ArchiFM.net

LEASE ELLER KØB? LÆS MERE

ARCHIFM.NET

Den største gevinst ved BIM ligger i drift og vedligehold

Med BIM-baseret drift er der store besparelser i sigte. BIM-modellerne giver automatisk oversigter over f.eks. gulv- og vægarealer, samt styklister over vinduer.

At registrere det løbende arbejde på bygningens drift – eller Facility Management – skaber et overblik over udgifter, som gør det lettere at planlægge fremtidens drift, såvel som sætte opgaver i udbud. – Når opgaven der bydes på er præcist defineret, falder tilbudsprisen ofte med op til 20%.

Med langsigtede budgetter holdes bygningen i bedre stand og brugernes tilfredshed stiger i takt med at besparelserne vokser. Dette er årsagen til, at mange driftsherrer har fået øjnene op for værdien af et godt FM-system, som er endnu mere værd, når valide data stammer fra BIM-modeller.

ArchiFM.net er et komplet FM-system i “skyen”, med forskellige pakker af funktionalitet til forskellige bruger-kategorier. ArchiFM.net er helt renset for 2D-tegninger og 3D-modeller, da disse hurtigt vil bliver forældede. Derfor synkroniserer FM-systemet kontinuerligt med BIM-projekterne, så begge dele altid er “up-to-date”. Rettes noget ét sted slår det igennem det andet.

I marken er det ofte kun FM-systemets data, som er relevante, om servicemedarbejderne ønsker ikke at skulle styre rundt i en 3D-model. Man tilgår f.eks. data på en iPad, som måske kan tilgå BIM-projektet i BIMx Pro.

For eksterne håndværkere og lign. er Mobile Workorders en løsning til at uddelligere opgaver og løbende følge med i fremdriften, samt skaffe den nødvendige dokumentation.

Ved at samle alle data ét sted og sikre de er opdaterede, spares en masse tid. Opgaver der ellers blev glemt husker systemet på, som f.eks. at efterse udstyr kort før garantiperioden udløber. Nogle bygningsdele skal løbende efterses, mens andre skal renoveres med faste intervaller. Alt dette forberedes i ArchiFM.net’s kalender, hvor også de ansvarlige personer tilknyttes opgaven.

Har man behov for, at brugerne kan indberette fejl på bygningen, kan et helpdesk-system tilkobles, så man f.eks. via intranet kan oprette akutte skader, der skal repareres.

ArchiFM.net kan meget mere end du tror. Tag kontakt til os for en gratis demonstration…

Video:

TRUE BIM CAFM SOLUTION WITH CAD INTEGRATION

ArchiFM.net er et komplet FM-system i skyen, der synkroniserer direkte med BIM-projeket.

KONTAKT OS

Hvis du vil vide mere om ArchiFM.net