VR Studio

BRUGERINDDRAGELSE I 3D

Oplev projektet i 1:1

LEASE ELLER KØB? LÆS MERE

VR STUDIO

Virtuelle Prototyper i fuld skala

VR Studio er en helt ny måde at opleve byggeprojekter på – lang tid inden de er realiserede. VR Studio resulterer i mere kvalificerede dialog-, design- og brugerinddragelsesprocesser, der sikrer, at alle parter får ejerskab til projektet. Redskabet henvender sig til byggebranchens professionelle aktører, men er lige så relevant for ikkefaguddannedebygherrer og slutbrugere, for hvem en virkelighedstro oplevelse er meget mere værdifuld end flade plantegninger, regneark og visualiseringer.

Af og til er det først, når bygherrer og brugere overtager byggeriet, at fejlene bliver tydelige – men så er det alt for sent at ændre på de grundlæggende design-fejl. Derfor bygger man på store og dyre projekter ofte “mock-ups” – model-udsnit i fuld skala – for at sikre, at alle involverede forstår den foreslåede løsning. En langt billigere løsning, der også skaber et mere realistisk billede af det færdige projekt, er at tage BIM-modellen ind i VR Studio.

Hermed får både rådgivere og brugerne en tidlig forståelse for projektets kvaliteter, ligesom de kan identificere eventuelle uhensigtsmæssigheder, som der er mulighed for at rette til, inden håndværkerne går i gang på byggepladsen.

Og det er ikke kun et lille udsnit af projektet, som det er tilfældet når man bedømmer i en ”mock-up”, men hele projektet, der præsenteres digitalt.

VR Studio er en 3D biograf med et 180 graders vue, som via BIM modellen simulerer at man befinder sig i den færdige bygning. Det giver mulighed for at afprøve forskellige designforslag og blandt andet teste rumligheder, farver og afstande – ja alt det, der skal fungere i dagligdagen for de forskellige slutbrugere af en given type bygning.

Med VR Studio tilbyder vi nu bygherrer, arkitekter og ingeniører et BIM-baseret virtuelt miljø til brugerinddragelse, formidling og validering af byggeprojekter på et tidligt stadie. På store komplekse projekter, så som hospitaler, laboratorier, shopping-centre og hoteller, er der nødvendigt at involvere slutbrugerne i designprocessen for herved sikre at arealer, form og funktion går op i en højere enhed, hvor brugerne har haft mulighed at analysere og teste projektet før det bygges.

Hos BIM Equity mener vi, at overskrifter som helende arkitektur og mennesket i centrum netop udtrykker, hvor vigtig en bred brugerinddragelse er på disse projekter. Med VR Studio er der nu mulighed for at skræddersy brugerinddragelse i skala 1:1 for hvert af stadierne i en projektering.

Du kan både købe, leje eller lease VR Studio samt købe klippekort til at benytte vores virtuelle biograf. Ring eller skriv til os for at få priser på en løsning, der passer til dig og dine behov.

SKAB SAMMEN

Ved at starte processen i VR Studio, valideres f.eks. rumprogram med brugernes ønsker. Dette nedsætter arealbehovet med op til 30%.

OVERBEVISENDE PRÆSENTATIONER

Intet er så overbevisende som at være der selv, og ingen teknologi overgår VR Studio, når det kommer til at kommunikere løsninger og oplevelsen af rum.

BRUGERINDDRAGELSE

Dårligt er et byggeri færdigt, før brugernes kritik rammer rådgiverne. Tænk, hvis brugerne havde oplevet bygningen før den blev bygget . . .

MYNDIGHEDER OG BYGHERRE

Papmodeller og smukke visualiseringer har gang på gang snydt både myndigheder, naboer, brugere og bygherre. Det kan betale sig at opleve projektet i sine omgivelser og i 1:1 før man giver sin accept.

Video:

VR STUDIO PRÆSENTATION

VR Studio kan ikke forklares – det skal opleves. Selv ikke en video kan vise hvordan man oplever 3D-modelen i fuld skala, men det betyder ikke, at du skal snydes for at se vores lille præsentationsfilm.

Case:

BRUGERINDDRAGELSE FOR PANUM

Under opførelsen af nye laboratorier i det eksisterende Panum i København, blev VR Studio brugt til brugerinddragelse for forskere, Ph.D. studerende og andre ansatte, der bliver de daglige brugere af faciliteterne.

DOWNLOAD

Læs mere om OpenBIM Studio

KONTAKT OS

Vi sidder parat til at besvare dine spørgsmål angående VR Studio