Opmåling

OPMÅLING & REGISTRERING

BIM-baseret lasermåling

OPMÅLING EFTER DINE KRAV

Levering af projekteringsklare modeller

BIM Equity udfører BIM-baserede laseropmålinger ved brug af Point Cloud Skanninger, hovedsageligt til brug for skitsering, projektering eller drift/vedligehold. Opmålingen afleveres som BIM-projekt i Revit-, ARCHICAD-fil eller som 2D-DWG, så modtageren kan arbejde direkte med projektet uden yderligere bearbejdelse.

BIM-modellen du modtager er udført i et detaljeringsniveau vi kalder LOD-200; Level of Detail/Development. Dette svarer til bips informationsniveau 2-3 og repræsenterer en BIM-model, der er detaljeret nok til dit videre arbejde og omvendt ikke for detaljeret så den bliver besværlig at bruge.

Alle leverede BIM-modeller leveres sammen med et modelleringsnotat. Dette er nødvendigt, da alle opmålingsprojekter er unikke. Med modelleringsnotatet tager vi i afleveringen hånd om den viden vi har oparbejdet i processen, så den direkte kan videregives til BIM-modellens brugere.

Vi benytter os af flere forskellige skanningsteknologier: GEOslammer, Trolleys, statiske skannere, droner, traditionel landmåling og Flexijet. Det betyder, at vi kan levere BIM-modeller af alle typer, nøjagtigheder og prislejer.

På grund af bygningernes store størrelsesvariation prissætter vi på baggrund af bygningens brutto etageareal ud til afgrænsende bygningsdel. Derfor giver vi altid en fast pris på opmålinger ud fra en grundig besigtigelse af bygningen og en dialog omkring hvordan modellen skal benyttes efterfølgende.

Går man efter de lavest hængende frugter, koster det ikke meget at få opmålt vægge, dæk, tage, vinduer, døre, trapper og hovedkonstruktioner (ARK + KON). Installationer (MEP) – især over nedhængt loft – koster mere. Men som så meget andet, så er det ofte dét, som er dyrt at registrere, der efterfølgende giver den største værdi for rådgiverne.

BIM Equity har stor erfaring med BIM fra første skitse til drift og vedligehold og deltager gerne i en analyse af, hvordan man får mest for pengene ved en BIM-baseret opmåling/registrering. Vi kan udføre opmålingen sammen med rådgiverne, hvis det er fordelagtigt.

En sidste mulighed for komplekse digitaliseringsopmålinger er at kombinere point cloud skanninger på stedet med digitalisering fra 2D-tegninger. Dermed kan omkostningen reduceres.

“BIM-baseret opmåling er ikke bare at stille en laser-scanner op og trykke på en knap. Hos BIM Equity er det fag-personer, der bygger et præcist BIM-projekt ud fra kundens ønsker, så man sikrer sig, at de relevante data er tilstede i modellen”

Nis Boile Christensen, ansvarlig for FM & Digitalisering

CASE:

NYDAN BYG

Som arkitekt er tegningsgrundlag en nødvendighed. Er ens proces BIM-baseret giver det mening at skabe et validt grundlag i BIM, hvor detaljeringsgraden afspejler projekterings-behovet. BIM Equity leverer BIM-baserede laser-opmålinger i alle skalaer og detaljeringsniveauer, fra parcelhuse til installationstunge laboratoriebygninger.

CASE:

BUTIKSOPMÅLING

Butikker bliver ofte ombygget og hér tæller hver centimeter. Tidsplanen for skitsering, projektering og opførelse er superstram, og der er ikke plads til fejl på baggrund af mangelfuldt tegningsgrundlag.

BIM Equity laver butiksopmålinger på fast pris, hvor vi afleverer et BIM-projekt med præcis de bygningsdele i den detaljeringsgrad du ønsker.

Marinebiologisk

Reference:

MARINEBIOLOGIS LABORATORIUM

Kunde: Bygningsstyrelsen

Download PDF >>

KU

Reference:

KU BYGNING 1-35

Kunde: Københavns Universitet

Download PDF >>

Campus V 01

Reference:

CAMPUS VEJLE FLØJ J

Kunde: Campus Vejle

Download PDF >>

KONTAKT OS

Skriv til os, hvis du vil høre mere om BIM-opmåling