OpenBIM Lab

OPENBIM LAB

Koordinering og kvalitetssikring gjort enkel

OpenBIM Lab er en ny service fra BIM Equity og løser problemet med koordinering og kvalitetssikring af rådgivernes projektmateriale – uanset om det er 2D-tegninger eller BIM-modeller.

I dag er en af de største udfordringer for byggebranchen, at opgavernes øgede kompleksitet sætter større krav til rådgivernes kompetencer. Derudover stiller kompleksiteten større krav til at arkitekter, ingeniører og de øvrige rådgivere sikrer, at deres løsninger allerede i de indledende projektfaser passer sammen. Det lyder enkelt og naturligt, men selv med IKT-aftalernes krav til BIM-projektering er der alt for ofte ikke nok koordinering og kvalitetssikring på et tilstrækkeligt tidligt tidspunkt.

OpenBIM Lab samler projekt-teamet omkring en gennemgang af de koordinerede 3D-modeller fra rådgiverne. Gennemgangen tager udgangspunkt i fejlrapporter, der er automatisk genererede ud fra regelbaseret kvalitetssikring. Gruppen tager samlet stilling til fejlenes alvor, prioriterer og afgør hvem, hvornår og hvordan fejlene skal rettes. Fejlrapporten med de fælles informationer deles over en web-portal, hvor projekt-teamet løbende kan følge med i antallet af rettede og eventuelle nye fejl. Fejlrapporterne kan tillige ses og redigeres direkte fra BIM-programmer som Revit og ArchiCAD, så det bliver nemt og sikkert at gennemgå de fejl, der er uddelegeret til de enkelte rådgivere.

Processen skaber samhørighed i projekt-teamet og sikrer, at der fra samarbejdets start er fokus på at minimere fejl og skabe de bedste løsninger. Der opstår en transparens i projektet, som medfører, at de enkelte rådgivere respekterer sine kollegers og samarbejdspartneres arbejde og løsninger. På længere sigt giver dette færre tvister om ansvar. Resultatet er et bedre og billigere byggeri, der er udviklet i processer, hvor projekt-teamets medlemmer står sammen fra start til slut.

BIM Equity faciliterer disse processer i OpenBIM Lab. Servicen får så at sige teknikken til at forsvinde, så rådgivertemaet fokuserer på at finde de bedste løsninger for bygherren og de kommende brugere. BIM Equity er samtidig en kompetent samarbejdspartner, som kan hjælpe med alt fra IKT-rådgivning og 3D-modellering fra 2D-tegninger til laser-opmåling og BIM-baserede drifts-systemer. Dette skaber tryghed blandt bygherre, rådgivere og entreprenør, så det at bygge ikke bliver en kamp men en kreativ og løsnings-relateret proces med ét fælles mål.