VIRTUAL REALITY OG BYUDVIKLING


Seneste udgave af Fagbladet Teknik & Miljø bringer en artikel om VR og byudvikling. Muligheden for at gengive fremtidens bolig- eller byområder virtuelt – længe inden de er færdige – får stor betydning for måden vi arbejder med byudvikling på.

VR giver nye muligheder for byudvikling
Hidtidig har byggeriets parter primært anvendt VR-løsninger på byggeprojekter. Men der er et kæmpestort og uudnyttet potentiale i at anvende VR til byudviklingsprojekter – både i forhold til transformationen af eksisterende byområder og ligeledes i udviklingen af helt nye byer på steder hvor man i dag kan have svært ved at forestille en by. I rapporten ”World Urbanization Trends” forudser FN, at 66 % af verdens befolkning i 2050 vil bo i byer – hvilket svarer til 2,5 milliarder flere byboere. Dette giver både muligheder og en række udfordringer, men der er ingen tvivl om at bæredygtig byudvikling bliver et af de centrale elementer i samfundsudviklingen de kommende årtier.

Med udgangspunkt i GIS-data (Geographic Information System) er det muligt at skabe præcise 3D-modeller af byer, hvor den eksisterende bygningsmasse og infrastruktur gengives i korrekte forhold. På samme måde som man skaber 1:1 visninger af 3D/BIM bygningsmodeller, er det også muligt at skabe 1:1 visninger af by-modeller. En VR-model af en kommende by giver aktørerne unikke muligheder for at udforme og tilpasse fremtidens byområder. Med VR er det muligt at teste hvordan alt fra bygningshøjder, infrastruktur, tilgængelighed, bykvaliteter og bæredygtige klimatilpasningstiltag spiller sammen og går op i en højere enhed. Med andre ord skaber VR nye muligheder for strategisk byplanlægning, detailplaner, politiske beslutninger, høringer og borgerinddragelse.

Co-creation skaber det uventede
Korrekt anvendt udgør VR et fælles og værdifuldt udgangspunkt for dialogen mellem bygherre, myndigheder og rådgivere. En af de store gevinster ved VR er derudover, at det med enkle midler er muligt at teste selv de vildeste ideer – også ideer fra dem, der af forskellige årsager normalt ikke byder ind i byudviklingsseancer. Det kan være børn og unge, der trods alt er dem, der får deres dagligdag i fremtidens byer, der i dag blot er marker. Eller beboerne i store boligområder, der står over for en stor make-over. Omkostningerne ved at teste virtuelt er minimale i forhold til at eksperimentere i den virkelige verden, og de store VR-ideer kan nedskalleres og afprøves i mindre skala i den fysiske verden. På denne måde skaber VR helt nye muligheder for co-creation. Hvem ved? Måske resulterer VR-dialogen i, at læ-folk i samarbejde med professionelle udvikler ideer, der ellers næppe ville se dagens lys, men som i et samlet greb tilfredsstiller det offentliges, investorernes, virksomhedernes og borgernes behov?

Med VR kan vi formidle, udvikle og teste, hvordan fremtidens byer kommer til at tage sig ud. Teknologien er der, så det handler blot om at gribe mulighederne og aktivt anvende VR til at udvikle morgendagens byer på en smartere og mere inkluderende facon.

Ovenstående er en forkortet udgave af ”Virtual Reality og Byudvikling – en inkluderende proces” , der er publiceret i Teknik & Miljø nr. 05 / 2017

Læs hele artiklen her Virtual reality og byudvikling

KTC
Teknik & Miljø udgives af KTC, der er en organisation af topchefer i den kommunaltekniske sektor i Danmark herunder topchefer i fælleskommunale selskaber. KTC er talerør og udviklingsforum for denne sektor. KTC har i over 100 år været garant for udbygning af den infrastruktur, forsyning og planlægning, som har givet danskerne et velfungerende samfund – med strukturer, borgerne ofte kun bemærker, når de ikke fungerer efter hensigten.

Læs mere om KTC

 • Disruption i byggebranchen – Virtual Prototyping

  Blogindlæg af Jonas N. Salih, CEO, BIM Equity Den teknologiske udvikling ændrer med hastige skridt, hvordan vi lever og arbejder. Det gælder i høj grad også i byggebranchen, hvor digitale teknologier disrupter, hvordan vi udvikler, designer, opfører, drifter og vedligeholder vores bygninger. Disruption er et begreb, der bliver talt rigtigt meget om lige nu. Som… Se indlæg

 • Holistisk arkitektur kræver overblik

  BESSARDs’ Studio gør en dyd ud af at være en mindre tegnestue, da det giver mulighed for at styre hele den arkitektoniske proces. BIM skaber et afgørende overblik på den holistisk orienterede tegnestue. “Digitale værktøjer genskaber arkitektens glæde til faget, når man i højere grad ser sine bygninger blive opført.” Så præcist sammenkæder Charles Bessard… Se indlæg

 • ARKITEKTSKOLEN AARHUS ERHVERVER VR STUDIO

  Torben Nielsen Rektor Arkitektskolen Aarhus. Foto: Thomas Lillevang   Digital dannelse er en forudsætning for at kunne begå sig som fremtidens arkitekt. Derfor skal de studerende på Arkitektskolen Aarhus være fortrolige med de nyeste digitale redskaber, når de om fem år forlader skolen. Arkitektskolen satser på digitalisering som en integreret del af arkitektuddannelsen. Digitale kompetencer… Se indlæg

 • VR PÅ NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND

  Tidligere på året investerede projektorganisationen bag Nyt Hospital Nordsjælland i VR Studio. I den anledning har BIM Equity har lavet et videointerview med Henrik Schødts, projektdirektør Nyt Hospital Nordsjælland. Vi har fundet det ganske naturligt at investere i Virtual Reality, fordi vi traf en beslutning om at det her projekt skal være et digitalt projekt… Se indlæg

 • The Future of Conceptual Structural Design

  I bogen “Conceptual Structural Design”, skrevet af Olga Popovic Larsen fra Kunstakademiets Arkitektskole i København, sættes der fokus på samarbejdet mellem fagrådgiverne i de tidlige projektfaser: “Bridging the gap between architects and engineers”. Hér er BIM en oplagt mulighed for at tænke konstruktionerne ind fra starten. BIM-programmerne har jo i forvejen bygningsdele som vægge, dæk,… Se indlæg

Kommentér

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *