Services

SERVICES

Vi har kompetencerne til at hjælpe dig

BIM er en kompliceret størrelse, med uanede muligheder for værdiskabelse. Når BIM implementeres hos rådgivere, bygherrer og ejendomsejere er det nødvendigt at fokusere på de “lavest hængende frugter” for at tjene investeringen hjem. Men der er et enormt potentiale i at udnytte en større del af mulighederne med BIM, hvilket let lader sig gøre med BIM Equitys BIM-serves.

Vi tager hånd om processen

BIM Equity har de nødvendige kompetencer til at levere det fulde potentiale af BIM, og tager hånd om projektets parter, så alle føler sig trygge og hurtigt får del af den værdiskabelse der er, når BIM-projektet bliver udnyttet fuldt ud. Der er ingen grænser for, hvordan din virksomhed kan bruge BIM Equity som servicepartner, men for overskuelighedens skyld har vi skrædersyet 3 produkter, som dækker de fleste henvendelser:

OpenBIM Studio er projektpræsentation og brugerinddragelse vi vores 3D-biograf.

OpenBIM Lab er koordinering, kvalitetssikring og fejl-håndtering med udgangspunkt i BIM-projektet.

Digitalisering er skabelse af BIM-modeller på baggrund af laser-opmåling eller 2D-tegninger.

Årsagen til at OpenBIM indgår flere af vores services, er for at tydeliggøre, at styrken ved BIM er størst, når man deler viden på tværs af faggrænser og softwareplatforme. Det handler om BIM og ikke om software.