Solibri

KVALITETSSIKRING

Den direkte vej til store besparelser i byggeriet

LEASE ELLER KØB? LÆS MERE

MODEL CHECKER

Kvalitetssikring i særklasse

Hvis BIM skal fungere som prototype for det færdige byggeri, så er det med Solibri værdien skabes. Ved at checke rådgivenes fag-modeller igen og igen indtil alle fejl er elimineret, fjernes fejl fra byggepladsen (eg efterfølgende retsager), hvor de er langt dyrere at rette.

Solibri er en række af helt unikke programmer, som alene arbejder med det fælles fil-format for BIM: IFC. Det er altså IFC-filer man checker i programmet, hvilket er smart, da det ofte også er IFC-filer der er den endelige aflevering til offentlige bygherrer og til drift/vedligehold.

Første trin i kvalitetssikringen er at koordinere de forskellige fagmodeller, hvis der er flere rådgivere om projektet. Man sørger for, at modellerne er placeret og struktureret korrekt i forhold til hinanden.

Næste trin er at checke om modellernes bygningsdele er klassificeret korrekt. Det handler f.eks. om, at en håndliste skal læses som en håndliste, selv om den er modelleret med væg-værktøjet i Revit og et nedhængt loft skal læses som nedhængt loft, selv om det er modelleret med dæk-værktøjet i ARCHICAD. Det er også muligt at checke klassificering med standarder som f.eks. CCS, DBK, Sfb eller Omniclass.

Nu er modellerne parat til den egentlige kvalitetssikring, hvor man benytter de forudindstillede regelsæt i Solibri Office, den danske lokalisering fra BIM Equity eller opbygger sit eget regelsæt. Disse regler kan checke for kollisioner, rum-navne/numre, om rum passer til væggenes placering, om vinduer er over nedhængt loft, tilgængelighed for handikappede, flugtveje, forholdet mellem stigning/grund på trapper, rampers stejlhed, dobbeltgeometri, om døre/vinduer åbner op i andre bygningsdele, tolerancer, minimums dimensioner, om søjler/vægge rammer andre bygningsdele i både top og bund, samt meget, meget mere. Solibri Office kan gennemgå modellen for alt hvad man kan definere som en regel!

Når modellen er testet, kan fejlene ses med gule, orange eller røde advarselstavler og fejlene kan gennemgås én for én eller i grupper af ens fejl. Disse fejl kan gemmes i fejlrapporter, som opsættes med et skærmbillede og en kort beskrivelse. Fejlrapporterne kan gemmes som SMC-filer (der kan åbnes i Solibri Office, Solibri Site eller den gratis Solibri Anywhere), som PDF-, BCF- eller  Excel-filer, som distribueres til rådgiverteamet eller gennemgås på projekteringsmøder.

Solibri Office og Solibri Site er de bedste programmer til mængdeudtræk, bl.a. fordi mængderne opgøres ens for alle fag-modeller, fordi de opgøres fra IFC-filer (der ofte er afleveringskrav) og fordi de opgøres fra den kvalitetssikrede fælles-model. Mængderne kan eksporteres til PDF- eller Excel-filer.

BIM Equity leverer en dansk lokalisering til Solibri Office bestående af et komplet regelsæt, som bl.a. checker BIM-projektet i forhold til dele af Bygningsreglementet og CCS-klassifikation. Lokaliseringen kan købes via Solibri Solution Center for kr. 9.900 (eks. moms) og leveres gratis til brugere med serviceaftale til Solibri Office hos BIM Equity.

Alt dette gør Solibri til en verdensmester i at verificere BIM og sikre imod fejl på byggepladsen. Der er ingen andre programmer på markedet, som kan sikre at modellernes kvalitet og de indeholdte data leveres som forventet. Det skaber mere værdi end de fleste andre BIM-værktøjer, men kræver også at denne fase tages alvorligt i projektet.

Solibri 02 LIlle

VISUEL GRANSKNING

Solibri Model Checker er fantastisk til hurtigt at navigere selv store, komplekse modeller. Ved at skjule og skære i modellen, kommer man let ind til de vigtige områder.

PLUGIN TIL ARCHICAD

Solibri udgiver et plugin til ARCHICAD, som gør det muligt at flytte projektet direkte mellem de to programmer uden brug af IFC-filer. Det gør det endnu lettere at benytte Solibri Model Checker til daglige test af egne fag-modeller.

Solibri 05

MAC & WINDOWS

Mac? Windows? Solibri Model Checker er 100% ens uanset dine præferencer!

Solibri 03 Lille

MÆNGDEUDTRÆK

Mængdeudtræk direkte på den kvalitetssikrede IFC-model giver den bedste præcision og kan eksporteres til Excel eller PDF.

Video:

SOLIBRI WORKFLOW

Solibri tilbyder en vifte af softwareversioner, som giver det optimale workflow for værdiskabelse på dine projekter gennem koordinering, kvalitetssikring og ubegrænset adgang til mængder og data.

Solibri Anywhere

SOLIBRI ANYWHERE

Gratis koordinering, granskning, oprettelse af fejl og adgang til modellens data.

SOLIBRI SITE

Som Solibri Anywhere, men med mulighed for klassifikation og mængdeudtræk.

Solibri Office

SOLIBRI OFFICE

Som Solibri Site, men med regelbaseret modelcheck. – Hér skabes værdien af BIM-baseret kvalitetssikring.

Solibri Enterprise

SOLIBRI ENTERPRISE

Som Solibri Office, men med “AutoRun”-automatisering og forbrugs-baserede licenser. Kun til virksomheder med rigtig mange Solibri-licenser.

Video:

SOLIBRI MODEL CHECKER BENEFITS

Har du checket dit projekt ordentligt, sker der ingen fejl på byggepladsen. Solibri Model Checker er det eneste program til regelbaseret check af BIM-projektet.

Video:

QUALITY AT THE AARHUS PROJECT

MTH og MOE benytter bl.a. Solibri Model Checker til samarbejdet omkring kvalitetssikring. Dettte gælder f.eks. på det komplekse byggeprojekt “AARhus i Aarhus”, designet af BIG – Bjarke Ingels Group.

Video:

SOLIBRI OFFICE WORKFLOW

Workflowet fra visuel granskning, regelbaseret check og opsætning af fejlrapporter er grundstenen i Solibri Office.

JUUL | FROST ARKITEKTER GÅR 100% BIM

Hos JUUL | FROST arkitekter er BIM også koordinering og kvalitetssikring af rådgivernes fag-modeller. Det er en stor opgave, men en opgave, der giver enorme fordele for bygherre, som får et bedre byggeri, som også holder budget og tidsplan.

Læs mere om Solibri på den internationale produktside

DOWNLOAD GRATIS
DEMO-VERSION

Download gratis Solibri Office som demoversion.

KONTAKT OS

Hvis du vil vide mere