Varigheden af netpuds af facade processen varierer afhængigt af bygningens størrelse, omfanget af rengøring og reparationer, der er nødvendige. Ved indhentning af tilbud kan du få et mere præcist estimat.