EcoDesigner STAR

LEASE ELLER KØB? LÆS MERE

ECODESIGNER STAR

Avanceret energiberegning behøver ikke at være kompliceret

Energi og bæredygtighed bliver en stadig større del af arkitektur og mange bygherrer stiller krav til bygningers energi-design. EcoDesigner Star er en udvidelse af ARCHICADs indbyggede energiberegner, som gør det muligt f.eks. at beregne energiforbrug pr. rum, energitilførslen pr. vindue og lave kuldebroberegninger direkte på dine 2D-detaljer i ARCHICAD.

Hvis en bygningsdesign skal optimeres til et lavt energiforbrug, er det nødvendigt kontinuerligt at beregne energi helt fra de første skitser. Hver gang bygningens udformning eller installationer ændres kan energiberegningen opdateres på få sekunder, og i takt med at der opbygges viden om projektet.

Flere nye bygninger bliver certificeret for bæredygtighed. I Danmark er det mest DGBN, LEED og Passivhus, man støder på. EcoDesigner Star har automatiseret en del af workflowet for “baseline”-beregningerne og kan eksportere direkte til PHPP-format. Deraf navnet “Star”!

Hvor den indbyggede energiberegner i ARCHICAD er forsimplet til brug for arkitekter, er EcoDesigner Star beregnet til arkitekter der er vandt til at arbejde med energi, og i særdeleshed til ingeniører, der vil arbejde BIM-baseret med energisimulering direkte på 3D-modellen.

Beregningsmotoren i EcoDesigner Star kommer fra Strusofts VIP Energy og er både hurtig og præcis. Mængderne – som f.eks. klimaskærmens overfladeareal – tages direkte fra modellens geometri, mens U-værdier læses fra de skraveringer, der er lagt på bygningsdelenes tværprofil. Så EcoDesigner Star kan læse dine tegninger, hvilket også er årsagen til, at kuldebroberegninger kan ske fra 2D-detaljetegninger.

EcoDesigner Star er den bedste måde, man kan arbejde BIM-baseret med energi og bæredygtighedscertificering.

Video:

EcoDesigner STAR Workflow

EcoDesigner STAR giver med et simpelt workflow mulighed for at lave de beregninger, der er påkrævede i forbindelse med bæredygtigheds-certificering som f.eks. LEED, BREAM og DGBN.

Læs mere om EcoDesigner Star på den internationale produktside

DOWNLOAD GRATIS
DEMO-VERSION

Download gratis ARCHICAD demoversion, 30-dages trial eller som studie-version.

KONTAKT OS

Hvis du vil vide mere