Efterisolering af krybekælder kan øge mængden af fugt, hvorfor der skal installeres ekstra udluftning.