En jordbundsundersøgelse er en undersøgelse af jordbunden på et område, hvor der skal opføres et byggeri.