Renovering på Dagsordenen – Blogpost om BIM og renovering

RENOVERINGEN PÅ DAGOSRD

Thomas Graabæk har skrevet et blogindlæg om BIM-baseret renovering til #renoverdk (Renovering på dagsordenen), hvor han kridter banen op med

BIM har vist sit værd på forskellige byggeprojekter. Ærgerligt nok er renovering ét af de områder, hvor man oftest hører at lige hér, giver BIM ikke mening. Det er vi bestemt ikke helt enige i!

Derefter argumenterer han for, hvordan en af af hovedgevinsterne ved BIM er større overblik og transparens. Med BIM er det lettere at udveksle de enkelte rådgivers projekt-filer (fag-modeller) i det fælles IFC-format, som alle BIM-programmer kan importere og eksportere. Rådgiverne sparer i omegnen af 25 % af deres tid på projekteringen, da en rettelse i 3D-modellen automatisk ”slår igennem” på alle tegninger og mængder. Det er netop denne koordinering og kvalitetssikring af rådgivernes BIM-projekter, der medfører at man fjerner de fleste fejl på byggepladsen.

Størst gevinst ved BIM på renoveringsprojekter ved Drift og vedligehold
Graabæk fremhæver, at den største besparelse ved BIM på renoveringsprojekter opstår i dog i forbindelse med drift og vedligehold (Facility Management) i BIM-baserede FM-systemer. Første skridt i BIM-baseret renovering er grundlagsmateriale i BIM-format. Den bedste løsning er lave laser-opmåling direkte til BIM, hvor den bedste løsning er, at man benytter en mere simpel laser-måler, der kobles direkte til BIM-programmet og hermed registrerer de relevante bygningsdele og inventar.

BIM Equity vinder digitaliseringsopgave for Københavns Universitet 

I projekteringsfasen giver BIM fordele i kraft af et særligt renoverings-værktøj, der indikerer hvilke dele af modellen er eksisterende, skal nedrives eller er nyopbygning – en automatisering, der sparer arkitektrådgiverne for mange timer. Med andre ord: BIM giver (også) merværdi i renoveringsprojekter.

Læs hele blogindlægget BIM og Renovering – en værdiskabende kombination 

Om Renovering på Dagsordenen
Udviklingen inden for nybyggeriet er traditionelt løbet med det meste fokus – på trods af at omsætningen inden for renovering er mere end dobbelt så stor som for nybyggeriet. Derfor vil Bygherreforeningen sætte renovering på den politiske- og byggefaglige dagsorden med projektet Renovering på dagsordenen støttet af Grundejernes investeringsfond. Projektet er søsat, da Danmarks bygninger har hårdt brug for at blive renoveret og energioptimeret.

Læs mere på www.renoveringpådagsordenen.dk

 

 • Den Digitale Energifals…

  Egernsund Tegl laver smukke håndstrøgne teglsten til feinschmeckere. Ønsker man et fuldmuret hus, men som også opfylder moderne energikrav, som f.eks. Passivhus-standarden, nul-energihuse, BE20, DGBN, m.v., så kan man være nødsaget til at have meget tykke vægge, for at få plads til den nødvendige isolering. Problemet ligger ofte omkring væggenes åbninger ved døre og vinduer,… Se indlæg

 • BYGHERREPORTALEN SIKRER BYGHERRER BRUGBARE DRIFTSDATA

  Drift og vedligehold udgør langt hovedparten af udgifterne i løbet af en bygnings samlede levetid. Selv små optimeringstiltag medfører store ressourcemæssige og procesorienterede besparelser. Derfor lancerer fm3.dk og BIM Equity nu bygherreportalen, der sikrer danske bygherrer brugbare data til drift og vedligehold ved at hjælpe dem med at stille de rigtige IKT- og BIM-krav, når… Se indlæg

 • Campus Vejle optimerer drift og vedligehold

  Indførelsen af BIM-baseret Facility Management sparer ressourcer og optimerer drift og vedligehold på Campus Vejle. Med 2.300 elever og 300 ansatte er Campus Vejle en af landets største erhvervsskoler, der udbyder en bred vifte af ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser og kursusaktiviteter. Campus Service-enheden på Campus Vejle er blandt andet ansvarlig for, at bygningerne på campusområdet har den… Se indlæg

 • Young Architect

  Som nyuddannet arkitekt er man mester i rum og formgivning, men måske ikke i ligeså høj grad i Bygnings Informations Modellering (BIM), som er den metode, de større tegnestuer benytter til skabe deres projekter. Med BIM slår man 2D-tegninger og 3D-modellering sammen til ét workflow og én fil. Samtidig kan man udtrække mængder og tilføje… Se indlæg

 • BIM Workflow Guide

  BIM er rygraden i en god proces fra byggeriets første skitser til det færdige hus afleveres til brug og drift. Faktisk er dette ikke en lineær proces, men snarere cirkulær, hvor bygningen løbende omformes, transformeres og renoveres for igen at blive afleveret til brug og drift. – Uanset hvor man er i denne proces er… Se indlæg

Kommentér

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *