrer samarbejdet fra serverummet.

Tegnestuen låner softwaren uden beregning i en forudbestemt periode på et par måneder, som giver god tid til at evaluere, om softwaren nu også holder de løfter der er givet og fungerer godt med tegnestuens ønsker og interne workflow.

Projekt-teamet starter selv projektet op (med whitepaper i hånden), og BIM Equity kommer ud på tegnestuen et par timer hver uge for at besvare diverse spørgsmål, der af erfaring for hurtigt hober sig op, hvis man ikke får hurtigt svar. Akutte spørgsmål besvares over telefon og e-mail, men det er rart at have en uformel dialog om “best practices” vist på det konkrete projekt.

Når test-perioden udløber kan tegnestuen vælge, om de vil købe licenser til projekterings-teamet og fortsætte ufortrødent, eller om de hellere vil have BIM Equity til at hjælpe med at overføre projektet til tegnestuens eksisterende software, som f.eks. Revit eller AutoCAD. Dette sker selvfølgelig uden beregning.

På denne måde investerer tegnestuen alene i uddannelsen af deres medarbejdere. Samtidig får tegnestuen et umådeligt godt grundlag at evaluere softwaren på med egne medarbejdere og eget projekt. Dette betyder, at tegnestuen får størst mulig genvist ud af deres investering. Fortryder tegnestuen undervejs, tager det ikke lang tid, at overføre projektet til de eksisterende programmer, og tegnestuen kommer hurtigt tilbage til deres forrige softwareplatform – uanset om er 2D CAD eller BIM. Pilotprojekt med indbygget “Exit-strategi”…

I pilotprojekterne er det den samlede pakke, som er afgørende: Kombinationen af rådgivning, software, uddannelse og support, gør at tegnestuen kommer sikkert ind i en ny arbejdsmetode, hurtigt gør sig nye erfaringer og med det samme danner nye vaner. Er forløbet og processen godt planlagt, bliver skiftet hurtigt og smertefrit.

Whitepapers

Som del af et pilotprojekt, udvikler BIM Equity et projektspecifikt “whitepaper”, som sikrer at brugerne kommer hurtigt i gang med ArchiCAD, selv om der ikke er nogen erfaring med programmet på tegnestuen. Download eksempler på whitepapers herunder…

CASE:

PILOTPROJEKT HOS BIG

Tegnestuen BIG – Bjarke Ingels Group i København omlagde deres BIM-strategi på baggrund af et pilotprojekt med BIM Equity. Ved at bruge 3 måneder på at teste et nyt workflow, kunne tegnestuen med BIM-manager Jakob Andreassen i spidsen starte en helt ny og mere kreativ tilgang til BIM, hvor bl.a. værktøjer som Rhino og Grashopper er en del af dagligdagen.

I videoen fortæller Jakob Andreassen omkring hvordan BIG tænker BIM…

KONTAKT OS

Skriv til os, hvis du gerne vil afprøve BIM i din virksomhed: