En rottespærre er en enhed, designet til at forhindre rotter i at komme ind i dit hjem gennem kloaksystemet.